Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Abolfazl Hayati

Abolfazl Hayati är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG sen 2017. Arbetar som biträdande lektor vid Akademin för teknik och miljö.

Forskarpresentation

Abolfazl Hayati

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

Abolfazl Hayati är teknologie doktor i energisystem och inneklimat (2017) vid Högskolan i Gävle (HiG). Han har en masterexamen i energisystem (2012) från HiG samt ingenjörsexamen i maskinteknik (Mechanical engineering) (2009) från Tehran Polytechnic.

Dr Abolfazl Hayati har varit involverad i forskning vid Högskolan i Gävle både under doktorandstudierna som en del av projektet ”Spara och bevara” (Dnr 2011-002440) tilldelat av Energimyndigheten och efter examen som universitetslektor. Hans forskning handlar om fjärrvärme- och fjärrkyla system, byggnadsenergisystem, energieffektivitet, inneklimat, miljöbedömning av byggnader, naturlig ventilation, stadsventilation och solenergi. Undersökningar inkluderar mätningar (i laboratorium, fält- och vindtunnel), analytisk modellering och numeriska simuleringar med byggnadsenergisimuleringsverktyget IDA-ICE. Dessutom översiktlig erfarenhet av CFD simulering (luftströmning i utrymmen) med ANSYS Fluent.

Som universitetslektor har Abolfazl varit inblandad i undervisning och handledning på högskolan som föreläsare/kursansvarig och labbhandledare i olika kurser på högskoleingenjörs- och mastersnivå. Abolfazl har också varit handledare till några examensarbeten (Länk till exjobbarbetena) samt bi-handledare till doktorander sedan 2017.

AKTUELL FORSKNING

  • Fjärrkyla vs. lokala lösningar för komfortkyla
    Ett forskningsprojekt om värme och kyla för framtidens energisystem. Energimyndigheten Termo program (Dnr: 2019-003410) Projektet presenteras i IEA EBC Annex 80 “Resilient Cooling of Buildings”.
  • Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – en studie av samband och möjligheter
    Ett forskningsprojekt om energieffektivt byggande och boende. Energimyndigheten E2B2 program (Dnr: 2018-016216).
  • Impacts of urban-built layouts on urban ventilation and building natural ventilation under unsteady atmospheric conditions.
    Forskningsprojektet sker i samarbete med forskare från Sun Yat-Sen University Kina och University of Hong Kong. STINT-China projekt (Dnr: CH2017-7271).
  • Erasmus+ Program Key Action 2 Strategic Partnerships “PowerUp MyHouse” (Agreement number: 2020-1-TR01-KA202-093467) “Development of innovative learning and practice modules to increase the usage of renewable energies for sustainable buildings” I samarbete med andra lärosäte från EU samt Turkiet.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Hayati, A. (2017). Natural Ventilation and Air Infiltration in Large Single‑Zone Buildings : Measurements and Modelling with Reference to Historical Churches. Diss. (sammanfattning), 2017. Gävle: Gävle University Press. (Studies in the Research Profile Built Environment. Doctoral thesis 4) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Chiesa, G., Teufl, H., Mahdavi, A., Breesch, H., Sengupta, A., Kacanzi, O., Bogatu, D., Olesen, B., Elnagar, E., Lemort, V., Arghand, T., Javed, S., Sayadi, S., Forghani, S., Hayati, A., Akander, J., Cehlin, M., Sodagar, B., Stern, P., Yoon, N., Rahif, R., Attia, S., Zhang, C. & Heiselberg, P. (2023). Remove sensible heat from indoorenvironments. International Energy Agency - Resilient Cooling of Buildings - State of the Art Review. Vienna: Institute of Building Research & Innovation. S. 130-189. 10.52776/coxk4763 [Mer information]
Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2021). Review on District Cooling and its Application in Energy Systems. Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments. IntechOpen. 10.5772/intechopen.100307 [Mer information]
Wallhagen, M., Akander, J., Hayati, A., Cehlin, M. & Karlsson, B. (2021). Viewpoints on Environmental Assessment of Building Certification Method - Miljöbyggnad. Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments. IntechOpen. 10.5772/intechopen.100699 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)