Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Abolfazl Hayati

Abolfazl Hayati är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG sen 2017. Arbetar som biträdande lektor vid Akademin för teknik och miljö.

Forskarpresentation

Abolfazl Hayati

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

Abolfazl Hayati är teknologie doktor i energisystem och inneklimat (2017) vid Högskolan i Gävle (HiG). Han har en masterexamen i energisystem (2012) från HiG samt ingenjörsexamen i maskinteknik (Mechanical engineering) (2009) från Tehran Polytechnic.

Dr Abolfazl Hayati har varit involverad i forskning vid Högskolan i Gävle både under doktorandstudierna som en del av projektet ”Spara och bevara” (Dnr 2011-002440) tilldelat av Energimyndigheten och efter examen som universitetslektor. Hans forskning handlar om fjärrvärme- och fjärrkyla system, byggnadsenergisystem, energieffektivitet, inneklimat, miljöbedömning av byggnader, naturlig ventilation, stadsventilation och solenergi. Undersökningar inkluderar mätningar (i laboratorium, fält- och vindtunnel), analytisk modellering och numeriska simuleringar med byggnadsenergisimuleringsverktyget IDA-ICE. Dessutom översiktlig erfarenhet av CFD simulering (luftströmning i utrymmen) med ANSYS Fluent.

Som universitetslektor har Abolfazl varit inblandad i undervisning och handledning på högskolan som föreläsare/kursansvarig och labbhandledare i olika kurser på högskoleingenjörs- och mastersnivå. Abolfazl har också varit handledare till några examensarbeten (Länk till exjobbarbetena) samt bi-handledare till doktorander sedan 2017.

AKTUELL FORSKNING

  • Fjärrkyla vs. lokala lösningar för komfortkyla
    Ett forskningsprojekt om värme och kyla för framtidens energisystem. Energimyndigheten Termo program (Dnr: 2019-003410) Projektet presenteras i IEA EBC Annex 80 “Resilient Cooling of Buildings”.
  • Miljökrav, energianvändning och klimatpåverkan – en studie av samband och möjligheter
    Ett forskningsprojekt om energieffektivt byggande och boende. Energimyndigheten E2B2 program (Dnr: 2018-016216).
  • Impacts of urban-built layouts on urban ventilation and building natural ventilation under unsteady atmospheric conditions.
    Forskningsprojektet sker i samarbete med forskare från Sun Yat-Sen University Kina och University of Hong Kong. STINT-China projekt (Dnr: CH2017-7271).
  • Erasmus+ Program Key Action 2 Strategic Partnerships “PowerUp MyHouse” (Agreement number: 2020-1-TR01-KA202-093467) “Development of innovative learning and practice modules to increase the usage of renewable energies for sustainable buildings” I samarbete med andra lärosäte från EU samt Turkiet.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2023). Analysing future cooling demand for a new preschool building in central Sweden. Proceedings of the 5th International Conference on Building Energy and Environment. Singapore: Springer. 10.1007/978-981-19-9822-5_283 [Mer information]
Khosravi Bakhtiari, H., Sayadi, S., Akander, J., Hayati, A. & Cehlin, M. (2023). How Will Mechanical Night Ventilation Affect the Electricity Use and the Electrical Peak Power Demand in 30 Years? – A Case Study of a Historic Office Building in Sweden. Proceedings of the 5th International Conference on Building Energy and Environment. Singapore: Springer. 10.1007/978-981-19-9822-5_278 [Mer information]
Sayadi, S., Hayati, A., Akander, J. & Cehlin, M. (2022). Cooling Demand Reduction Approaches in a Nearly Zero Energy Building for Future City District in Central-Sweden. Building Simulation Conference Proceedings: IBPSA. S. 1413-1420. 10.26868/25222708.2021.30327 [Mer information]
Hayati, A. & Akander, J. (2022). Influence of energy units in building certification system, Miljöbyggnad : A case study of a school building in Sweden. Proceedings of the 5th International Conference on Building Energy and Environment (COBEE 2022). 10.1007/978-981-19-9822-5_89 [Mer information]
Furbo, S., Perers, B., Dragsted, J., Gomes, J., Gomes, M., Coelho, P., Yıldızhan, H., Halil Yilmaz, İ., Aksay, B., Bozkurt, A., Cabral, D., Hosouli, S., Hayati, A., Kaziukonytė, J., Sapeliauskas, E. & Kaliasas, R. (2021). Best Practices for PVT Technology. SWC2021 Proceedings: ISES. 10.18086/swc.2021.22.04 [Mer information]
Sayadi, S., Hayati, A., Akander, J. & Cehlin, M. (2021). Cooling demand reduction approaches for typical buildings in a future city district in mid-Sweden. Proceedings of Building Simulation 2021 : 17th International Conference of IBPSA: International Building Performance Simulation Association (IBPSA). Länk [Mer information]
Hayati, A., Akander, J. & Mattsson, M. (2019). Simulation of Ventilation Rates and Heat Losses during Airing in Large Single Zone Buildings in Cold Climates. Cold Climate HVAC 2018 : Sustainable Buildings in Cold Climates: Springer. Länk [Mer information]
Costeira, J., Vieira, M., Hayati, A., Gomes, J. & Cabral, D. (2018). Development of a compact and didactic solar energy kit using Arduino. PROCEEDINGS OF THE ISES EUROSUN 2018 CONFERENCE - 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR ENERGY FOR BUILDINGS AND INDUSTRY: INTL SOLAR ENERGY SOC. S. 1663-1667. 10.18086/eurosun2018.07.04 [Mer information]
Lanca, M., Gomes, J. & Hayati, A. (2018). Numerical Simulation of the Thermal Performance of Four Concentrating Collectors with Bifacial PV Cells. PROCEEDINGS OF THE ISES EUROSUN 2018 CONFERENCE - 12TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR ENERGY FOR BUILDINGS AND INDUSTRY: INTL SOLAR ENERGY SOC. S. 810-821. 10.18086/eurosun2018.02.25 [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M. & Sandberg, M. (2016). A Study on Airing Through the Porches of a Historical Church – Measurements and IDA-ICE Modelling. ASHRAE and AIVC IAQ 2016 - Defining Indoor Air Quality : Policy, Standards and Best Practices, 2016: ASHRAE. S. 216-223. Länk [Mer information]
Hayati, A., Akander, J. & Mattsson, M. (2016). Development of a Numerical Air Infiltration Model Based On Pressurization Test Applied On a Church. ASHRAE and AIVC IAQ 2016 — Defining Indoor Air Quality : Policy, Standards and Best Practices, 2016: ASHRAE. S. 224-231. Länk [Mer information]
Hayati, A., Mattsson, M., Sandberg, M. & Linden, E. (2013). Evaluation of two air infiltration models on a church. Conference proceedings: Cultural heritage preservation – 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation. S. 47-53. [Mer information]
Mattsson, M., Sandberg, M., Claesson, L., Lindström, S. & Hayati, A. (2013). Fan pressurization method for measuring air leakage in churches – wind and stack induced uncertainties. Conference proceedings: Cultural heritage preservation – 3rd European Workshop on Cultural Heritage Preservation. S. 63-68. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)