Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Alan Kabanshi

Alan Kabanshi är teknologie doktor i energisystem. Doktor vid HiG 2017. Arbetar vid Akademin för teknik och miljö. Forskar kring ventilation.

Forskarpresentation

Alan Kabanshi

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Energisystem

Alan Kabanshi är docent i energisystem vid Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap. Hans forskning handlar om energi i den byggda miljön och fokuserar för närvarande på resurseffektiva ventilationsprocesser för att bygga energieffektivitet. Rudimentärt, målet har varit att utforska alternativa luftdistributions- och ventilationsstrategier som främjar termisk komfort, god luftkvalitet och passagerares hälsa vid minskad energianvändning. Kabanshi bedriver också forskning om kognitiv psykologi av klimatförändringar, energirelaterat beteende för passagerare, energieffektivitet och hållbara byggda miljöer. Han har ett starkt nationellt och internationellt nätverk och synlighet samt mycket god vetenskaplig samverkan och publicering. Han är 2020-mottagaren av Skytteanska priset för yngre forskare vid Högskolan i Gävle.

AKTUELL FORSKNING

  • Medverkan och jetutveckling i de ursprungliga och övergångsregionerna
  • Överföring av luftburna infektioner i byggnader
  • Kognitiv psykologi av klimatförändringar
  • Boenderelaterat beteende i byggnader
  • Ventilations- och luftdistributionsstrategier

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ogbuagu, C., Linden, E., MacCutcheon, D., Nilsson, E., Persson, T. & Kabanshi, A. (2023). On the Performance of Diffuse Ceiling Ventilation in Classrooms: A Pre-Occupancy Study at a School in Southern Sweden. Sustainability, 15 (3). 10.3390/su15032546 [Mer information]
Mulenga, E., Kabanshi, A., Mupeta, H., Ndiaye, M., Nyirenda, E. & Mulenga, K. (2023). Techno-economic analysis of off-grid PV-Diesel power generation system for rural electrification: A case study of Chilubi district in Zambia. Renewable energy, 203, 601-611. 10.1016/j.renene.2022.12.112 [Mer information]
Kabanshi, A., Choonya, G., Ameen, A., Liu, W. & Mulenga, E. (2023). Windows of Opportunities: Orientation, Sizing and PV-Shading of the Glazed Area to Reduce Cooling Energy Demand in Sub-Sahara Africa. Energies, 16 (9). 10.3390/en16093834 [Mer information]
Liu, W., Sun, H., Lai, D., Xue, Y., Kabanshi, A. & Hu, S. (2022). Performance of fast fluid dynamics with a semi-Lagrangian scheme and an implicit upwind scheme in simulating indoor/outdoor airflow. Building and Environment, 207 (B). 10.1016/j.buildenv.2021.108477 [Mer information]
Kabanshi, A. (2020). Are We Overestimating the Benefits of Emission Reduction Measures?. Sustainability, 12 (3). 10.3390/su12030808 [Mer information]
Sandberg, M., Kabanshi, A. & Wigö, H. (2020). Is building ventilation a process of diluting contaminants or delivering clean air?. Indoor + Built Environment, 29 (6), 768-774. 10.1177/1420326X19837340 [Mer information]
Kabanshi, A. (2020). Near-Field Flow Structure and Entrainment of a Round Jet at Low Exit Velocities: Implications on Microclimate Ventilation. Computation, 8 (4). 10.3390/computation8040100 [Mer information]
Andersson, H., Kabanshi, A., Cehlin, M. & Moshfegh, B. (2020). On the ventilation performance of low momentum confluent jets supply device in a classroom. Energies, 13 (20). 10.3390/en13205415 [Mer information]
Yang, B., Melikov, A., Kabanshi, A., Zhang, C., Bauman, F., Cao, G., Awbi, H., Wigö, H., Niu, J., Cheong, K., Tham, K., Sandberg, M., Nielsen, P., Kosonen, R., Yao, R., Kato, S., Sekhar, S., Schiavon, S., Karimipanah, T., Li, X. & Lin, Z. (2019). A review of advanced air distribution methods - theory, practice, limitations and solutions. Energy and Buildings, 202. 10.1016/j.enbuild.2019.109359 [Mer information]
Holmgren, M., Kabanshi, A., Langeborg, L., Barthel, S., Colding, J., Eriksson, O. & Sörqvist, P. (2019). Deceptive sustainability : Cognitive bias in people's judgment of the benefits of CO<sub>2</sub> emission cuts. Journal of Environmental Psychology, 64, 48-55. 10.1016/j.jenvp.2019.05.005 [Mer information]
Kabanshi, A. & Sandberg, M. (2019). Entrainment and its Implications on Microclimate Ventilation Systems : Scaling the Velocity and Temperature Field of a Round Free Jet. Indoor Air, 29 (2), 331-346. 10.1111/ina.12524 [Mer information]
Kabanshi, A., Yang, B., Sörqvist, P. & Sandberg, M. (2019). Occupants’ perception of air movements and air quality in a simulated classroom with an intermittent air supply system. Indoor + Built Environment, 28 (1), 63-76. 10.1177/1420326X17732613 [Mer information]
Kabanshi, A., Ameen, A., Hayati, A. & Yang, B. (2018). Cooling energy simulation and analysis of an intermittent ventilation strategy under different climates. Energy, 156, 84-94. 10.1016/j.energy.2018.05.093 [Mer information]
Holmgren, M., Kabanshi, A., Marsh, J. & Sörqvist, P. (2018). When A+B &lt; A : Cognitive bias in experts' judgment of environmental impact. Frontiers in Psychology, 9. 10.3389/fpsyg.2018.00823 [Mer information]
Kabanshi, A., Wigö, H., Ljung, R. & Sörqvist, P. (2017). Human perception of room temperature and intermittent air jet cooling in a classroom. Indoor + Built Environment, 26 (4), 528-537. 10.1177/1420326X16628931 [Mer information]
Holmgren, M., Sörqvist, P. & Kabanshi, A. (2017). Occupant perception of “green” buildings : Distinguishing physical and psychological factors. Building and Environment, 114, 140-147. 10.1016/j.buildenv.2016.12.017 [Mer information]
Yang, B., Olofsson, T., Nair, G. & Kabanshi, A. (2017). Outdoor thermal comfort under subarctic climate of north Sweden – A pilot study in Umeå. Sustainable cities and society, 28, 387-397. 10.1016/j.scs.2016.10.011 [Mer information]
Liu, S., Schiavon, S., Kabanshi, A. & Nazaroff, W. (2017). Predicted Percentage Dissatisfied with Ankle Draft. Indoor Air, 27 (4), 852-862. 10.1111/ina.12364 [Mer information]
Kabanshi, A., Wigö, H., Ljung, R. & Sörqvist, P. (2016). Experimental evaluation of an intermittent air supply system – Part 2: Occupant perception of thermal climate. Building and Environment, 108, 99-109. 10.1016/j.buildenv.2016.08.025 [Mer information]
Kabanshi, A., Wigö, H. & Sandberg, M. (2016). Experimental evaluation of an intermittent air supply system : Part 1: Thermal comfort and ventilation efficiency. Building and Environment, 95, 240-250. 10.1016/j.buildenv.2015.09.025 [Mer information]
Kabanshi, A., Wigö, H., Keus van de Poll, M., Ljung, R. & Sörqvist, P. (2015). The influence of heat, air jet cooling and noise on performance in classrooms. The International Journal of Ventilation, 14 (3), 321-332. 10.1080/14733315.2015.11684089 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)