Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Erik Dotzauer

Forskarpresentation

Erik Dotzauer

Adjungerad professor

Forskningsämne: Energisystem

E-post: erik.dotzauer@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Parallellt med min tjänst som adjungerad professor vid Högskolan arbetar jag vid Stockholm Exergi, leverantören av fjärrvärme i Stockholmsregionen. Mina arbets­uppgifter innefattar bevakning av regelverk och styrmedel som påverkar energisystemet och energimarknaderna. Detta omfattar områden som bioenergi, energi från avfall, kraftvärme, byggregler och frågan om effekt i kraftsystemet. Jag har flera externa uppdrag, bland annat som ledamot i Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten och styrelseledamot i Svenska bioenergiföreningen (Svebio).

AKTUELL FORSKNING

Min forskning har tidigare fokuserat på modellering och analys av regionala energisystem, bland annat i samverkan med International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Wien. Under senare år har fokus legat på stadens energisystem och kopplingen till bebyggelsen.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Sandström, M., Bales, C. & Dotzauer, E. (2022). Hosting capacity of the power grid for electric vehicles - A case study on a Swedish low voltage grid. : IOP Press. 10.1088/1755-1315/1050/1/012008 [Mer information]
Daraei, M., Thorin, E., Avelin, A. & Dotzauer, E. (2019). Potential biofuel production in a fossil fuel free transportation system : A scenario for the County of Västmanland in Sweden. Energy Procedia: Elsevier. S. 1330-1336. 10.1016/j.egypro.2019.01.327 [Mer information]
Daraei, M., Thorin, E., Avelin, A. & Dotzauer, E. (2019). Potentials for increased application of renewables in the transportation system : A case study for Södermanland County, Sweden. Energy Procedia: Elsevier. S. 267-273. 10.1016/j.egypro.2018.12.061 [Mer information]
Natarajan, K., Leduc, S., Pelkonen, P., Dotzauer, E. & Tomppo, E. (2015). Optimizing the location of forest biomass-based CHP production plants in Finland. Papers of the 23rd European Biomass Conference : Setting the course for a biobased economy: ETA - Florence renewable energies. S. 240-246. [Mer information]
Swing Gustafsson, M., Myhren, J. & Dotzauer, E. (2014). Primary energy reduction in buildings : Case study on a residential building in Falun, Sweden. Proceedings from the 14th International Symposium on District Heating and Cooling. S. 543-545. [Mer information]
Wetterlund, E., Pettersson, K., Lundgren, J., Leduc, S., Hoffstedt, C., Torén, J., Kindermann, G., Lundmark, R. & Dotzauer, E. (2013). Optimal localisation of second generation biofuel production : the role of process integration in system studies. . Länk [Mer information]
Wetterlund, E., Lundgren, J., Leduc, S., Pettersson, K., Hoffstedt, C., Torén, J., Kindermann, G., Lundmark, R. & Dotzauer, E. (2012). Optimal localisation of second generation biofuel production in Sweden. . Länk [Mer information]
Natarajan, K., Leduc, S., Pelkonen, P., Dotzauer, E., Tomppo, E., Katila, M., Mäkisara, K. & Peräsaari, J. (2012). Potential expansion of second generation Fischer Tropsch biodiesel production in Finland. NWBC 2012 - 4th Nordic Wood Biorefinery Conference: VTT Technical Research Centre of Finland. S. 277-278. [Mer information]
Guziana, B., Song, H., Thorin, E., Dotzauer, E. & Yan, J. (2012). Waste-to-energy in a Polish perspective. . Länk [Mer information]
Daianova, L., Thorin, E., Yan, J. & Dotzauer, E. (2011). Local production of bioethanol to meet the growing demands of a regional transport system. Proceedings of World Renewable Energy Congress 2011, May 2011, Linköping, Sweden. [Mer information]
Guziana, B., Song, H., Daianova, L., Thorin, E., Yan, J. & Dotzauer, E. (2011). Scenarios for waste-to-energy use - Swedish perspective. . [Mer information]
Leduc, S., Wetterlund, E. & Dotzauer, E. (2010). Biofuel production in Europe - Potential from lignocellulosic waste. Proceedings Venice 2010, Third International Symposium on Energy from Biomass and Waste. Venice, Italy: CISA, Environmental Sanitary Engineering Centre. [Mer information]
Starfelt, F., Daianova, L., Yan, J., Thorin, E. & Dotzauer, E. (2009). Increased renewable electricity production in combined heat and power plants by introducing ethanol production. . [Mer information]
Daianova, L., Thorin, E., Yan, J. & Dotzauer, E. (2009). Locally produced bioethanol for a regional self-sufficient transport fuel system. . [Mer information]
Schmidt, J., Leduc, S., Dotzauer, E., Kindermann, G. & Schmid, E. (2009). Potentials for biomass fired combined heat and power plants considering the spatial distribution of biomass supply and heat demand : an Austrian case study. . [Mer information]
Stigson, P., Dotzauer, E. & Yan, J. (2009). Voluntary agreements as a vehicle for policy learning. Proceedings of the Global Conference on Global Warming 2009 (GCGW-09), Istanbul Turkey, 2009. Länk [Mer information]
Stigson, P., Dotzauer, E. & Yan, J. (2008). Policy evaluation according to relative industrial performance and competitiveness. . [Mer information]
Wallin, F., Dotzauer, E., Thorin, E. & Dahlquist, E. (2007). Automatic meter reading provides opportunities for new prognosis and simulation methods. 2007 IEEE Lausanne POWERTECH, Proceedings. S. 2006-2011. 10.1109/PCT.2007.4538626 [Mer information]
Leduc, S., Lundgren, J., Franklin, O., Schmid, E. & Dotzauer, E. (2007). Optimal location for a biomass based methanol production plant : case study in Northern Sweden. From Research to Market Deployment : 15th European Biomass Conference & Exhibition ; proceedings of the international conference held in Berlin, Germany, 7 - 11 May 2007. Florence: ETA - Renewable Energies. Länk [Mer information]
Leduc, S., Schwab, D., Dotzauer, E., Schmid, E. & Obersteiner, M. (2007). Optimal location of wood gasification plants under poly-production. The 3rd International Green Energy Conference. [Mer information]
Karlsson, C., Kvarnström, A., Dotzauer, E. & Dahlquist, E. (2006). Estimation of process model parameters and process measurements – a heat exchanger example. Conference Proceedings New Trends in Automation. [Mer information]
Kvarnström, J., Liljedahl, J. & Dotzauer, E. (2006). Forward temperatures and production planning in district heating systems. The 10th International Symposium on District Heating and Cooling. [Mer information]
Häggstål, D., Kvarnström, A., Dotzauer, E. & Holmström, K. (2004). Fuel mix optimization of combined heat and power production utilizing a simulation model. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)