Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Magnus Mattsson

Forskarpresentation

Magnus Mattsson

Universitetslektor, teknologie doktor

Forskningsämne: Energisystem
Forskningsområde: Inomhusmiljö och energi i byggnader

Min forskning rör främst luftkvalitet, ventilation, inomhusklimat och byggnadsenergi. Studierna involverar vanligtvis processerna för spridning av gasformiga och partikelformiga föroreningar och att hitta effektiva metoder för att förbättra luftens inomhusluft. Fokus ligger ofta på människors hälsa, komfort och prestanda, men ett stort intresse ligger också inom byggnadsenergi och dess koppling till termisk komfort och byggnadsbevarande. Forskningen utförs både på laboratorium och i fältet och involverar, när det är tillämpligt, mänskliga personer.

AKTUELL FORSKNING

  • Energibesparing och estetiska aspekter kring lågemissivitetsfilmer på fönster i kulturhistoriska byggnader.
  • Lokal avgasventilation. Lokalt extrakt av föroreningar och effekter av luftturbulens.
  • Luftburna pollenallergener - deras storlek, distribution och transport till inomhusluften.
  • Varsam energihushållning i kyrkor: ventilation, klimatkontroll och ytbeläggning. Läs mer om forskningsprojektet
  • Ventilation för minskad exponering av partiklar och allergener i klassrummen.

LÄS MER OM

Jag undervisar främst i mätmetoder, energisystem, inomhusklimat och vetenskapligt skrivande. Tillfällig undervisar jag också i termodynamik, värmeöverföring, byggnadsenergisystem och byggfysik.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-11-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)