Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Nawzad Mardan

Nawzad "Noa" Mardan arbetar bland annat med simuleringar av system för bättre energianvändning inom industrin. I projektet Energig ingår flera tiotal industrier med detta syfte och att lära sig av varandra.

Forskarpresentation

Nawzad Mardan

Universitetslektor

Forskningsämne: Energisystem

Jag är lektor i energisystem och är utbildningsledare för Energisystem programmen på avancerad nivå. Jag är ämnesansvarig för utbildning inom energisystem och arbetar med undervisning och utveckling av utbildningarna vid Högskolan i Gävle. Jag är också involverad i olika forskningsprojekt och handleder ett antal doktorander.

AKTUELL FORSKNING

Mina forskningsprojekt är kopplad till industriella energisystem med syfte att förbättra energieffektivitet för stärkt konkurrenskraft och ökad hållbarhet bland små och medelstora företag via implementering av tjänste- och produktinnovationer inom industriella energisystem samt förbättring av politiska instrument gentemot små och medelstora företag. De övergripande målet med mina forskningsprojekt är att bidra till koldioxidsnålare och energieffektivare industriell produktion framförallt i Gävleborgs industriföretag. För mer information om mina forskningsprojekt se vänligen följande projekt:

Enerlean

Energig

SMEPlus

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Johansson, I., Mardan, N., Cornelis, E., Kimura, O. & Thollander, P. (2019). Designing Policies and Programmes for Improved Energy Efficiency in Industrial SMEs. Energies, 12 (7). 10.3390/en12071338 [Mer information]

Doktorsavhandling

Mardan, N. (2012). Combining simulation and optimization for improved decision support on energy efficiency in industry. Diss. (sammanfattning), 2012. Linköping: Linköping University Electronic Press. 69 s. (Linköping Studies in Science and Technology. Dissertations 1483) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-11-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)