Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Svante Monie

Forskarpresentation

Svante Monie

Postdoktor

Forskningsämne: Energisystem

Mitt forskningsområde är energisystem och mer specifikt Smart Energy Systems. Smarta energisystem är ett holistiskt koncept som beforskar hur samhällets olika energisystem til exempel det elektriska, det termiska, transportsektorn och avfallssektorn, kan samordnas för att uppnå minskad primärenergianvändning, högre systemeffektivitet, lägre kostnader, och minskade utsläpp.

Genom samordning av flöden kan restströmmar i en sektor bli insatsvaror i en annan. Ett exempel är biogasproduktion där restströmmar från livsmedelsindustrin, jordbruk och reningsverk nyttjas för att skapa ett förnyelsebart bränsle (gasen) samt gödningsmedel (rötresterna). Ett annat exempel är den förestående gröna omställningen av industrin i norra Sverige. Här finns många utmaningar i form av förväntade höga effektuttag från elnätet, men också möjligheter till synergier om insatserna planeras väl. Här kan även finnas alternativa metoder som akademin kan behöva bidra med kunskap om samt söka mer kunskap om.

AKTUELL FORSKNING

Resilient – framtidens hållbara energilösningar

Jag är delaktig i det nationella programmet Resilient där HiG är ett av fyra kompetens­centra. Forskningsprogrammet ska bidra till att utveckla kompetens kring frågor av strategisk betydelse för det framtida hållbara energisystemet. Detta sker bland annat i samarbete med Gävle Energi där vi kommer att undersöka fjärrvärmesystemets roll i ett resilient och hållbart energisystem. Inom ramen för den forskningen ryms att undersöka potentialen för fjärrvärmeoperatörer att delta på flexibilietsmarknaderna som Svenska Kraftnät tillhandahåller, men även att identifiera hur fjärrvärmesystem kan bidra till sektor­integrerande synergier såsom exempelvis koldioxidavskiljning för att erhålla negativa emissioner alternativt som insatsvara till produktion av så kallade e-bränslen (metanol).

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Monie, S. & Åberg, M. (2023). Potential to balance load variability, induced by renewable power, using rock cavern thermal energy storage, heat pumps, and combined heat and power in Sweden. Applied Energy, 343. 10.1016/j.apenergy.2023.121210 [Mer information]
Monie, S., Hesamzadeh, M. & Åberg, M. (2022). Power-to-heat on the reserve capacity market-Policy implications considering economic constraints and competing heat production. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 14 (5). 10.1063/5.0093346 [Mer information]
Monie, S. & Åberg, M. (2021). Power balancing capacity and biomass demand from flexible district heating production to balance variable renewable power generation. Smart Energy, 4. 10.1016/j.segy.2021.100051 [Mer information]
Monie, S., Nilsson, A., Widén, J. & Åberg, M. (2020). A residential community-level virtual power plant to balance variable renewable power generation in Sweden. Energy Conversion and Management, 228. 10.1016/j.enconman.2020.113597 [Mer information]
Monie, S., Nilsson, A. & Åberg, M. (2020). Comparing electricity balancing capacity, emissions, and cost for three different storage-based local energy systems. IET Renewable Power Generation, 14 (19), 3936-3945. 10.1049/iet-rpg.2020.0574 [Mer information]

Doktorsavhandling

Monie, S. (2022). Balancing variable renewable electricity generation using combined heat and power plants, large-scale heat pumps, and thermal energy storages in Swedish district heating systems. Diss. (sammanfattning), 2022. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 92 s. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Monie, S., Nilsson, A. & Åberg, M. (2019). Electricity balancing capacity, emissions, and cost comparison of three storage-based local energy systems for variable power generation. 9th International Workshop on Integration of Solar Power and Storage into Power Systems. [Mer information]
Monie, S., Nilsson, A., Lingfors, D., Widén, J. & Åberg, M. (2018). Thermal Energy Storages in Residential Areas : – a potential to increase renewable power generation?. 2018 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings : Making Efficiency Easy and Enticing. Washington D.C.. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)