Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Håkan Hugosson

Håkan Hugosson, universitetslektor i fysik.

Forskarpresentation

Håkan Hugosson

Universitetslektor, docent

Forskningsämne: Fysik

AKTUELL FORSKNING

Moderna elektronstrukturs-beräkningar tar fram elektronernas kvantmekaniska banor runt atomerna och är grunden för komplexa datorsimuleringar med vars hjälp man teoretiskt kan bestämma egenskaper hos material och molekyler. Här används denna sorts beräkningar, som görs på massivt parallella datorer vid nationella och internationella superdatorcenter, till att finna sätt att förbättra egenskaperna hos s.k. termoelektriska polymerer, en sorts material som omvandlar värmeskillnader till den elektricitet vi behöver för en omställning till mer hållbar energiframställning.

LÄS MER OM

Högskoleexamen

1996, kandidatexamen i fysik, Uppsala universitet.

1999, filosofie licentiat i beräkningsfysik, Uppsala universitet. Fakultetsmotståndare: Professor M. Brooks, Karlsruhe, Tyskland.

Doktorsexamen

2001, Beräkningsfysik, Uppsala universitet, Titel: "A Theoretical Treatise on the Electronic Structure of Designer Hard Materials",

Handledare: Professor B. Johansson, O. Eriksson och U. Jansson. Fakultetsmotståndare: Professor S. G. Louie, University of California Berkeley, USA.

Nuvarande anställning

Docent i fysik vid Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap, Högskolan i Gävle, Sverige.

Tidigare befattningar

  • Senior forskare, avdelningen för material- och nanofysik, KTH, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, Sverige.
  • Senior forskare vid avdelningen för teoretisk kemi, Institutionen för bioteknik, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholm, Sverige.
  • Doktorand i teori om kondenserad materia, Institutionen för fysik, Uppsala universitet, Sverige. Handledare: Professor O. Eriksson, professor U. Jansson och professor B. Johansson.

Postdoktorala tjänster

  • Postdoktorsanställning vid professor H. Ågrens grupp för teoretisk kemi, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Sverige.
  • Postdoktoral stipendiat vid professor U. Röthlisbergers grupp för beräkningskemi och biokemi, ETH/EPF Zürich och Lausanne, Schweiz.
  • Postdoktoral stipendiat vid Sandvik Coromant AB, Tillämpad materialteknik, KTH och Gruppen för Tunnfilmsfysik, Linköpings universitet, Sverige.

Formell handledning

  • Postdoktor, A. M. Natarajan, 2008–2010.
  • Biträdande handledare för doktorand Amina Mirsakiyeva, 2012–2016. Licentiatexamen 150826.
  • Biträdande handledare för doktorand Karim Elgammal, 2015–2016. Licentiatexamen 160219.
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)