Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Goran Milutinovic

Goran Milutinovic, lektor i datavetenskap.

Forskarpresentation

Goran Milutinovic

Universitetslektor

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Humble, N., Boustedt, J., Holmgren, H., Milutinovic, G., Seipel, S. & Östberg, A. (2023). Cheaters or AI-Enhanced Learners : Consequences of ChatGPT for Programming Education. Electronic Journal of e-Learning. 10.34190/ejel.21.5.3154 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2021). Does visual saliency affect decision-making?. Journal of Visualization, 24, 1267-1285. 10.1007/s12650-021-00760-4 [Mer information]
Milutinovic, G., Seipel, S. & Ahonen-Jonnarth, U. (2021). Geospatial decision-making framework based on the concept of satisficing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10 (5). 10.3390/ijgi10050326 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U., Seipel, S. & Brandt, S. (2019). The impact of interactive visualization on trade-off-based geospatial decision-making. International Journal of Geographical Information Science, 33 (10), 2094-2123. 10.1080/13658816.2019.1613547 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2018). GISwaps: A New Method for Decision Making in Continuous Choice Models Based on Even Swaps. International Journal of Decision Support System Technology, 10 (3), 57-78. 10.4018/IJDSST.2018070104 [Mer information]

Doktorsavhandling

Milutinovic, G. (2020). Computational and Visual Tools for Geospatial Multi-Criteria Decision-Making. Diss. (sammanfattning), 2020. Gävle: Gävle University Press. 78 s. (Doctoral thesis 13) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Humble, N., Boustedt, J., Holmgren, H., Milutinovic, G., Seipel, S. & Östberg, A. (2023). The consequences of ChatGPT for programming education : Cheating or AI-enhanced learning?. Symposium on AI Opportunities and Challenges : Education will never be the same again: ACI Academic Conferences International. S. 15-16. [Mer information]
Milutinovic, G. & Seipel, S. (2018). Visual GISwaps - an interactive visualization framework for geospatial decision making. Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, VISIGRAPP 2018, Funchal, Madeira - Portugal, January 27-29, 2018: SciTePress. S. 236-243. 10.5220/0006610202360243 [Mer information]
Seipel, S., Milutinovic, G. & Andrée, M. (2016). 3D game technology in property formation. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : SGEM2016 Conference Proceedings : Book 2. S. 539-546. 10.5593/SGEM2016/B21/S08.068 [Mer information]

Examensarbeten/Uppsatser

Milutinovic, Goran (2015). A Comparison of Computer Tools for Influence Diagram Evaluation. Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen). 47 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)