Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jesper Paasch

Forskarpresentation

Jesper Paasch

Professor, docent i lantmäteriteknik

Forskningsämne: Samhällsbyggnad
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Jesper M. Paasch tillhör forskargruppen Geospatial informationsvetenskap och är främst aktiv inom 3D fastighetsrätt, standardisering och geodata. Han intresserar sig bland annat för klassificering och standardiserat utbyte av geodata, ett viktigt område inom samhälls­byggnadsprocessen. Han forskar även inom utveckling och tillämpning av standarder inom geodataområdet.

Jesper Paasch är även professor i Land Management vid Aalborg universitet, Danmark, och forskningssamordnare för geodata på Lantmäteriet.

AKTUELL FORSKNING

  • Leveransspecifikationer för Geodata-BIM

Forskningsprojekten bedrivs med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment  

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Sun, J., Paasch, J., Paulsson, J., Tarandi, V. & Harrie, L. (2023). A BIM-based approach to design a lifecycle 3D property formation process: A Swedish case study. Land use policy, 131. 10.1016/j.landusepol.2023.106712 [Mer information]
Çağdaş, V., Kara, A., Lisec, A., Paasch, J., Paulsson, J., Skovsgaard, T. & Velasco, A. (2023). Determination of the property boundary – A review of selected civil law jurisdictions. Land use policy, 124. 10.1016/j.landusepol.2022.106445 [Mer information]
Paasch, J., Dyrkolbotn, S., Halme, P., Mjøs, L., Paulsson, J. & Skovsgaard, T. (2023). Location and marking of cadastral boundaries in the Nordic countries. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 7. 10.30672/njsr.115338 [Mer information]
Paasch, J. & Paulsson, J. (2023). Trends in 3D cadastre – A literature survey. Land use policy, 131. 10.1016/j.landusepol.2023.106716 [Mer information]
Polat, Z., Alkan, M., Paulsson, J., Paasch, J. & Kalogianni, E. (2022). Global scientific production on LADM-based research: A bibliometric analysis from 2012 to 2020. Land use policy, 112. 10.1016/j.landusepol.2021.105847 [Mer information]
Madsen, M., Paasch, J. & Sørensen, E. (2022). The many faces of condominiums and various management structures − The Danish case. Land use policy, 120. 10.1016/j.landusepol.2022.106273 [Mer information]
Paasch, J. & Paulsson, J. (2021). 3D property research from a legal perspective revisited. Land, 10 (5). 10.3390/land10050494 [Mer information]
Çağdaş, V., Paasch, J., Paulsson, J., Ploeger, H. & Kara, A. (2020). Co-ownership shares in condominium – a comparative analysis for selected civil law jurisdictions. Land use policy, 95. 10.1016/j.landusepol.2020.104668 [Mer information]
Karabin, M., Kitsakis, D., Koeva, M., Navratil, G., Paasch, J., Paulsson, J., Vučić, N., Janečka, K. & Lisec, A. (2020). Layer approach to ownership in 3D cadastre in the case of underground tunnels. Land use policy, 98. 10.1016/j.landusepol.2020.104464 [Mer information]
Larsson, K., Paasch, J. & Paulsson, J. (2020). Representation of 3D cadastral boundaries : From analogue to digital. Land use policy, 98. 10.1016/j.landusepol.2019.104178 [Mer information]
Seipel, S., Andrée, M., Larsson, K., Paasch, J. & Paulsson, J. (2020). Visualisation of 3D Property Data and Assessment of the Impact of Rendering Attributes. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 4 (2). 10.1007/s41651-020-00063-6 [Mer information]
Hjelmblom, M., Paasch, J., Paulsson, J., Edlund, M. & Bökman, F. (2019). Towards Automation of the Swedish Property Formation Process : A Structural and Logical Analysis of Property Subdivision. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 14 (1), 29-63. 10.30672/njsr.78170 [Mer information]
Eriksson, H., Harrie, L., Paasch, J. & Persson, A. (2018). Techniques for and consequences of using INSPIRE extensions : a case study with Swedish hydrological data. International Journal of Spatial Data Infrastructures Research, 13, 172-201. Länk [Mer information]
Lundsten, J. & Paasch, J. (2017). Motives for Participation in Formal Standardisation Processes for Geographic Information : An Empirical Study in Sweden. International Journal of Standardization Research (IJSR), 15 (1), 16-28. 10.4018/IJSR.2017010102 [Mer information]
Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Kitsakis, D., Karabin, M. & El-Mekawy, M. (2016). Building a Modern Cadastre : Legal Issues in Describing Real Property in 3D. Geodetski vestnik, 60 (2), 256-268. 10.15292/geodetski-vestnik.2016.02.256-268 [Mer information]
Paasch, J. & Paulsson, J. (2016). Standards for land use and planning : Only for specialists?. Der öffentliche Sektor - The Public Sector, 42 (1), 8-17. [Mer information]
Paasch, J. & Paulsson, J. (2015). Classification of Land Use : Further development of the ISO standard for Land Administration, ISO 19152. Homo Oeconomicus, 32 (1), 53-76. [Mer information]
Liedholm Johnson, E., Paulsson, J. & Paasch, J. (2015). Comparative Studies on Land Use Rights M : Methodological and Standardization Aspects. Journal of Comparative Law, 10 (1), 1-26. [Mer information]
Paasch, J., van Oosterom, P., Lemmen, C. & Paulsson, J. (2015). Further modelling of LADM's Rights, Restrictions and Responsibilities (RRRs). Land use policy, 49, 680-689. 10.1016/j.landusepol.2014.12.013 [Mer information]
El-Mekawy, M., Paasch, J. & Paulsson, J. (2015). Integration of Legal Aspects in 3D Cadastral Systems. International Journal of E-Planning Research, 4 (3), 47-71. 10.4018/IJEPR.2015070103 [Mer information]
Paulsson, J. & Paasch, J. (2015). Land Administration Domain Model : A literature survey. Land use policy, 49, 546-551. 10.1016/j.landusepol.2015.08.008 [Mer information]
Liedholm Johnson, E., Paulsson, J. & Paasch, J. (2014). Classification and Co-ordination of Conflicting Rights for Sustainable Land Use. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 10 (2), 61-81. Länk [Mer information]
Paulsson, J. & Paasch, J. (2013). 3D property research from a legal perspective. Computers, Environment and Urban Systems, 40, 7-13. 10.1016/j.compenvurbsys.2012.11.004 [Mer information]
Paasch, J. (2012). Modelling Public Regulations - A Theoretical Approach.. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 9 (1), 59-75. [Mer information]
Paasch, J. (2012). Vergleich und internationale klassifizierung von liegenschaftsrechten und öffentlich-rechtlichen festlegungen. Zeitschrift für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, 137 (1), 32-36. [Mer information]
Paasch, J. & Paulsson, J. (2011). Terminological Aspects Concerning Three-Dimensional Real Property. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 8 (1), 81-97. Länk [Mer information]
Hespanha, J., Jardim, M., Paasch, J. & Zevenbergen, J. (2009). Modelling Legal and Administrative Cadastral Domain : Implementing into the Portoguese Legal Framework. Journal of Comparative Law, 4 (1), 140-169. [Mer information]
Paasch, J. (2005). Legal Cadastral Domain Model : An Object-orientated Approach. Nordic Journal of Surveying and Real Estate Research, 2 (1), 117-136. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Petersen, M., Arsanjani, J., Christensen, F., Fibæk, C., Hansen, H., Kessler, C., Paasch, J., Schrøder, L. & Stenseng, L. (2020). Forskning mod en mere bæredygtig fremtid. Geoforum, 213 (April), 12-13. Länk [Mer information]
Paasch, J., Larsson, K., Ågren, U. & Bohlin, J. (2019). Var finns utbildningarna?. Kart och Bildteknik (3), 12-13. Länk [Mer information]
Berggren, D. & Paasch, J. (2018). Förnyelselagen - möjlighet eller hot?. Samhällsbyggaren, 27 maj (2), 38-39. [Mer information]
Walfridsson, M., Paasch, J., Eriksson, A., Hedlund, E. & Juric, M. (2017). Övergivna gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter. Samhällsbyggaren, - (1), 39-. [Mer information]
Paasch, J. (2016). Standarder för geodata - till vilken nytta?. Samhällsbyggaren, - (4), 48-49. [Mer information]
Paasch, J. (2015). Fokus på 3D. Samhällsbyggaren (1), 30-31. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2015). GeoSkills+ : EU-projekt för kompetens inom geodata. Samhällsbyggaren (6), 42-. Länk [Mer information]

Böcker

Oosterom, P. & Paasch, J. (red.) (2023). 11th International Workshop on the Land Administration Domain Model and 3D Land Administration. Köpenhamn: International Federation of Surveyors, FIG. 367 s. (Proceedings FIG Commission 3 / Commission 7) Länk [Mer information]

Doktorsavhandling

Paasch, J. (2012). Standardization of Real Property Rights and Public Regulations : The Legal Cadastral Domain Model. Diss. (sammanfattning), 2012. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 37 s. (Trita-FOB-PHD 2012:4) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Dimopoulou, E., Karki, S., Roić, M., Duarte de Almeida, J., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Sheng, Y., Paasch, J. & Oosterom, P. (2024). 3 D нэгж талбарын анхны бүртгэлүүд (Initial Registration of 3D Parcelels). 3DКАДАСТРЫН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГУУД (Best Practices 3D Cadastres). International Federation of Surveyors (FIG). S. 67-94. Länk [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić,, N., Karabin, M., El-Mekawy, M., Koeva, M., Janečka, K., Erba, D., Alberdi, R., Kalantari, M., Yang, Z., Pouliot, J., Roy, F., Montero, M., Alvarado, A. & Karki, S. (2024). Бүлэг 1 Эрх зүйн үндэслэл (Chapter 1: Legal foundations). 3DКАДАСТРЫН ШИЛДЭГ ТУРШЛАГУУД (Best Practices 3D Cadastres). Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG). S. 1-67. Länk [Mer information]
Sandgren, U., Rannestig, E., Wasström, C. & Paasch, J. (2020). Infrastruktur för geografiska data. Geografisk informationsbehandling : Teori, metoder och tillämpningar. Studentlitteratur AB. S. 39-57. [Mer information]
Lundsten, J. & Paasch, J. (2019). The individuals’ participation in standards setting : role, influence, and motivation. Shaping the Future Through Standardization. IGI Global. [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Karabin, M., El-Mekawy, M., Koeva, M., Janečka, K., Erba, D., Alberdi, R., Kalantari, M., Yang, Z., Pouliot, J., Roy, F., Montero, M., Alvarado, A. & Karki, S. (2018). Chapter 1. Legal Foundations. Best Practices 3D Cadastres - Extended version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 1-66. Länk [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Karabin, M., El-Mekawy, M., Koeva, M., Janečka, K., Erba, D., Alberdi, R., Kalantari, M., Yang, Z., Pouliot, J., Roy, F., Montero, M., Alvarado, A. & Karki, S. (2018). Chapter 1. Legal Foundations. Best Practices 3D Cadastres - Printed version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 1-18. Länk [Mer information]
Dimopooulou, E., Karki, S., Roić, M., Duarte de Almeida, J., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J. & Oosterom, P. (2018). Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels. Best Practices 3D Cadastres - Extended version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 67-94. Länk [Mer information]
Dimopooulou, E., Karki, S., Roić, M., Duarte de Almeida, J., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J. & Oosterom, P. (2018). Chapter 2. Initial Registration of 3D Parcels. Best Practices 3D Cadastres - Printed version. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors. S. 19-27. Länk [Mer information]
Paasch, J. & Larsson, K. (2018). Utbildningsverksamhet inom geodataområdet. Sveriges Kartläggning : Tillägg 2008-2017. Gävle: Kartografiska Sällskapet. S. 132-137. Länk [Mer information]
El-Mekawy, M., Paasch, J. & Paulsson, J. (2016). Integration of legal aspects in 3D cadastral systems. 3D Printing: Breakthroughs in Research and Practice. IGI Global. S. 119-144. 10.4018/978-1-5225-1677-4.ch006 [Mer information]
Paasch, J. (2011). Standardization of Real Property Rights and Public Regulations : A Terminological Approach. EURAS Yearbook of Standardization, Vol. 6. München: Accedo. S. 575-595. [Mer information]
Paasch, J. (2008). Real property transactions : An approach towards standardisation of legal issues. Real Property Transactions : Procedures, Transaction Costs and Models. Amsterdam: IOS Press. S. 167-181. [Mer information]

Konferensbidrag

Larsson, K. & Paasch, J. (2023). 3D property formation in complex infrastructure- and building projects - Exemplified by the Slussen project in Stockholm. Proceedings 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop. Köpenhamn. S. 195-216. Länk [Mer information]
Karolina, L., Paasch, J. & Paulsson, J. (2023). Visualisation of 3D Property Units - experiences from a case study in Stockholm, Sweden. Proceedings 11th International FIG Land Administration Domain Model / 3D Land Administration Workshop. Köpenhamn. S. 1-14. Länk [Mer information]
Kalogianni, E., Kara, A., Beck, A., Paasch, J., Zevenbergen, J., Dimopoulou, E., Kitsakis, D., Oosterom, P. & Lemmen, C. (2022). Refining the Legal Land Administration-related Aspects in LADM. 10th International FIG workshop on the Land Administration Domain Model in LADM. S. 255-276. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2020). Metadata in e-government : a study on Metadata for geographic information. SIIT 2020: European Academy for Standardisation. [Mer information]
Paasch, J. (2020). Terminology in e-government : a study on metadata for geographic information. Proceedings of SIIT 2020 : 11th International Conference on Standardisation and Innovation in Information Technology. [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Karabin, M., El-Mekawy, M., Koeva, M., Janecka, K., Erba, D., Alberdi, R., Kalantari, M., Yang, Z., Pouliot, J., Roy, F., Montero, M., Alvarado, A. & Karki, S. (2018). 3D Cadastres Best Practices, Chapter 1: Legal foundations. FIG Congress 2018 : Proceedings. Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG. Länk [Mer information]
Dimopooulou, E., Karki, S., Miodrag, R., de Almeida, J., Griffith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J. & van Oosterom, P. (2018). 3D Cadastres Best Practices, Chapter 2: Initial Registration of 3D Parcels. FIG Congress 2018 : Proceedings. Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG. Länk [Mer information]
Andrée, M., Paasch, J., Paulsson, J. & Seipel, S. (2018). BIM and 3D property visualisation. FIG Congress 2018 : Proceedings. Länk [Mer information]
Larsson, K., Paasch, J. & Paulsson, J. (2018). Conversion of 2D Analogue Cadastral Boundary Plans into 3D Digital Information : problems and challenges illustrated by a Swedish case. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop. S. 75-94. Länk [Mer information]
Çağdaş, V., Stubkjær, E., de Vries, W., van der Merwe, C., Paasch, J., Paulsson, J., Schwery, N., Ploeger, H., Işıkdağ, Ü. & Kara, A. (2018). Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards : Long version. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop. Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG. Länk [Mer information]
Çağdaş, V., Stubkjær, E., de Vries, W., van der Merwe, C., Paasch, J., Paulsson, J., Schwery, N., Ploeger, H., Işıkdağ, Ü. & Kara, A. (2018). Co-ownership shares in condominiums – A comparison across jurisdictions and standards : Short version. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop. Copenhagen: International Federation of Surveyors, FIG. S. 217-242. Länk [Mer information]
Lundsten, J. & Paasch, J. (2018). Individual’s Motivation in Standardization of Geographic Information. FIG 2018 Istanbul : Proceedings: The International Federation of Surveyors, FIG. Länk [Mer information]
Stubkjær, E., Paasch, J., Cagdas, V., Oosterom, P., Simmons, S., Paulsson, J. & Lemmen, C. (2018). International Code List Management : The Case of Land Administration. Proceedings of the 7th Land Administration Domain Model Workshop. Copenhagen, Denmark: International Federation of Surveyors (FIG). S. 223-244. [Mer information]
Karabin, M., Kitsakis, D., Koeva, M., Navratil, G., Paasch, J., Paulsson, J., Vučić, N., Janečka, K. & Lisec, A. (2018). Layer approach to ownership in 3D cadastre : a subway case. 6th International FIG 3D Cadastre Workshop. Copenhagen: The International Federation of Surveyors, FIG. S. 111-136. Länk [Mer information]
Eriksson, H., Harrie, L. & Paasch, J. (2018). What is the need for building parts? - A comparison of CityGML, INSPIRE building and a Swedish building standard. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives: International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. S. 27-32. 10.5194/isprs-archives-XLII-4-W10-27-2018 [Mer information]
Paasch, J., Walfridsson, M., Eriksson, A., Hedlund, E. & Juric, M. (2017). Abandoned Swedish joint facilities and utility easements : a case of “legal pollution”. FIG Working Week 2017. Köpenhamn: International Federation of Surveyors, FIG. Länk [Mer information]
Kitsakis, D., Paasch, J., Paulsson, J., Navratil, G., Vučić, N., Karabin, M., Tenório Carneiro, A. & El-Mekawy, M. (2016). 3D Real Property Legal Concepts and Cadastre : A Comparative Study of Selected Countries to Propose a Way Forward. 5th International Workshop on 3D Cadastres: International Federation of Surveyors. S. 1-24. Länk [Mer information]
Land, K. & Paasch, J. (2015). Human Resource Provision and Capacity Development : Recent Initiatives at Lantmäteriet in Sweden. Proceedings of the FIG Working Week 2015. Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG). Länk [Mer information]
Liedholm Johnson, E., Paulsson, J. & Paasch, J. (2015). Sustainable Land Use : Detection and Classification of Conflicting Rights. Book of Abstracts : Planning Law and Property Rights 25-27 February 2015 Volos - Greece. S. 77-77. Länk [Mer information]
El-Mekawy, M., Paasch, J. & Paulsson, J. (2014). Integration of 3D Cadastre, 3D Property Formation and BIM in Sweden. Proceedings of the 4th International FIG 3D Cadastre Workshop, 9-11 November 2014, Dubai, UAE. S. 17-34. Länk [Mer information]
Paasch, J. & Paulsson, J. (2014). Legal Framework 3D Cadastres : Position Paper 1. Proceedings of the 4th International FIG 3D Cadastre Workshop, 9-11 November 2014, Dubai, UAE. S. 411-416. Länk [Mer information]
Lemmen, C., van Oosterom, P., Ploeger, H., Paasch, J., Paulsson, J. & Zevenbergen, J. (2014). Legal Refinement of the LADM Standard : More classes or extended code lists with better defined types of Rights, Restrictions and Responsibilities?. PLPR 2014 Conference : Book of Abstracts. S. 91-. [Mer information]
Paasch, J., van Oosterom, P., Lemmen, C. & Paulsson, J. (2013). Specialization of the LADM : Modelling of Non-formal RRR. LADM2013: 5th FIG International Land Administration Domain Model Workshop. Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG). S. 153-172. Länk [Mer information]
Paasch, J., van Oosterom, P., Paulsson, J. & Lemmen, C. (2013). Specialization of the Land Administration Domain Model (LADM) : An Option for Expanding the Legal Profiles. FIG Working Week 2013 – Environment for Sustainability : Proceedings. Länk [Mer information]
Paulsson, J. & Paasch, J. (2011). 3D Property Research - a Survey of the Occurrence of Legal Topics in Publications. 2nd International Workshop on 3D Cadastres: International Federation of Surveyors. S. 1-14. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2006). Standardization of Real Property Rights and Restrictions : A Fools Task?. Proceedings of the XXIII International FIG Congress. Copenhagen: International Federation of Surveyors (FIG). Länk [Mer information]
Paasch, J. (2004). A Cadastral Domain Model. Geoinformatics 2004 : Proceedings of the 12th International Conference on Geoinformatics : Geospatial Information Research : Bridging the Pacific and Atlantic. University of Gävle, Sweden, 7-9 June 2004. Gävle: Gävle University Press. S. 820-823. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2004). A Legal Cadastral Domain Model. Standardization in the cadastral domain : Proceedings of the Workshop held by “COST Action G9” and “FIG Commission 7” on 9 and 10 December 2004 at Bamberg University, Germany. Frederiksberg: FIG. S. 145-148. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2004). Modelling the Cadastral Domain. ESDI : State of the Art: European Commission Joint Research Centre. Länk [Mer information]

Rapporter

Paulsson, J. & Paasch, J. (2023). Position paper 3. Legal aspects of 3D Land administration. Köpenhamn: International Federation of Surveyors, FIG. 6 s. (Proceedings FIG Commission 3 / Commission 7) Länk [Mer information]
Sun, J., Paulsson, J., Harrie, L., Eriksson, K., Paasch, J. & Tarandi, V. (2022). BIM-based 3D Cadastral Management. Slutrapport för projektet BIM-baserad hantering av 3D-fastighetsinformation. Stockholm: Smart Built Environment. (Smart Built Environment 2020-00244) Länk [Mer information]
Forsberg, M., Sabel, L., Ericsson, M., Paasch, J., Steffen, H., Olsson, H., Harrie, L., Horemuz, M. & Ågren, J. (2020). RAPPORT GEODATARÅDETS HANDLINGSPLAN 2020 : Aktivitet – 4i, Långsiktig kompetensförsörjning inom geodataområdet. Gävle: Lantmäteriet. 60 s. Länk [Mer information]
Andrée, M., Larsson, K., Paasch, J., Paulsson, J. & Seipel, S. (2020). Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln : AP3 Visualisering av 3D-fastigheter. Stockholm: Smart Built Environment. 50 s. Länk [Mer information]
Andrée, M., Larsson, K., Nordqvist Darell, F., Malm, L., Tullberg, O., Wallberg, A., Norsell, J., Paasch, J., Seipel, S. & Paulsson, J. (2018). Slutrapport för projektet Smart planering för byggande : Delprojekt 3 - BIM som informationsstöd för 3D fastighetsbildning. Stockholm: Smart Built Environment. 50 + bilagor s. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2011). Classification of real property rights : A comparative study of real property rights in Germany, Ireland, the Netherlands and Sweden. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 106 s. (TRITA-FOB 2011:1) Länk [Mer information]

Recensioner

Paasch, J. (2018). Best Practices 3D Cadastres. Den Danske Landinspektørforening. Landinspektøren. Den Danske Landinspektørforening. S. 34-34. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2018). Bogomtale - Best Practices 3D Cadastres. Den danske Landinspektørforening (DdL). Fagbladet Landinspektøren. Den danske Landinspektørforening (DdL). S. 34-34. Länk [Mer information]
Paasch, J. (2018). Ny bok om 3D fastigheter. Stockholm: Samhällsbyggarna. Samhällsbyggaren. Stockholm: Samhällsbyggarna. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)