Sök

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Universitetslektor, Avdelningschef

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Jag undervisar och forskar i datavetenskap. Efter några år (87–92) som ingenjör inom elektronik och inbäddade system utbildade jag mig till lärare i datavetenskap och matematik. Jag har varit anställd vid Högskolan i Gävle sedan 1998 och disputerade 2010 i datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik.​

Jag undervisar blivande ingenjörer, datavetare, lärare och andra intresserade i programmering och andra kurser inom datavetenskap. Mina favoritämnen är objektorienterad programmering och hårdvarunära programmering, men jag har även undervisat i bland annat kompilatorteknik, projektmetodik, programvaruutveckling och ämnesdidaktik.

AKTUELL FORSKNING

Mina forskningsprojekt inriktar sig mot lärande och undervisning i datavetenskap, främst inom programmering och utveckling av programvara. Bland annat är jag intresserad av studenters förståelse av centrala koncept, tröskelbegrepp och designprocesser. Ett annat spännande område är att studenter i datavetenskap och yrkesverksamma i stor utsträckning tycks ”lära sig på egen hand” (self-directed learning). Jag är en av medlemmarna i ”Sweden Group”, en internationell forskargrupp med medlemmar från Sverige, England och USA.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Thomas, L., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Zander, C. (2017). In the liminal space : software design as a threshold skill. Practice and Evidence of the Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education, 12 (2), 333-351. [Mer information]
McCartney, R., Boustedt, J., Eckerdal, A., Sanders, K., Thomas, L. & Zander, C. (2016). Why computing students learn on their own : motivation for self-directed learning of computing. ACM Transactions on Computing Education, 16 (1). 10.1145/2747008 [Mer information]
Boustedt, J. (2012). Students' different understandings of class diagrams. Computer Science Education, 22 (1), 29-62. 10.1080/08993408.2012.665210 [Mer information]
McCartney, R., Boustedt, J., Eckerdal, A., Moström, J., Sanders, K., Thomas, L. & Zander, C. (2009). Liminal Spaces and Learning Computing. European Journal of Engineering Education, 34 (4), 383-391. 10.1080/03043790902989580 [Mer information]
Boustedt, J. (2009). Students' Understanding of the Concept of Interface in a Situated Context. Computer Science Education, 19 (1), 15-36. 10.1080/08993400902819980 [Mer information]
Sanders, K., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Thomas, L. & Zander, C. (2008). Student understanding of object-oriented programming as expressed in concept maps. SIGCSE Bulletin inroads, 40 (1), 332-336. 10.1145/1352322.1352251 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Ratcliffe, M., Sanders, K. & Zander, C. (2007). Threshold concepts in computer science : do they exist and are they useful?. SIGCSE Bulletin inroads, 39 (1), 504-508. 10.1145/1227504.1227482 [Mer information]

Doktorsavhandling

Boustedt, J. (2010). On the Road to a Software Profession : Students' Experiences of Concepts and Thresholds. Diss. (sammanfattning), 2010. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 61 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 734) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Thomas, L., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Zander, C. (2010). Threshold concepts in computer science : an ongoing empirical investigation. Threshold concepts and transformational learning. Rotterdam: Sense Publishers. S. 241-258. Länk [Mer information]
Zander, C., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Ratcliffe, M. & Sanders, K. (2008). Threshold concepts in computer science : a multi-national empirical investigation. Threshold concepts within the disciplines. Rotterdam: Sense. S. 105-118. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Viirman, O., Pettersson, I., Björklund, J. & Boustedt, J. (2018). Programming in mathematics teacher education : A collaborative teaching approach. . S. 464-465. Länk [Mer information]
McCartney, R., Boustedt, J., Eckerdal, A., Sanders, K. & Zander, C. (2017). Folk pedagogy and the geek gene : geekiness quotient. Proceedings of the 2017 ACM SIGCSE Technical Symposium on Computer Science Education. NY, USA: ACM Digital Library. S. 405-410. 10.1145/3017680.3017746 [Mer information]
Sanders, K., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R. & Zander, C. (2017). Folk Pedagogy: Nobody Doesn't Like Active Learning. Proceedings of the 2017 ACM Conference on International Computing Education Research (ICER 17). Tacoma, Washington, USA: ACM Publications. S. 145-154. 10.1145/3105726.3106192 [Mer information]
Thomas, L., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Zander, C. (2014). A broader threshold : Including skills as well as concepts in computing education. Threshold Concepts: From personal practice to communities of practice : Proceedings of the National Academy’s Sixth Annual Conference and the Fourth Biennial Threshold Concepts Conference. Cork, Ireland: NAIRTL. S. 154-158. Länk [Mer information]
McCartney, R., Boustedt, J., Eckerdal, A., Sanders, K. & Zander, C. (2013). Can first–year students program yet? : a study revisited. ICER´13: Proceedings of the ninth International Conference on International Computing Education Research: Association for Computing Machinery (ACM). S. 91-98. 10.1145/2493394.2493412 [Mer information]
Zander, C., Boustedt, J., Eckerdal, A., Mccartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Thomas, L. (2012). Self-directed learning : Stories from industry. Proceedings - 12th Koli Calling International Conference on Computing Education Research, Koli Calling 2012. S. 111-117. 10.1145/2401796.2401810 [Mer information]
Sanders, K., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Thomas, L. & Zander, C. (2012). Threshold concepts and threshold skills in computing. Proceedings of the ninth annual international conference on International computing education research. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery (ACM). S. 23-30. 10.1145/2361276.2361283 [Mer information]
Boustedt, J., McCartney, R., Tenenberg, J., Cooper, S., Garcia, D., Friend Hutton, M., Parlante, N. & Richards, B. (2011). It seemed like a good idea at the time. SIGCSE'11 : Proceedings of the 42nd ACM technical symposium on Computer science education. New York, NY, USA: ACM. S. 163-164. 10.1145/1953163.1953215 [Mer information]
Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Sanders, K., Thomas, L. & Zander, C. (2011). Students' perceptions of the differences between formal and informal learning. ICER '11 Proceedings of the seventh international workshop on Computing education research. New York, USA: Association for Computing Machinery (ACM). S. 61-68. 10.1145/2016911.2016926 [Mer information]
Boustedt, J., McCartney, R., Tenenberg, J., Gehringer, F., Lister, R. & Musicant, D. (2010). It seemed like a good idea at the time. SIGCSE '10 : Proceedings of the 41th ACM technical symposium on Computer science education. New York: ACM. S. 558-559. 10.1145/1734263.1734451 [Mer information]
Moström, J., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Sanders, K., Thomas, L. & Zander, C. (2009). Computer Science Student Transformations : Changes and Causes. ITiCSE'09 : Proceedings of the 14th ACM–SIGCSE Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education. New York: ACM. S. 181-185. [Mer information]
Boustedt, J., McCartney, R., Deibel, K., Huggins, J., Simon, B. & Westbrook, S. (2009). It seemed like a good idea at the time. SIGCSE '09 : Proceedings of the 40th ACM technical symposium on Computer science education. New York, NY, USA: ACM. S. 265-266. 10.1145/1508865.1508961 [Mer information]
Zander, C., Boustedt, J., McCartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Thomas, L. (2009). Student transformations : are they computer scientists yet?. ICER '09 : Proceedings of the fifth international workshop on Computing education research. New York: ACM. S. 129-140. 10.1145/1584322.1584337 [Mer information]
Boustedt, J. (2008). A methodology for exploring students’ experiences and interaction with large-scale software through role-play and phenomenography. ICER '08 : proceedings of the fourth international workshop on Computing education research. New York: ACM. S. 27-38. 10.1145/1404520.1404524 [Mer information]
Moström, J., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Sanders, K., Thomas, L. & Zander, C. (2008). Concrete examples of abstraction as manifested in students’ transformative experiences. ICER '08 : proceedings of the fourth international workshop on Computing education research. New York: ACM. S. 125-136. 10.1145/1404520.1404533 [Mer information]
Boustedt, J., McCartney, R., Tenenberg, J., Anderson, S., Eastman, C., Garcia, D., Gestwicki, P. & Menzin, M. (2008). It seemed like a good idea at the time. SIGCSE '08 : Proceedings of the 39th ACM Technical Symposium on Computer Science Education. S. 528-529. 10.1145/1352135.1352311 [Mer information]
Boustedt, J., McCartney, R., Tenenberg, J., Winters, T., Edwards, S., Morrison, B., Musicant, D., Utting, I. & Zander, C. (2007). It seemed like a good idea at the time. SIGCSE '07 : Proceedings of the 38th SIGCSE technical symposium on Computer science education. S. 346-347. 10.1145/1227504.1227432 [Mer information]

Licentiatavhandling

Boustedt, J. (2007). Students working with a large software system : experiences and understandings. Lic.-avh. , 2007. Uppsala: Department of Information Technology, Uppsala University. 152 s. (IT Licentiate Theses / Uppsala university, Department of Information Technology 2007-002) Länk [Mer information]

Rapporter

Boustedt, J. (2010). A Student Perspective on Software Development and Maintenance. Uppsala: Uppsala University. 20 s. (Technical reports from the Department of Information Technology 2010-012) Länk [Mer information]
Boustedt, J. (2010). Ways to Understand Class Diagrams. Uppsala: Uppsala University. 16 s. (Technical reports from the Department of Information Technology 2010-013) Länk [Mer information]
Adams, R., Fincher, S., Pears, A., Börstler, J., Boustedt, J., Dalenius, P., Eken, G., Heyer, T., Jacobsson, A., Lindberg, V., Molin, B., Moström, J. & Wiggberg, M. (2007). What is the word for 'Engineering' in Swedish : Swedish students conceptions of their discipline. 87 s. (Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University 2007:018) Länk [Mer information]
Boustedt, J. (2002). Automated Analysis of Dynamic Web Services. 51 s. (Technical reports from the Department of Information Technology, Uppsala University 2002-010) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)