Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Universitetslektor, Avdelningschef

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

E-post: jonas.boustedt@hig.se
Telefon: 026-64 87 72
Mobil: 070-191 45 25
Rum: 11:418

Jag undervisar i datavetenskap och forskar i datavetenskapens didaktik. I undervisningen möter jag blivande ingenjörer, datavetare, lärare och andra med intresse att lära sig datavetenskap. Mina favoritämnen är objektorienterad programmering och hårdvarunära programmering, men jag undervisar även i kompilatorteknik, projektmetodik, programvaruutveckling och ämnesdidaktik. Innan min lärarutbildning i datavetenskap och matematik var jag verksam som ingenjör inom telecom med utveckling och programmering av inbäddade mikrodatorsystem. Jag anställdes vid Högskolan i Gävle 1998 och 2010 disputerade jag i datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik.​

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsintresse riktar sig mot lärande och undervisning i datavetenskap. Bland annat är jag intresserad av studenters förståelse av centrala koncept, tröskelbegrepp och designprocesser. I samarbete med en kollega vid ett danskt lärosäte har vi startat en studie av olika ämnens, lärares och studenters användning och förståelse av begrepp i undervisningsspråket, där vi samlar in data från lärare och studenter inom olika utbildningsområden i Sverige och Danmark.

Sedan slutet av 2022 har många berörts av ChatGPT och liknande AI-assistenter. I en pågående studie undersöker vi inom kollegiet i datavetenskap vilka möjligheter och risker sådana verktyg medför i vår utbildningskontext.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Humble, N., Boustedt, J., Holmgren, H., Milutinovic, G., Seipel, S. & Östberg, A. (2023). Cheaters or AI-Enhanced Learners : Consequences of ChatGPT for Programming Education. Electronic Journal of e-Learning. 10.34190/ejel.21.5.3154 [Mer information]
Thomas, L., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Zander, C. (2017). In the liminal space : software design as a threshold skill. Practice and Evidence of the Scholarship of Teaching and Learning in Higher Education, 12 (2), 333-351. [Mer information]
McCartney, R., Boustedt, J., Eckerdal, A., Sanders, K., Thomas, L. & Zander, C. (2016). Why computing students learn on their own : motivation for self-directed learning of computing. ACM Transactions on Computing Education, 16 (1). 10.1145/2747008 [Mer information]
Boustedt, J. (2012). Students' different understandings of class diagrams. Computer Science Education, 22 (1), 29-62. 10.1080/08993408.2012.665210 [Mer information]
McCartney, R., Boustedt, J., Eckerdal, A., Moström, J., Sanders, K., Thomas, L. & Zander, C. (2009). Liminal Spaces and Learning Computing. European Journal of Engineering Education, 34 (4), 383-391. 10.1080/03043790902989580 [Mer information]
Boustedt, J. (2009). Students' Understanding of the Concept of Interface in a Situated Context. Computer Science Education, 19 (1), 15-36. 10.1080/08993400902819980 [Mer information]
Sanders, K., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Thomas, L. & Zander, C. (2008). Student understanding of object-oriented programming as expressed in concept maps. SIGCSE Bulletin inroads, 40 (1), 332-336. 10.1145/1352322.1352251 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Ratcliffe, M., Sanders, K. & Zander, C. (2007). Threshold concepts in computer science : do they exist and are they useful?. SIGCSE Bulletin inroads, 39 (1), 504-508. 10.1145/1227504.1227482 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)