Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Universitetslektor, Avdelningschef

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

E-post: jonas.boustedt@hig.se
Telefon: 026-64 87 72
Mobil: 070-191 45 25
Rum: 11:418

Jag undervisar i datavetenskap och forskar i datavetenskapens didaktik. I undervisningen möter jag blivande ingenjörer, datavetare, lärare och andra med intresse att lära sig datavetenskap. Mina favoritämnen är objektorienterad programmering och hårdvarunära programmering, men jag undervisar även i kompilatorteknik, projektmetodik, programvaruutveckling och ämnesdidaktik. Innan min lärarutbildning i datavetenskap och matematik var jag verksam som ingenjör inom telecom med utveckling och programmering av inbäddade mikrodatorsystem. Jag anställdes vid Högskolan i Gävle 1998 och 2010 disputerade jag i datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik.​

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsintresse riktar sig mot lärande och undervisning i datavetenskap. Bland annat är jag intresserad av studenters förståelse av centrala koncept, tröskelbegrepp och designprocesser. I samarbete med en kollega vid ett danskt lärosäte har vi startat en studie av olika ämnens, lärares och studenters användning och förståelse av begrepp i undervisningsspråket, där vi samlar in data från lärare och studenter inom olika utbildningsområden i Sverige och Danmark.

Sedan slutet av 2022 har många berörts av ChatGPT och liknande AI-assistenter. I en pågående studie undersöker vi inom kollegiet i datavetenskap vilka möjligheter och risker sådana verktyg medför i vår utbildningskontext.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Boustedt, J. (2010). On the Road to a Software Profession : Students' Experiences of Concepts and Thresholds. Diss. (sammanfattning), 2010. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 61 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 734) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Thomas, L., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Sanders, K. & Zander, C. (2010). Threshold concepts in computer science : an ongoing empirical investigation. Threshold concepts and transformational learning. Rotterdam: Sense Publishers. S. 241-258. Länk [Mer information]
Zander, C., Boustedt, J., Eckerdal, A., McCartney, R., Moström, J., Ratcliffe, M. & Sanders, K. (2008). Threshold concepts in computer science : a multi-national empirical investigation. Threshold concepts within the disciplines. Rotterdam: Sense. S. 105-118. Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Boustedt, J. (2007). Students working with a large software system : experiences and understandings. Lic.-avh. , 2007. Uppsala: Department of Information Technology, Uppsala University. 152 s. (IT Licentiate Theses / Uppsala university, Department of Information Technology 2007-002) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)