Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Forskarpresentation

Jonas Boustedt

Universitetslektor, Avdelningschef

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Jag undervisar i datavetenskap och forskar i datavetenskapens didaktik. I undervisningen möter jag blivande ingenjörer, datavetare, lärare och andra med intresse att lära sig datavetenskap. Mina favoritämnen är objektorienterad programmering och hårdvarunära programmering, men jag undervisar även i kompilatorteknik, projektmetodik, programvaruutveckling och ämnesdidaktik. Innan min lärarutbildning i datavetenskap och matematik var jag verksam som ingenjör inom telecom med utveckling och programmering av inbäddade mikrodatorsystem. Jag anställdes vid Högskolan i Gävle 1998 och 2010 disputerade jag i datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik.​

AKTUELL FORSKNING

Mitt forskningsintresse riktar sig mot lärande och undervisning i datavetenskap. Bland annat är jag intresserad av studenters förståelse av centrala koncept, tröskelbegrepp och designprocesser. I samarbete med en kollega vid ett danskt lärosäte har vi startat en studie av olika ämnens, lärares och studenters användning och förståelse av begrepp i undervisningsspråket, där vi samlar in data från lärare och studenter inom olika utbildningsområden i Sverige och Danmark.

Sedan slutet av 2022 har många berörts av ChatGPT och liknande AI-assistenter. I en pågående studie undersöker vi inom kollegiet i datavetenskap vilka möjligheter och risker sådana verktyg medför i vår utbildningskontext.

LÄS MER OM

Jag undervisar mest i programmering och programvaruutveckling på olika nivåer. Olika kurser i objektorienterad programmering (Python, C++ och Java) tillhör mina favoriter.

Eftersom jag är intresserad av ämnesdidaktiska frågor och programmering har jag naturligtvis inte kunnat låta bli att skapa några olika verktyg med avsikt att demonstrera och skapa förståelse för algoritmer och programmering, mm. Du får gärna ladda hem och prova på. Programmen är packade som jar-filer och du bör normalt kunna köra dem på din dator utan särskilda förberedelser.

Sorter demonstrerar hur olika sorteringsalgoritmer fungerar och hur otroligt stor skillnad algoritmen gör för tiden det tar att lösa problemet. För enklare intuitiva sorteringsalgoritmer ökar tiden kvadratiskt med antalet element att sortera. För de smartare algoritmerna ökat tiden "drygt linjärt" (N*logN) med antalet element (N).

SortDiscs gör samma sak, men med färre element och långsammare, vilket gör algoritmerna och deras egenskaper lättare att förstå.

TowerOfHanoi demonstrerar tidskomplexitet med den klassiska legenden om de brahminska prästerna i Indien som flyttar 64 ringar mellan tre pålar. När de är klara går jorden under. Som tur är tar det ca 585 miljarder år om man flyttar en ring per sekund!

CompexLife visar komplexa tal i ett komplext talplan där man kan skapa dynamiska relationer mellan de komplexa grafiska objekten och man ser vad som händer när man flyttar talen.

CpuSim är en simulering av en liten dator och man programmerar den med ett påhittat språk QwAsm.

Publicerad av: Camilla Nordin Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)