Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mohammad Bagherbandi

Forskarpresentation

Mohammad Bagherbandi

Professor

Forskningsämne: Lantmäteriteknik
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Jag är professor i geomatik (speciellt tillämpad geodesi). Min bakgrund är inom tekniskt lantmäteri och forskningsområdet är noggrann positionering (Global Navigation Satellite System, GNSS), 3D modellering och kartläggning av olika föremål och fenomen med hjälp av geodetisk terrester, flygburen, drönare och satellitdata (fjärranalys).

Jag är aktiv inom geodesi genom att studera jordskorpan, jordens tyngdkraft och tyngdkraftsförändring, klimatförändring, miljö­övervakning (t.ex. issmältning och dess påverkan i havsnivå, landhöjning eftersom av den postglaciala fenomen och marksättningar eftersom global värmning och dess inverkan på grundvattenförändringar) och infrastrukturövervakning t.ex. små rörelsedetektering (i mm nivån) hos en dam, byggnader, broar, och tunnel.

AKTUELL FORSKNING

  • “Stomnät i luften (Project Adapted Network-RTK for road construction projects)” supported by Swedish Transport Administration (Trafikverket) (2019-2022).
  • Satellite monitoring of railways using InSAR (Trafikverket) (2020-2021).
  • Spatial Data Innovation a research project supported by The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) (2018-2021).
  • Improvement in 3D mapping and accuracy assessment using aerial photogrammetry data supported by Lars E. Lundberg’s foundation (2018-2020).
  • Cost-effective data capturing using satellite images for subsidence monitoring in urban regions supported by SWECO and J. Gust. Richert foundation (2019-2020).

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Bagherbandi, M. (2023). A study on the quality of GNSS signals for extracting the sea level height and tidal frequencies utilizing the GNSS-R approach. . Länk [Mer information]
Bagherbandi, M., Farzaneh, S., Gholamrezaee, S. & Parvazi, K. (2023). How accurate are GNSS signals for extracting sea level height and tidal frequencies using GNSS-R technique?. . 10.57757/IUGG23-0557 [Mer information]
Bagherbandi, M., Shirazian, M., Ågren, J., Horemuz, M. & Karimi, H. (2022). A new approach for reducing physical and geometric effects in small-scale geodetic control networks. . Länk [Mer information]
Bagherbandi, M., Shirazian, M., Ågren, J., Horemuz, M. & Karimi, H. (2022). A new approach for reducing physical and geometric effects in small-scale geodetic control networks : Challenges and Solutions. . Länk [Mer information]
Jouybari, A., Bagherbandi, M. & Nilfouroushan, F. (2022). Impact of GNSS Signal outage on EOPs using forward Kalman filter and smoothing algorithm. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIII-B2-2022XXIV ISPRS Congress (2022 edition): ISPRS. S. 59-64. 10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2022-59-2022 [Mer information]
Bagherbandi, M. (2022). Importance of precise geoid model in direct georeferencing and aerial photogrammetry: A case study in Sweden. : Kartografiska sällskapet. [Mer information]
Bagherbandi, M., Jouybari, A., Nilfouroushan, F. & Ågren, J. (2022). Importance of precise gravity field modeling in direct georeferencing and aerial photogrammetry: a case study for Sweden. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XLIII-B2-2022XXIV ISPRS Congress (2022 edition): ISPRS. 10.5194/isprs-archives-XLIII-B2-2022-15-2022 [Mer information]
Bagherbandi, M., Amin, H., Wang, L. & Shirazian, M. (2022). Mantle viscosity derived from geoid and different land uplift data in Greenland. : Copernicus GmbH. 10.5194/egusphere-egu22-13323 [Mer information]
Leiseder, K., Shoushtari, H., Willemsen, T., Bagherbandi, M. & Sternberg, S. (2021). UBI-T: Smart Surveying Instrument Using Ubiquitous Computing Concept. . Länk [Mer information]
Amin, H., Sjöberg, L. & Bagherbandi, M. (2020). A global vertical datum defined by the conventional geoid potential and the Earth ellipsoid parameters. . Länk [Mer information]
Jouybari, A., Bagherbandi, M. & Nilfouroushan, F. (2020). Assessment of Different GNSS and IMU Observation Weights on Photogrammetry Aerial Triangulation. . Amsterdam: FIG. Länk [Mer information]
Bagherbandi, M. & Gido, N. (2020). How isostasy explains continental rifting in East Africa?. . Länk [Mer information]
Gido, N., Amin, H., Bagherbandi, M. & Nilfouroushan, F. (2020). Satellite monitoring of mass changes and ground subsidence in Sudan’s oil fields using GRACE and Sentinel-1 data. . Länk [Mer information]
Amin, H., Bagherbandi, M. & Sjöberg, L. (2019). Evaluation of the Closure of Global Mean Sea Level Rise Budget over January 2005 to August 2016. . Länk [Mer information]
Bagherbandi, M., Gido, N., Sjöberg, L. & Tenzer, R. (2019). Studying permafrost using GRACE and in situ data in the northern high-latitudes regions. . [Mer information]
Shafiei, M., Bagherbandi, M. & Sjöberg, L. (2018). A satellite-based gravimetric approach to GIA modelling. . [Mer information]
Tenzer, R., Foroughi, I., Sjöberg, L., Bagherbandi, M., Hirt, C. & Pitoňák, M. (2018). Theoretical and practical aspects of defining the heights for planets and moons. . [Mer information]
Bagherbandi, M., Sjöberg, L. & Amin, H. (2018). Towards a world vertical datum defined by the geoid potential and Earth’s ellipsoidal parameters. . [Mer information]
Nilfouroushan, F., Bagherbandi, M. & Gido, N. (2017). Ground Subsidence And Groundwater Depletion In Iran: Integrated approach Using InSAR and Satellite Gravimetry. . [Mer information]
Bagherbandi, M. & Tenzer, R. (2016). Comparative study of the uniform and variable Moho density contrast in the Vening Meinesz-Moritz’s isostatic scheme for the gravimetric Moho recovery. International Association of Geodesy Symposia : 3rd International Gravity Field Service, IGFS 2014; Shanghai; China; 30 June 2014 through 6 July 2014: Springer Berlin/Heidelberg. S. 199-207. 10.1007/1345_2015_210 [Mer information]
Tenzer, R. & Bagherbandi, M. (2014). Comparative Study of the Uniform and Variable Moho Density Contrast in the Vening Meinesz-Moritz’s Isostatic Scheme for the Gravimetric Moho Recovery. IGFS 2014, Proceedings of the 3rd International Gravity Field Service (IGFS), Shanghai, China, 30 June - 6 July 2014: Springer. S. 199-207. 10.1007/978-3-319-39820-4 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)