Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mohammad Bagherbandi

Forskarpresentation

Mohammad Bagherbandi

Professor

Forskningsämne: Lantmäteriteknik
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Jag är professor i geomatik (speciellt tillämpad geodesi). Min bakgrund är inom tekniskt lantmäteri och forskningsområdet är noggrann positionering (Global Navigation Satellite System, GNSS), 3D modellering och kartläggning av olika föremål och fenomen med hjälp av geodetisk terrester, flygburen, drönare och satellitdata (fjärranalys).

Jag är aktiv inom geodesi genom att studera jordskorpan, jordens tyngdkraft och tyngdkraftsförändring, klimatförändring, miljö­övervakning (t.ex. issmältning och dess påverkan i havsnivå, landhöjning eftersom av den postglaciala fenomen och marksättningar eftersom global värmning och dess inverkan på grundvattenförändringar) och infrastrukturövervakning t.ex. små rörelsedetektering (i mm nivån) hos en dam, byggnader, broar, och tunnel.

AKTUELL FORSKNING

  • “Stomnät i luften (Project Adapted Network-RTK for road construction projects)” supported by Swedish Transport Administration (Trafikverket) (2019-2022).
  • Satellite monitoring of railways using InSAR (Trafikverket) (2020-2021).
  • Spatial Data Innovation a research project supported by The Swedish Agency for Economic and Regional Growth (Tillväxtverket) (2018-2021).
  • Improvement in 3D mapping and accuracy assessment using aerial photogrammetry data supported by Lars E. Lundberg’s foundation (2018-2020).
  • Cost-effective data capturing using satellite images for subsidence monitoring in urban regions supported by SWECO and J. Gust. Richert foundation (2019-2020).

LÄS MER OM

Rapporter

Palmqvist, C., Ochsner, M., Jamali, S., Hashemi, H., Åmerbilly, K., Nilfouroushan, F., Bagherbandi, M., Karim, R., Kour, R., Åldstedt, R. & Norrbin, P. (2021). Satellite Monitoring of Railways using Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR). 54 s. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)