Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Nancy Joy Lim

Nancy Joy Lim, lektor.

Forskarpresentation

Nancy Joy Lim

Universitetslektor

Forskningsämne: Geografi
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Nancy Joy Lim har en teknologie doktorsexamen i geospatial informationsvetenskap.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Brandt, S., Lim, N., Colding, J. & Barthel, S. (2021). Mapping Flood Risk Uncertainty Zones in Support of Urban Resilience Planning. Urban Planning, 6 (3), 258-271. 10.17645/up.v6i3.4073 [Mer information]
Lim, N. & Brandt, S. (2019). Are Feature Agreement Statistics Alone Sufficient to Validate Modelled Flood Extent Quality? : A Study on Three Swedish Rivers Using Different Digital Elevation Model Resolutions. Mathematical problems in engineering (Print), 2019. 10.1155/2019/9816098 [Mer information]
Lim, N. & Brandt, S. (2019). Flood map boundary sensitivity due to combined effects of DEM resolution and roughness in relation to model performance. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10 (1), 1613-1647. 10.1080/19475705.2019.1604573 [Mer information]
Seipel, S. & Lim, N. (2017). Color map design for visualization in flood risk assessment. International Journal of Geographical Information Science, 31 (11), 2286-2309. 10.1080/13658816.2017.1349318 [Mer information]
Lim, N., Brandt, S. & Seipel, S. (2016). Visualisation and evaluation of flood uncertainties based on ensemble modelling. International Journal of Geographical Information Science, 30 (2), 240-262. 10.1080/13658816.2015.1085539 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Brandt, S. & Lim, N. (2022). Geodata, översvämningsmodellering och kompetens – Hur kan osäkerhet bidra till ökad resiliens?. Kart och Bildteknik, 2022 (2), 6-12. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)