Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Niklas Humble

Forskarpresentation

Niklas Humble

Universitetslektor

Forskningsämne: Datavetenskap

Niklas är programansvarig för forskningsprogrammet Digitalisering, teknologier, media och lärande (DTML). Läs mer om DTML.

Han disputerade i data- och systemvetenskap vid Mittuniversitetet med avhandlingen ”Programming in grade 7-9: Action possibilities and constraints from the perspective of mathematics and technology teachers”.

Niklas forskningsintressen inkluderar programmering, spelbaserat lärande, design science, inlärningsanalys, och artificiell intelligens. Han är för närvarande involverad i projektet SPEDAT (Spel för datalogiskt tänkande) vid Mittuniversitetet som har till syfte att utveckla ett digitalt spel om programmering som ska underlätta för studenter att lära sig grunderna i programmering.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Humble, N. (2023). Future paths for GIS in K-12 education : A review of possibilities and constraints. European Journal of Geography, 14 (3), 79-88. 10.48088/ejg.n.hum.14.3.079.088 [Mer information]
Humble, N. & Mozelius, P. (2023). Grades 7–12 teachers' perception of computational thinking for mathematics and technology. Frontiers in Education, 8. 10.3389/feduc.2023.956618 [Mer information]
Humble, N. & Mozelius, P. (2023). Making programming part of teachers' everyday life - Programming affordances and constraints for K-12 mathematics and technology. The international journal of information and learning technology, 40 (1), 98-112. 10.1108/IJILT-03-2022-0069 [Mer information]
Humble, N. & Mozelius, P. (2022). Content Analysis or Thematic Analysis : Doctoral Students' Perceptions of Similarities and Differences. Electronic Journal of Business Research Methods, 20 (3), 89-98. 10.34190/ejbrm.20.3.2920 [Mer information]
Humble, N. (2022). Teacher observations of programming affordances for K-12 mathematics and technology. Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education, 27 (4), 4887-4904. 10.1007/s10639-021-10811-w [Mer information]
Humble, N. & Mozelius, P. (2022). The threat, hype, and promise of artificial intelligence in education. Discover Artificial Intelligence, 2 (1). 10.1007/s44163-022-00039-z [Mer information]
Humble, N., Mozelius, P. & Sällvin, L. (2020). Remaking and reinforcing mathematics and technology with programming – teacher perceptions of challenges, opportunities and tools in K-12 settings. The international journal of information and learning technology, 37 (5), 309-321. 10.1108/IJILT-02-2020-0021 [Mer information]
Hrastinski, S., Olofsson, A., Arkenback, C., Ekström, S., Ericsson, E., Fransson, G., Jaldemark, J., Ryberg, T., Öberg, L., Fuentes, A., Gustafsson, U., Humble, N., Mozelius, P., Sundgren, M. & Utterberg, M. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, 1 (2), 427-445. 10.1007/s42438-019-00046-x [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Jandrić, P., Martinez, A., Reitz, C., Jackson, L., Grauslund, D., Hayes, D., Lukoko, H., Hogan, M., Mozelius, P., Arantes, J., Levinson, P., Ozoliņš, J., Kirylo, J., Carr, P., Hood, N., Tesar, M., Sturm, S., Abegglen, S., Burns, T., Sinfield, S., Stewart, G., Suoranta, J., Jaldemark, J., Gustafsson, U., Monzó, L., Kokić, I., Kihwele, J., Wright, J., Kishore, P., Stewart, P., Bridges, S., Lodahl, M., Bryant, P., Kaur, K., Hollings, S., Brown, J., Steketee, A., Prinsloo, P., Hazzan, M., Jopling, M., Mañero, J., Gibbons, A., Pfohl, S., Humble, N., Davidsen, J., Ford, D., Sharma, N., Stockbridge, K., Pyyhtinen, O., Escaño, C., Achieng-Evensen, C., Rose, J., Irwin, J., Shukla, R., SooHoo, S., Truelove, I., Buchanan, R., Urvashi, S., White, E., Novak, R., Ryberg, T., Arndt, S., Redder, B., Mukherjee, M., Komolafe, B., Mallya, M., Devine, N., Sattarzadeh, S. & Hayes, S. (2022). Teaching in the Age of Covid-19—The New Normal. Postdigital Science and Education, 4 (3), 877-1015. 10.1007/s42438-022-00332-1 [Mer information]
Jandrić, P., Hayes, D., Levinson, P., Christensen, L., Lukoko, H., Kihwele, J., Brown, J., Reitz, C., Mozelius, P., Nejad, H., Martinez, A., Arantes, J., Jackson, L., Gustafsson, U., Abegglen, S., Burns, T., Sinfield, S., Hogan, M., Kishore, P., Carr, P., Batarelo Kokić, I., Prinsloo, P., Grauslund, D., Steketee, A., Achieng-Evensen, C., Komolafe, B., Suoranta, J., Hood, N., Tesar, M., Rose, J., Humble, N., Kirylo, J., Mañero, J., Monzó, L., Lodahl, M., Jaldemark, J., Bridges, S., Sharma, N., Davidsen, J., Ozoliņš, J., Bryant, P., Escaño, C., Irwin, J., Kaur, K., Pfohl, S., Stockbridge, K., Ryberg, T., Pyyhtinen, O., SooHoo, S., Hazzan, M., Wright, J., Hollings, S., Arndt, S., Gibbons, A., Urvashi, S., Forster, D., Truelove, I., Mayo, P., Rikowski, G., Stewart, P., Jopling, M., Stewart, G., Buchanan, R., Devine, N., Shukla, R., Novak, R., Mallya, M., Biličić, E., Sturm, S., Sattarzadeh, S., Philip, A., Redder, B., White, E., Ford, D., Allen, Q., Mukherjee, M. & Hayes, S. (2021). Teaching in the Age of Covid-19—1 Year Later. Postdigital Science and Education (3), 1073-1223. 10.1007/s42438-021-00243-7 [Mer information]
Jandrić, P., Hayes, D., Truelove, I., Levinson, P., Mayo, P., Ryberg, T., Monzó, L., Allen, Q., Stewart, P., Carr, P., Jackson, L., Bridges, S., Escaño, C., Grauslund, D., Mañero, J., Lukoko, H., Bryant, P., Fuentes-Martinez, A., Gibbons, A., Sturm, S., Rose, J., Chuma, M., Biličić, E., Pfohl, S., Gustafsson, U., Arantes, J., Ford, D., Kihwele, J., Mozelius, P., Suoranta, J., Jurjević, L., Jurčević, M., Steketee, A., Irwin, J., White, E., Davidsen, J., Jaldemark, J., Abegglen, S., Burns, T., Sinfield, S., Kirylo, J., Kokić, I., Stewart, G., Rikowski, G., Christensen, L., Arndt, S., Pyyhtinen, O., Reitz, C., Lodahl, M., Humble, N., Buchanan, R., Forster, D., Kishore, P., Ozoliņš, J., Sharma, N., Urvashi, S., Nejad, H., Hood, N., Tesar, M., Wang, Y., Wright, J., Brown, J., Prinsloo, P., Kaur, K., Mukherjee, M., Novak, R., Shukla, R., Hollings, S., Konnerup, U., Mallya, M., Olorundare, A., Achieng-Evensen, C., Philip, A., Hazzan, M., Stockbridge, K., Komolafe, B., Bolanle, O., Hogan, M., Redder, B., Sattarzadeh, S., Jopling, M., SooHoo, S., Devine, N. & Hayes, S. (2020). Teaching in the Age of Covid-19. Postdigital Science and Education, 2 (3), 1069-1230. 10.1007/s42438-020-00169-6 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Humble, N., Sällvin, L. & Mozelius, P. (2019). Programmering i matte och teknik. Pedagogiska Magasinet (20-nov). Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)