Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

S Anders Brandt

Forskarpresentation

S Anders Brandt

Docent i geospatial informationsvetenskap
Universitetslektor i geomatik
Fil. dr i naturgeografi

Forskningsämne: Geografi
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Du kan läsa mer om min forskning på min personliga hemsida.

Publications
Research
Teaching

AKTUELL FORSKNING

Se engelska versionen av denna sida.

LÄS MER OM

-------

Artiklar, avhandling och uppsats publicerade innan anställning vid Högskolan i Gävle

Brandt, S.A. (2000). A review of reservoir desiltation. International Journal of Sediment Research, 15(3), 321–342.

Brandt, S.A. (2000). Classification of geomorphological effects downstream of dams. Catena, 40(4), 375–401. doi:10.1016/S0341-8162(00)00093-X

Brandt, S.A. (2000). Prediction of downstream geomorphological changes after dam construction: a stream power approach. International Journal of Water Resources Development, 16(3), 343–367. doi:10.1080/713672510

Brandt, S.A., & Swenning, J. (1999). Sedimentological and geomorphological effects of reservoir flushing: the Cachí Reservoir, Costa Rica, 1996. Geografiska Annaler, 81A(3), 391–407. doi:10.1111/j.0435-3676.1999.00069.x

Brandt, S.A. (1998). Reservoir Desiltation by Means of Hydraulic Flushing: Sedimentological and Geomorphological Effects in Reservoirs and Downstream Reaches As Illustrated by the Cachí Reservoir and the Reventazón River, Costa Rica (Ph.D. thesis). Institute of Geography, University of Copenhagen, Copenhagen. Published in 1999 in Geographica Hafniensia A8.

Brandt, A., Strömbäck, N., & Swenning, J. (1995). Downstream Sedimentological Effects of the 1993 Flushing of the Cachí Reservoir, Costa Rica (M.Sc. Thesis). Institute of Earth Science, Uppsala University, Uppsala.

-------


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Gullberg, Y., Samuelsson, K. & Brandt, S. (2023). Key perceptions associated with attitudes towards water reuse in a Swedish town. Water Reuse, 13 (4), 507-524. 10.2166/wrd.2023.010 [Mer information]
Ma, L., Brandt, S., Seipel, S. & Ma, D. (2023). Simple agents – complex emergent path systems: Agent-based modelling of pedestrian movement. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. 10.1177/23998083231184884 [Mer information]
Ma, L., Seipel, S., Brandt, S. & Ma, D. (2022). A New Graph-Based Fractality Index to Characterize Complexity of Urban Form. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11 (5). 10.3390/ijgi11050287 [Mer information]
Brandt, S., Lim, N., Colding, J. & Barthel, S. (2021). Mapping Flood Risk Uncertainty Zones in Support of Urban Resilience Planning. Urban Planning, 6 (3), 258-271. 10.17645/up.v6i3.4073 [Mer information]
Samuelsson, K., Chen, T., Antonsen, S., Brandt, S., Sabel, C. & Barthel, S. (2021). Residential environments across Denmark have become both denser and greener over 20 years. Environmental Research Letters, 16 (1). 10.1088/1748-9326/abcf7a [Mer information]
Lim, N. & Brandt, S. (2019). Are Feature Agreement Statistics Alone Sufficient to Validate Modelled Flood Extent Quality? : A Study on Three Swedish Rivers Using Different Digital Elevation Model Resolutions. Mathematical problems in engineering (Print), 2019. 10.1155/2019/9816098 [Mer information]
Lim, N. & Brandt, S. (2019). Flood map boundary sensitivity due to combined effects of DEM resolution and roughness in relation to model performance. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10 (1), 1613-1647. 10.1080/19475705.2019.1604573 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U., Seipel, S. & Brandt, S. (2019). The impact of interactive visualization on trade-off-based geospatial decision-making. International Journal of Geographical Information Science, 33 (10), 2094-2123. 10.1080/13658816.2019.1613547 [Mer information]
Samuelsson, K., Giusti, M., Peterson, G., Legeby, A., Brandt, S. & Barthel, S. (2018). Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm. Landscape and Urban Planning, 171, 7-17. 10.1016/j.landurbplan.2017.11.009 [Mer information]
Myagmartseren, P., Buyandelger, M. & Brandt, S. (2017). Implications of a Spatial Multicriteria Decision Analysis for Urban Development in Ulaanbaatar, Mongolia. Mathematical problems in engineering (Print), 2017. 10.1155/2017/2819795 [Mer information]
Jiang, B. & Brandt, S. (2016). A Fractal Perspective on Scale in Geography. ISPRS International Journal of Geo-information, 5 (6). 10.3390/ijgi5060095 [Mer information]
Brandt, S. (2016). Modeling and visualizing uncertainties of flood boundary delineation : algorithm for slope and DEM resolution dependencies of 1D hydraulic models. Stochastic environmental research and risk assessment (Print), 30 (6), 1677-1690. 10.1007/s00477-016-1212-z [Mer information]
Lim, N., Brandt, S. & Seipel, S. (2016). Visualisation and evaluation of flood uncertainties based on ensemble modelling. International Journal of Geographical Information Science, 30 (2), 240-262. 10.1080/13658816.2015.1085539 [Mer information]
Schmidinger, H. & Brandt, S. (2015). Närområdesexkursioner och inre motivation för bättre lärande : en studie i svenska gymnasieskolan. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 2015 (1), 22-46. Länk [Mer information]
Schmidinger, H., Molin, L. & Brandt, S. (2014). Excursions in school – past and present from Swedish and Anglo-Saxon perspectives. European Journal of Geography, 5 (4), 87-101. Länk [Mer information]
Kordi, M. & Brandt, S. (2012). Effects of increasing fuzziness on analytic hierarchy process for spatial multicriteria decision analysis. Computers, Environment and Urban Systems, 36 (1), 43-53. 10.1016/j.compenvurbsys.2011.07.004 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Andersson, K., Angelstam, P., Brandt, S., Axelsson, R. & Bax, G. (2022). Limited GIS skills hamper spatial planning for green infrastructures in Sweden. Geografiska Notiser, 80 (1), 16-35. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Brandt, S. & Lim, N. (2022). Geodata, översvämningsmodellering och kompetens – Hur kan osäkerhet bidra till ökad resiliens?. Kart och Bildteknik, 2022 (2), 6-12. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2022). Okunskap får städer att svämma över. Forskning & framsteg (2), 38-39. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2009). Betydelse av höjdmodellers kvalitet vid översvämningsmodellering. ULI aktuellt (1), 8-9. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2009). Rapport från Utbildningssektionens årliga utbildningskonferens. Kart- & bildteknik, 2009 (3), 18-19. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Bergquist, A. (2009). Översvämningskarteringars tillförlitlighet. Kart & Bildteknik (Mapping and Image Science) (4), 33-35. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2008). Utbildning och kompetensutveckling inom lantmäteri, kartografi, GIS och mätningsteknik. Atlas: Geografi och kartor — igår — idag — imorgon, 1, 34-34. Länk [Mer information]
Bergquist, A., Brandt, S. & Klang, D. (2008). Vad är optimal kvalitet på geografisk information som underlag för detaljerad översvämningskartering?. Kart & Bildteknik (Mapping and Image Science) (4), 18-20. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Larsson, A. (2006). Kartografiska Sällskapets utbildningssektion : ett nytt tillskott i KS-familjen. Kart- & bildteknik, 21 (2), 10-11. Länk [Mer information]
Larsson, A. & Brandt, S. (2006). Praktik - en praktisk lösning : (GIT 2006) representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen var rörande överens. ULI aktuellt (2), 3-4. Länk [Mer information]

Böcker

Brandt, S. (red.) (2004). Geoinformatics 2004 : Proceedings of the 12th International Conference on Geoinformatics : Geospatial Information Research : Bridging the Pacific and Atlantic. University of Gävle, Sweden, 7-9 June 2004. Gävle: Gävle University Press. 826 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Lim, N. & Brandt, S. (2023). DEM Resolution and Roughness Effect in Relation to Model Performance. Geospatial Information Handbook for Water Resources and Watershed Management, Volume II : Methods and Modelling. Boca Raton: CRC Press. 10.1201/9781003175025 [Mer information]
Brandt, S. (2008). Svensk kartografiutbildning i ett historiskt perspektiv. Kartan i våra hjärtan : Kartografiska Sällskapet 100 år 2008. Stockholm: Kartografiska Sällskapet. S. 305-318. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Mårtensson, S. (2008). Utbildning inom kart- och mätningsteknik. Sveriges kartläggning : tillägg 1998-2007. Gävle: Kartografiska sällskapet. S. 208-213. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2004). Föreläsningar - övningar - eller? : en jämförande studie av undervisningsmetoder inom gevärsskytte och geografiska informationssystem. Kunskap och lärande i den högre utbildningen : lärarreflektioner från praktiken. Gävle: Pedagogiska rådet, Högskolan i Gävle. S. 19-38. Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Brandt, S. & Lim, N. (2016). Visualising DEM-related flood-map uncertainties using a disparity-distance equation algorithm. IAHS-AISH Proceedings and Reports. Göttingen: Copernicus Publications on behalf of International Association of Hydrological Sciences (IAHS). S. 153-159. 10.5194/piahs-373-153-2016 [Mer information]
Harrie, L., Larsson, K., Tenenbaum, D., Horemuz, M., Ridefelt, H., Lysell, G., Brandt, S., Sahlin, E., Adelsköld, G., Högström, M. & Lagerstedt, J. (2014). Some strategic national initiatives for the Swedish education in the geodata field. Connecting a Digital Europe through Location and Place : Selected best short papers and posters of the AGILE 2014 Conference, 3‐6 June 2014, Castellón, Spain: AGILE Digital Editions. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Lim, N. (2012). Importance of river bank and floodplain slopes on the accuracy of flood inundation mapping. River Flow 2012 : Volume 2. Leiden, The Netherlands: CRC Press / Balkema (Taylor & Francis). S. 1015-1020. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Arnberg, W. (2007). A harmonized GIS course curriculum for Swedish universities. EUC'07 HERODOT Proceedings : ESRI European User Conference 2007: Stockholm, Sweden, 25-27 September 2007. Länk [Mer information]
Brandt, S., Karlsson, J. & Ollert-Hallqvist, P. (2006). Harmonization of GI educations in Sweden and the Bologna process : viewpoints of University of Gävle. Fifth European GIS Education Seminar (EUGISES 2006). S. 10-. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2005). Conceptualization of hydraulic and sedimentary processes in downstream reaches during flushing of reservoirs. Proceedings of the XXXI IAHR Congress [Elektronisk resurs] : Water engineering for the future : choices and challenges : COEX Seoul September 11-16, 2005. Seoul: Korea Water Resources Association. S. 2577-2588. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2005). Resolution issues of elevation data during inundation modeling of river floods. Proceedings of the XXXI IAHR Congress [Elektronisk resurs] : Water engineering for the future: choices and challenges. COEX Seoul September 11-16, 2005. Seoul: Korea Water Resources Association. S. 3573-3581. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Jiang, B. (2004). 3D geovisualization as a communication and analysis tool in fluvial geomorphology. Geoinformatics 2004 : proceedings of the 12th International Conference on Geoinformatics - Geospatial Information Research: Bridging the Pacific and Atlantic, University of Gävle, Sweden, 7-9 June 2004. Gävle: Gävle University Press. S. 339-346. Länk [Mer information]

Rapporter

Brandt, S. (2009). Betydelse av höjdmodellers kvalitet vid endimensionell översvämningsmodellering. Gävle: Högskolan i Gävle. 38 s. (FOU-rapport 35) Länk [Mer information]
Brandt, S. (2006). The University Exchange Programme and the Master's Programme for ALAGaC Employees : Report No. MN 3-14 in the project Capacity Building in Human Resource Development to Strengthen the Land Administration Sector of Mongolia, September 2006. Gävle: Swedesurvey. 25 s. (Swedesurvey MN 3-14) [Mer information]
Mårtensson, S. & Brandt, S. (2005). University Exchange Programme and Master's Programme for ALAGaC Employees : Report No. MN 3-4 in the project Capacity Building in Human Resource Development in Order to Strengthen the Land Administration Sector of Mongolia, Mongolia 18 – 27 November 2005. Gävle: Swedsurvey. 30 s. (Swedesurvey MN 3-4) [Mer information]
Brandt, S. (2005). Översvämningsmodellering i GIS : betydelse av höjdmodellers upplösning applicerat på Eskilstunaån - ett delprojekt i KRIS-GIS®. Gävle: Högskolan i Gävle. 28 s. (FOU-rapport 27) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)