Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

S Anders Brandt

Forskarpresentation

S Anders Brandt

Docent i geospatial informationsvetenskap
Universitetslektor i geomatik
Fil. dr i naturgeografi

Forskningsämne: Geografi
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Du kan läsa mer om min forskning på min personliga hemsida.

Publications
Research
Teaching

AKTUELL FORSKNING

Se engelska versionen av denna sida.

LÄS MER OM

-------

Artiklar publicerade innan anställning vid Högskolan i Gävle

Brandt, S.A. (2000). A review of reservoir desiltation. International Journal of Sediment Research, 15(3), 321–342.

Brandt, S.A. (2000). Classification of geomorphological effects downstream of dams. Catena, 40(4), 375–401. doi:10.1016/S0341-8162(00)00093-X

Brandt, S.A. (2000). Prediction of downstream geomorphological changes after dam construction: a stream power approach. International Journal of Water Resources Development, 16(3), 343–367. doi:10.1080/713672510

Brandt, S.A., & Swenning, J. (1999). Sedimentological and geomorphological effects of reservoir flushing: the Cachí Reservoir, Costa Rica, 1996. Geografiska Annaler, 81A(3), 391–407. doi:10.1111/j.0435-3676.1999.00069.x

-------

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Gullberg, Y., Samuelsson, K. & Brandt, S. (2023). Key perceptions associated with attitudes towards water reuse in a Swedish town. Water Reuse. 10.2166/wrd.2023.010 [Mer information]
Ma, L., Brandt, S., Seipel, S. & Ma, D. (2023). Simple agents – complex emergent path systems: Agent-based modelling of pedestrian movement. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. 10.1177/23998083231184884 [Mer information]
Ma, L., Seipel, S., Brandt, S. & Ma, D. (2022). A New Graph-Based Fractality Index to Characterize Complexity of Urban Form. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11 (5). 10.3390/ijgi11050287 [Mer information]
Brandt, S., Lim, N., Colding, J. & Barthel, S. (2021). Mapping Flood Risk Uncertainty Zones in Support of Urban Resilience Planning. Urban Planning, 6 (3), 258-271. 10.17645/up.v6i3.4073 [Mer information]
Samuelsson, K., Chen, T., Antonsen, S., Brandt, S., Sabel, C. & Barthel, S. (2021). Residential environments across Denmark have become both denser and greener over 20 years. Environmental Research Letters, 16 (1). 10.1088/1748-9326/abcf7a [Mer information]
Lim, N. & Brandt, S. (2019). Are Feature Agreement Statistics Alone Sufficient to Validate Modelled Flood Extent Quality? : A Study on Three Swedish Rivers Using Different Digital Elevation Model Resolutions. Mathematical problems in engineering (Print), 2019. 10.1155/2019/9816098 [Mer information]
Lim, N. & Brandt, S. (2019). Flood map boundary sensitivity due to combined effects of DEM resolution and roughness in relation to model performance. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10 (1), 1613-1647. 10.1080/19475705.2019.1604573 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U., Seipel, S. & Brandt, S. (2019). The impact of interactive visualization on trade-off-based geospatial decision-making. International Journal of Geographical Information Science, 33 (10), 2094-2123. 10.1080/13658816.2019.1613547 [Mer information]
Samuelsson, K., Giusti, M., Peterson, G., Legeby, A., Brandt, S. & Barthel, S. (2018). Impact of environment on people’s everyday experiences in Stockholm. Landscape and Urban Planning, 171, 7-17. 10.1016/j.landurbplan.2017.11.009 [Mer information]
Myagmartseren, P., Buyandelger, M. & Brandt, S. (2017). Implications of a Spatial Multicriteria Decision Analysis for Urban Development in Ulaanbaatar, Mongolia. Mathematical problems in engineering (Print), 2017. 10.1155/2017/2819795 [Mer information]
Jiang, B. & Brandt, S. (2016). A Fractal Perspective on Scale in Geography. ISPRS International Journal of Geo-information, 5 (6). 10.3390/ijgi5060095 [Mer information]
Brandt, S. (2016). Modeling and visualizing uncertainties of flood boundary delineation : algorithm for slope and DEM resolution dependencies of 1D hydraulic models. Stochastic environmental research and risk assessment (Print), 30 (6), 1677-1690. 10.1007/s00477-016-1212-z [Mer information]
Lim, N., Brandt, S. & Seipel, S. (2016). Visualisation and evaluation of flood uncertainties based on ensemble modelling. International Journal of Geographical Information Science, 30 (2), 240-262. 10.1080/13658816.2015.1085539 [Mer information]
Schmidinger, H. & Brandt, S. (2015). Närområdesexkursioner och inre motivation för bättre lärande : en studie i svenska gymnasieskolan. Nordidactica : Journal of Humanities and Social Science Education, 2015 (1), 22-46. Länk [Mer information]
Schmidinger, H., Molin, L. & Brandt, S. (2014). Excursions in school – past and present from Swedish and Anglo-Saxon perspectives. European Journal of Geography, 5 (4), 87-101. Länk [Mer information]
Kordi, M. & Brandt, S. (2012). Effects of increasing fuzziness on analytic hierarchy process for spatial multicriteria decision analysis. Computers, Environment and Urban Systems, 36 (1), 43-53. 10.1016/j.compenvurbsys.2011.07.004 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Andersson, K., Angelstam, P., Brandt, S., Axelsson, R. & Bax, G. (2022). Limited GIS skills hamper spatial planning for green infrastructures in Sweden. Geografiska Notiser, 80 (1), 16-35. Länk [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Brandt, S. & Lim, N. (2022). Geodata, översvämningsmodellering och kompetens – Hur kan osäkerhet bidra till ökad resiliens?. Kart och Bildteknik, 2022 (2), 6-12. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2022). Okunskap får städer att svämma över. Forskning & framsteg (2), 38-39. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2009). Betydelse av höjdmodellers kvalitet vid översvämningsmodellering. ULI aktuellt (1), 8-9. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2009). Rapport från Utbildningssektionens årliga utbildningskonferens. Kart- & bildteknik, 2009 (3), 18-19. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Bergquist, A. (2009). Översvämningskarteringars tillförlitlighet. Kart & Bildteknik (Mapping and Image Science) (4), 33-35. Länk [Mer information]
Brandt, S. (2008). Utbildning och kompetensutveckling inom lantmäteri, kartografi, GIS och mätningsteknik. Atlas: Geografi och kartor — igår — idag — imorgon, 1, 34-34. Länk [Mer information]
Bergquist, A., Brandt, S. & Klang, D. (2008). Vad är optimal kvalitet på geografisk information som underlag för detaljerad översvämningskartering?. Kart & Bildteknik (Mapping and Image Science) (4), 18-20. Länk [Mer information]
Brandt, S. & Larsson, A. (2006). Kartografiska Sällskapets utbildningssektion : ett nytt tillskott i KS-familjen. Kart- & bildteknik, 21 (2), 10-11. Länk [Mer information]
Larsson, A. & Brandt, S. (2006). Praktik - en praktisk lösning : (GIT 2006) representanter för akademin, lantmäteriet, kommunerna och konsultbranschen var rörande överens. ULI aktuellt (2), 3-4. Länk [Mer information]
Publicerad av: Anders Brandt Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-11-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)