Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Stefan Seipel, fotad utomhus på campus 2016.

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Professor

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Stefan Seipel tillhör forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap och forskar inom visualisering och digital bildbehandling. Stefan Seipel’s forskning är främst inriktat mot interaktiva visualiseringar av geografisk och rumslig data. Forskningen bedrivs med användbarhet och människan i fokus.

AKTUELL FORSKNING

I Stefan Seipel's aktuellt pågående forskning ingår följande aktiviteter:

I ett forskningssamarbete med bl.a. Lantmäteriet och forskare från KTH studeras hur särskilt anpassade 3D visualiseringar kan stödja handläggningsprocessen inom fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment.

Visuell avvikelsedetektering inom digitala kartor studeras i ett forskningssamarbete med forskare från Cartogis gruppen vid Ghent universitet. Syftet med projektet är att utveckla och experimentellt utvärdera effektiva visualiseringar av digitala höjdmodeller som underlättar att identifiera förändringar på marken och byggnader t.ex. som följd av landras, jordbävningar eller andra händelser.

Projektet Urban 3D Visualisering är inriktat mot utveckling av effektiva algoritmer för modellering och visualisering av stadsmiljöer. Interaktiva simuleringar kommer att användas för scenariomodellering och smart stadsplanering t.ex. utifrån aspekter som solel [Seipel, Lingfors and Widén, 2013].

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ren, Z., Seipel, S. & Jiang, B. (2024). A topology-based approach to identifying urban centers in America using multi-source geospatial big data. Computers, Environment and Urban Systems, 107. 10.1016/j.compenvurbsys.2023.102045 [Mer information]
Humble, N., Boustedt, J., Holmgren, H., Milutinovic, G., Seipel, S. & Östberg, A. (2023). Cheaters or AI-Enhanced Learners : Consequences of ChatGPT for Programming Education. Electronic Journal of e-Learning. 10.34190/ejel.21.5.3154 [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2023). Rooftop segmentation and optimization of photovoltaic panel layouts in digital surface models. Computers, Environment and Urban Systems, 105. 10.1016/j.compenvurbsys.2023.102026 [Mer information]
Ma, L., Brandt, S., Seipel, S. & Ma, D. (2023). Simple agents – complex emergent path systems: Agent-based modelling of pedestrian movement. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. 10.1177/23998083231184884 [Mer information]
Ma, L., Seipel, S., Brandt, S. & Ma, D. (2022). A New Graph-Based Fractality Index to Characterize Complexity of Urban Form. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11 (5). 10.3390/ijgi11050287 [Mer information]
Chandel, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2022). Augmented Reality and Indoor Positioning in Context of Smart Industry: A Review. Management and Production Engineering Review, 13 (4), 72-87. 10.24425/mper.2022.142396 [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2022). Automatic identification of utilizable rooftop areas in digital surface models for photovoltaics potential assessment. Applied Energy, 306. 10.1016/j.apenergy.2021.118033 [Mer information]
Seffers, G., Åhlén, J., Seipel, S. & Ooms, K. (2021). Assessing Damage – Can the Crowd Interpret Colour and 3D Information?. Cartographic Journal, 58 (1), 69-82. 10.1080/00087041.2020.1714277 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2021). Does visual saliency affect decision-making?. Journal of Visualization, 24, 1267-1285. 10.1007/s12650-021-00760-4 [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2021). Efficient and decision boundary aware instance selection for support vector machines. Information Sciences, 577, 579-598. 10.1016/j.ins.2021.07.015 [Mer information]
Milutinovic, G., Seipel, S. & Ahonen-Jonnarth, U. (2021). Geospatial decision-making framework based on the concept of satisficing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10 (5). 10.3390/ijgi10050326 [Mer information]
Blomqvist, S., Seipel, S. & Engström, M. (2021). Using augmented reality technology for balance training in the older adults : a feasibility pilot study. BMC Geriatrics, 21. 10.1186/s12877-021-02061-9 [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2020). A fast instance selection method for support vector machines in building extraction. Applied Soft Computing, 97 (B). 10.1016/j.asoc.2020.106716 [Mer information]
Liu, F., Jonsson, T. & Seipel, S. (2020). Evaluation of augmented reality-based building diagnostics using third person perspective. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9 (1). 10.3390/ijgi9010053 [Mer information]
Seipel, S., Andrée, M., Larsson, K., Paasch, J. & Paulsson, J. (2020). Visualisation of 3D Property Data and Assessment of the Impact of Rendering Attributes. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 4 (2). 10.1007/s41651-020-00063-6 [Mer information]
Ren, Z., Jiang, B. & Seipel, S. (2019). Capturing and characterizing human activities using building locations in America. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (5). 10.3390/ijgi8050200 [Mer information]
Aslani, M., Mesgari, M., Seipel, S. & Wiering, M. (2019). Developing adaptive traffic signal control by actor-critic and direct exploration methods. Proceedings of the Institution of Civil Engineers : Transport, 172 (5), 289-298. 10.1680/jtran.17.00085 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U., Seipel, S. & Brandt, S. (2019). The impact of interactive visualization on trade-off-based geospatial decision-making. International Journal of Geographical Information Science, 33 (10), 2094-2123. 10.1080/13658816.2019.1613547 [Mer information]
Aslani, M., Seipel, S. & Wiering, M. (2018). Continuous residual reinforcement learning for traffic signal control optimization. Canadian journal of civil engineering (Print), 45 (8), 690-702. 10.1139/cjce-2017-0408 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2018). GISwaps: A New Method for Decision Making in Continuous Choice Models Based on Even Swaps. International Journal of Decision Support System Technology, 10 (3), 57-78. 10.4018/IJDSST.2018070104 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2018). Precision study on augmented reality-based visual guidance for facility management tasks. Automation in Construction, 90, 79-90. 10.1016/j.autcon.2018.02.020 [Mer information]
Aslani, M., Seipel, S., Mohammad Saadi, M. & Wiering, M. (2018). Traffic signal optimization through discrete and continuous reinforcement learning with robustness analysis in downtown Tehran. Advanced Engineering Informatics, 38, 639-655. 10.1016/j.aei.2018.08.002 [Mer information]
Seipel, S. & Lim, N. (2017). Color map design for visualization in flood risk assessment. International Journal of Geographical Information Science, 31 (11), 2286-2309. 10.1080/13658816.2017.1349318 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2017). On the precision of third person perspective augmented reality for target designation tasks. Multimedia tools and applications, 76 (14), 15279-15296. 10.1007/s11042-016-3817-0 [Mer information]
Lim, N., Brandt, S. & Seipel, S. (2016). Visualisation and evaluation of flood uncertainties based on ensemble modelling. International Journal of Geographical Information Science, 30 (2), 240-262. 10.1080/13658816.2015.1085539 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2015). Infrared-visible image registration for augmented reality-based thermographic building diagnostics. Visualization in Engineering, 3 (1). 10.1186/s40327-015-0028-0 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2014). Detection of Façade Regions in Street View Images from Split-and-Merge of Perspective Patches. Journal of Image and Graphics, 2 (1), 8-14. 10.12720/joig.2.1.8-14 [Mer information]
Åhlén, J., Seipel, S. & Liu, F. (2014). Evaluation of the Automatic methods for Building Extraction. International Journal Of Computers and Communications, 8, 171-176. Länk [Mer information]
Seipel, S. (2013). Evaluating 2D and 3D Geovisualizations for Basic Spatial Assessment. Behavior and Information Technology, 32 (8), 845-858. 10.1080/0144929X.2012.661555 [Mer information]
Kjellin, A., Winkler Pettersson, L., Seipel, S. & Lind, M. (2010). Different levels of 3D : an evaluation of visualized discrete spatiotemporal data in space-time cubes. Information Visualization, 9 (2), 152-164. 10.1057/ivs.2009.8 [Mer information]
Kjellin, A., Pettersson, L., Seipel, S. & Lind, M. (2010). Evaluating 2D and 3D Visualizations of Spatiotemporal Information. ACM Transactions on Applied Perception, 7 (3), 19:1-19:23. 10.1145/1773965.1773970 [Mer information]
Winkler Pettersson, L., Kjellin, A., Lind, M. & Seipel, S. (2009). On the role of visual references in collaborative visualization. Information Visualization, 9 (2), 98-114. 10.1057/ivs.2009.2 [Mer information]
Forsell, C., Seipel, S. & Lind, M. (2006). Surface Glyphs for Efficient Visualization of Multivariate Data. Information Visualization, 5 (2), 112-124. [Mer information]
Wesslén, D. & Seipel, S. (2005). Real-time visualization of animated trees. The Visual Computer, 21 (6), 397-405. 10.1007/s00371-005-0295-1 [Mer information]
Kordaß, B., Gärtner, C., Söhnel, A., Bisler, A., Voß, G., Bockholt, U. & Seipel, S. (2002). The virtual articulator in dentistry : concept and development. Dental Clinics of North America, 46 (3), 493-506. [Mer information]
Zdravkovic, V., Carling, E., Hast, A. & Seipel, S. (2002). University of Gävle prepares students for entry into industry. Computer graphics, 36 (2), 27-32. 10.1145/566656.566666 [Mer information]
Lind, M., Seipel, S. & Mattiason, C. (2001). Displaying meta-information in context. Behavior and Information Technology, 20 (6), 427-432. 10.1080/01449290110089589 [Mer information]
Koch, S., Wagner, I., Seipel, S. & Schneider, W. (1998). Controlled Diagnosis-Oriented Enhancement of Automatically Segmented Radiographs in Dentistry. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 57 (1-2), 125-131. 10.1016/S0169-2607(98)00052-2 [Mer information]
Seipel, S., Wagner, I., Koch, S. & Schneider, W. (1998). Oral Implant Treatment Planning in a Virtual Reality Environment. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 57 (1-2), 95-103. 10.1016/S0169-2607(98)00049-2 [Mer information]

Kapitel i böcker

Nyström, I., Olsson, P., Nysjö, J., Nysjö, F., Malmberg, F., Seipel, S., Hirsch, J. & Carlbom, I. (2016). Virtual Cranio-Maxillofacial Surgery Planning with Stereo Graphics and Haptics. Computer-Assisted Musculoskeletal Surgery: Thinking and Executing in 3D. Springer Publishing Company. S. 29-42. Länk [Mer information]
Seipel, S. (2014). Solving Geospatial Tasks in 2D and 3D Visualisation of Maps. Information Visualisation : Techniques, Usability and Evaluation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. S. 222-271. [Mer information]

Konferensbidrag

Chandel, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2023). Evaluating the Tracking Abilities of Microsoft HoloLens-1 for Small-Scale Industrial Processes. . Länk [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2023). Solar Energy Assessment: From Rooftop Extraction to Identifying Utilizable Areas. Geographical Information Systems Theory, Applications and Management, 7th International Conference, GISTAM 2021, Virtual Event, April 23–25, 2021, and 8th International Conference, GISTAM 2022, Virtual Event, April 27-29, 2022, Revised Selected Papers: Springer. S. 102-115. 10.1007/978-3-031-44112-7_7 [Mer information]
Humble, N., Boustedt, J., Holmgren, H., Milutinovic, G., Seipel, S. & Östberg, A. (2023). The consequences of ChatGPT for programming education : Cheating or AI-enhanced learning?. Symposium on AI Opportunities and Challenges : Education will never be the same again: ACI Academic Conferences International. S. 15-16. [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2022). A Spatially Detailed Approach to the Assessment of Rooftop Solar Energy Potential based on LiDAR Data. Proceedings of the 8th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management - GISTAM: ScitePress. S. 56-63. 10.5220/0011108300003185 [Mer information]
Andrée, M., Paasch, J., Paulsson, J. & Seipel, S. (2018). BIM and 3D property visualisation. FIG Congress 2018 : Proceedings. Länk [Mer information]
Ooms, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2018). Detecting Collapsed Buildings in Case of Disaster: Which Visualisation Works Best?. Eye Tracking for Spatial Research : Proceedings of the 3rd International Workshop. Zurich. 10.3929/ethz-b-000222480 [Mer information]
Ooms, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2018). Efficiency and effectiveness in case of disaster: a visual damage assessment test. Proceedings of the International Cartographic Association (Proceedings of the ICA). 10.5194/ica-proc-1-86-2018 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2018). Mapping of roof types in orthophotos using feature descriptors. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM : Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. S. 285-291. 10.5593/sgem2018/2.2/S08.036 [Mer information]
Milutinovic, G. & Seipel, S. (2018). Visual GISwaps - an interactive visualization framework for geospatial decision making. Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, VISIGRAPP 2018, Funchal, Madeira - Portugal, January 27-29, 2018: SciTePress. S. 236-243. 10.5220/0006610202360243 [Mer information]
Åhlén, J., Seipel, S. & Kautz, M. (2017). Data source evaluation for shoreline deliniation applications. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM : Conference proceedings. S. 849-858. 10.5593/sgem2017/21/S08.108 [Mer information]
Seipel, S., Milutinovic, G. & Andrée, M. (2016). 3D game technology in property formation. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : SGEM2016 Conference Proceedings : Book 2. S. 539-546. 10.5593/SGEM2016/B21/S08.068 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2016). Segmentation of shadows and water bodies in high resolution images using ancillary data. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : SGEM2016 Conference Proceedings : Book 2. S. 827-834. 10.5593/SGEM2016/B21/S08.104 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2015). Automatic water body extraction from remote sensing images using entropy. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. S. 517-524. 10.5593/SGEM2015/B21/S8.064 [Mer information]
Lim, N., Åhlén, J. & Seipel, S. (2014). Geovisualisation of uncertainty in simulated flood maps. Proceedings of the International Conferences on Interfaces and Human Computer Interaction 2014, Game and Entertainment Technologies 2014 and Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2014 - Part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems, MCCSIS 2014: IADIS Press. S. 206-214. Länk [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2014). Knowledge Based Single Building Extraction and Recognition. Recent Advances in Computer Engineering, Communications and Information Technology: WSEAS Press. S. 29-35. [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2014). Time-space visualisation of Amur river channel changes due to flooding disaster. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. S. 873-882. 10.5593/SGEM2014/B21/S8.112 [Mer information]
Seipel, S., Lingfors, D. & Widén, J. (2013). Dual-Domain Visual Exploration of Urban Solar Potential. Eurographics Workshop on Urban Data Modelling and Visualisation : UDMV 2013, May 6-10, 2013, Girona, Spain. S. 21-24. 10.2312/UDMV/UDMV13/021-024 [Mer information]
Hast, A., Jenke, P. & Seipel, S. (2013). Shortest diagonal triangulation of convex layers. Proceedings of the IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications, SPPRA 2013. S. 424-430. 10.2316/P.2013.798-101 [Mer information]
Olsson, P., Nysjö, F., Aneer, B., Seipel, S. & Carlbom, I. (2013). SplineGrip - An eight degrees-of-freedom flexible haptic sculpting tool. Proceeding SIGGRAPH '13 ACM SIGGRAPH 2013 Posters. 10.1145/2503385.2503440 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2012). Detection of Line Features in Digital Images of Building Structures. Proceedings of IADIS International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2012 (CGVCVIP 2012). S. 163-167. [Mer information]
Olsson, P., Nysjö, F., Seipel, S. & Carlbom, I. (2012). Physically Co-Located Haptic Interaction with 3D Displays. Proc. Haptics Symposium (HAPTICS), 2012 IEEE. S. 267-272. 10.1109/HAPTIC.2012.6183801 [Mer information]
Seipel, S. & Carvalho, L. (2012). Solving Combined Geospatial Tasks Using 2D and 3D Bar Charts. 2012 16th International Conference on Information Visualisation. S. 157-163. 10.1109/IV.2012.36 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2011). Indication of Methane Gas in IR-Imagery. Proceedings of IADIS International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2011. S. 187-192. [Mer information]
Seipel, S. & Jenke, P. (2011). Quantification of gaseous structures with volumetric reconstruction from visual hulls. Proceedings of SIGRAD 2011. Evaluations of Graphics and Visualization, November 17–18, 2011, KTH, Stockholm, Sweden. S. 77-82. [Mer information]
Seipel, S., Liu, F. & Ericsson, M. (2010). A curvature based lightning model for quasi-global diffuse illumination. Proceedings of Eurographics 2010, Posters. [Mer information]
Seipel, S. & Hast, A. (2010). A Local Curvature Based Lighting Model for Rendering of Snow. Proceedings of IADIS International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2010 (CGVCVIP 2010). S. 367-372. [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2010). Early Recognition of Smoke in Digital Video. Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices : European Conference of Systems, ECS'10, European Conference of Circuits Technology and Devices, ECCTD'10, European Conference of Communications, ECCOM'10, ECCS'10. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. S. 301-306. [Mer information]
Hast, A., Ericsson, M. & Seipel, S. (2010). Multiscale Texture Synthesis and Colourization of Greyscale Textures. 18th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2010 - In Co-operation with EUROGRAPHICS : Full Papers Proceedings. Plzen: Union Agency Science Press. S. 55-61. [Mer information]
Jenke, P., Hast, A. & Seipel, S. (2010). On the quality of point-cloud triangulations based on convex hulls. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference 2010. S. 71-76. [Mer information]
Seipel, S. & Forsberg, A. (2009). A collaborative visualization environment for natural interaction with architectural content. Proceedings of the 3rd ISPRS International Workshop 3D-ARCH 2009: "3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures". Länk [Mer information]
Ericsson, M., Hast, A. & Seipel, S. (2009). A Heterogeneous Cluster framework for Computationally Heavy Visualizations. Proceedings of IADIS Applied Computing 2009. S. 337-339. [Mer information]
Seipel, S. & Forsberg, A. (2009). Designing Efficient Visualizations for Applications in the Paper and Pulp Industry. Proceedings of IADIS Applied Computing 2009, Rome, November 19-21. [Mer information]
Seipel, S. & Forsberg, A. (2009). On the Applicability of Direct and Indirect Input in Table-Top and Vertical Displays. Proceedings of IADIS Applied Computing 2009, Rome, November 19-21. [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2009). Prediction of Ventilation Paths in Urban Environments using Digitized Maps. Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2009. S. 217-221. [Mer information]
Winkler Pettersson, L. & Seipel, S. (2007). Collaborative pixel-accurate interaction with PixelActiveSurface. Extended Abstracts 2007. [Mer information]
Seipel, S. & Nivfors, A. (2007). Real-time rendering of ice. Computer graphics and imaging (CGIM 2007) : proceedings of 9th IASTED International conference on computer graphics and imaging - CGIM : February 13-15, 2007, Innsbruck, Austria. S. 60-66. [Mer information]
Seipel, S. (2007). Volumetric Normal Mapping in Rendering of Multivariate Volume Data. Proceedings of Eurographics 2007 - Short papers and Medical Prices, Prague, September 3-7. S. 49-52. Länk [Mer information]
Pettersson, L., Kjellin, A., Lind, M. & Seipel, S. (2006). Effects of layer partitioning in collaborative 3D visualizations. Advances in Visual Computing : Second International Symposium, ISVC 2006 Lake Tahoe, NV, USA, November 6-8, 2006 Proceedings, Part I. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 180-190. 10.1007/11919476 [Mer information]
Seipel, S. & Nivfors, A. (2006). Efficient rendering of multiple refractions and reflections in natural objects. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 1-6. [Mer information]
Seipel, S., Forsberg, A. & Wesslén, D. (2006). Enhanced Visualizations of Thermographic Data in Process Industry. EuroVis 06: Eurographics Association. S. 307-314. 10.2312/VisSym/EuroVis06/307-314 [Mer information]
Forsberg, A., Winkler Pettersson, L., Linden, E., Sandberg, M. & Seipel, S. (2005). An augmented-reality approach to co-located visual exploration of indoor climate data in real rooms. Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 2860-2860. [Mer information]
Forsell, C., Seipel, S. & Lind, M. (2005). Simple 3D Glyphs for Spatial Multivariate Data. Proceedings of the IEEE Symposium on Information Visualization – Infovis 2005. S. 119-124. Länk [Mer information]
Pettersson, L., Lind, M., Spak, U. & Seipel, S. (2005). Visualization of symbols in a horizontal multiple viewer 3D display environment. Proceedings of IEEE Information Visualization 2005. S. 357-362. 10.1109/IV.2005.150 [Mer information]
Pettersson, L. & Seipel, S. (2004). Collaborative 3D Visualizations of Geo-Spatial Information for Command and Control. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 41-47. [Mer information]
Jensen, N., Seipel, S., von Voigt, G., Raasch, S., Olbrich, S. & Nejdl, W. (2004). Development of a Virtual Laboratory System for Science Education and the Study of Collaborative Action. Proceedings of AACE ED Media Conference 2004. [Mer information]
Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). GPU-assisted Surface Reconstruction and Motion Analysis from Range Scanner Data. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 51-52. [Mer information]
Hast, A., Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). Improved Diffuse Anisotropic Shading. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 57-58. [Mer information]
Pettersson, L., Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). In situ tomographic display for interactive data visualization. Proceedings of the third Nordic conference on Human-Computer Interaction. [Mer information]
Ohlsson, P. & Seipel, S. (2004). Real-time Rendering of Accumulated Snow. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 25-32. [Mer information]
Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). The Virtual Forest (Poster). Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 61-61. [Mer information]
Pettersson, L., Jensen, N. & Seipel, S. (2003). A Virtual Laboratory for Computer Graphics Education. Proceedings of EUROGRAPHICS Conference 2003, Granada, Spain. 1-6 September 2003. S. 17-21. [Mer information]
Jensen, N., Seipel, S., Nejdl, W. & Olbrich, S. (2003). CoVASE - Collaborative Visualization for Constructivist Learning. Designing for Change in Networked Learning Environments. S. 249-253. [Mer information]
Seipel, S. (2003). Information Visualization using Transparent Shape Impostors. Proceedings of EUROGRAPHICS Conference 2003. S. 249-254. [Mer information]
Seipel, S., Lindkvist, M. & Lars Winkler, P. (2003). Interactive virtual mummy dissections in a historical anatomic theatre. Proceedings of VAST2003: 4th International Symposium on Virtual Reality : Archeology and Intelligent Cultural Heritage. 10.2312/VAST/VAST03/101-110 [Mer information]
Seipel, S. & Ahreberg, L. (2002). Distributed Rendering in Heterogeneous Display Environments : A Functional Framework Design and Performance Assessment. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 23-28. [Mer information]
Olsson, E., Seipel, S. & Jansson, A. (2002). Safer navigation at sea using augmented reality. Proceedings of HCI'02, People and Computers. S. 154-157. [Mer information]
Seipel, S. & Lindkvist, M. (2001). Simulation based collaborative experiments for interactive learning in virtual classroom environments. Proceedings of the 2nd European Conference on e-learning WBLE. S. 347-355. [Mer information]
Seipel, S. (2001). Telematic dental articulation system for remote teaching in collaborative virtual Telemedicine. Abstracts of the 6th International Conference on the Medical Aspects of Telemedicine. [Mer information]
Seipel, S., Wagner, I. & Schneider, W. (1998). Design of a 3D workbench interface for training in dental implantology. MEDINFO 98 : proceedings of the 9th World Congress on Medical Informatics. S. 907-911. [Mer information]

Rapporter

Andrée, M., Larsson, K., Paasch, J., Paulsson, J. & Seipel, S. (2020). Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln : AP3 Visualisering av 3D-fastigheter. Stockholm: Smart Built Environment. 50 s. Länk [Mer information]
Andrée, M., Larsson, K., Nordqvist Darell, F., Malm, L., Tullberg, O., Wallberg, A., Norsell, J., Paasch, J., Seipel, S. & Paulsson, J. (2018). Slutrapport för projektet Smart planering för byggande : Delprojekt 3 - BIM som informationsstöd för 3D fastighetsbildning. Stockholm: Smart Built Environment. 50 + bilagor s. Länk [Mer information]
Seipel, S. & Winkler Pettersson, L. (2007). PixelActiveSurface : A Tabletop Rear-Projection Display for Collaboration with Pixel-Accurate Interaction. (Technical reports from the Department of Information Technology, Uppsala University 34) [Mer information]
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-08-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)