Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Stefan Seipel, fotad utomhus på campus 2016.

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Professor

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Stefan Seipel tillhör forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap och forskar inom visualisering och digital bildbehandling. Stefan Seipel’s forskning är främst inriktat mot interaktiva visualiseringar av geografisk och rumslig data. Forskningen bedrivs med användbarhet och människan i fokus.

AKTUELL FORSKNING

I Stefan Seipel's aktuellt pågående forskning ingår följande aktiviteter:

I ett forskningssamarbete med bl.a. Lantmäteriet och forskare från KTH studeras hur särskilt anpassade 3D visualiseringar kan stödja handläggningsprocessen inom fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment.

Visuell avvikelsedetektering inom digitala kartor studeras i ett forskningssamarbete med forskare från Cartogis gruppen vid Ghent universitet. Syftet med projektet är att utveckla och experimentellt utvärdera effektiva visualiseringar av digitala höjdmodeller som underlättar att identifiera förändringar på marken och byggnader t.ex. som följd av landras, jordbävningar eller andra händelser.

Projektet Urban 3D Visualisering är inriktat mot utveckling av effektiva algoritmer för modellering och visualisering av stadsmiljöer. Interaktiva simuleringar kommer att användas för scenariomodellering och smart stadsplanering t.ex. utifrån aspekter som solel [Seipel, Lingfors and Widén, 2013].

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Ren, Z., Seipel, S. & Jiang, B. (2024). A topology-based approach to identifying urban centers in America using multi-source geospatial big data. Computers, Environment and Urban Systems, 107. 10.1016/j.compenvurbsys.2023.102045 [Mer information]
Ren, Z., Seipel, S. & Jiang, B. (2023). A topological approach to identify urban centres in America using multi-source geospatial big data. . [Submitted] [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2023). Rooftop segmentation and optimization of photovoltaic panel layouts in digital surface models. Computers, Environment and Urban Systems, 105. 10.1016/j.compenvurbsys.2023.102026 [Mer information]
Ma, L., Brandt, S., Seipel, S. & Ma, D. (2023). Simple agents – complex emergent path systems: Agent-based modelling of pedestrian movement. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science. 10.1177/23998083231184884 [Mer information]
Ma, L., Seipel, S., Brandt, S. & Ma, D. (2022). A New Graph-Based Fractality Index to Characterize Complexity of Urban Form. ISPRS International Journal of Geo-Information, 11 (5). 10.3390/ijgi11050287 [Mer information]
Chandel, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2022). Augmented Reality and Indoor Positioning in Context of Smart Industry: A Review. Management and Production Engineering Review, 13 (4), 72-87. 10.24425/mper.2022.142396 [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2022). Automatic identification of utilizable rooftop areas in digital surface models for photovoltaics potential assessment. Applied Energy, 306. 10.1016/j.apenergy.2021.118033 [Mer information]
Seffers, G., Åhlén, J., Seipel, S. & Ooms, K. (2021). Assessing Damage – Can the Crowd Interpret Colour and 3D Information?. Cartographic Journal, 58 (1), 69-82. 10.1080/00087041.2020.1714277 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2021). Does visual saliency affect decision-making?. Journal of Visualization, 24, 1267-1285. 10.1007/s12650-021-00760-4 [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2021). Efficient and decision boundary aware instance selection for support vector machines. Information Sciences, 577, 579-598. 10.1016/j.ins.2021.07.015 [Mer information]
Milutinovic, G., Seipel, S. & Ahonen-Jonnarth, U. (2021). Geospatial decision-making framework based on the concept of satisficing. ISPRS International Journal of Geo-Information, 10 (5). 10.3390/ijgi10050326 [Mer information]
Blomqvist, S., Seipel, S. & Engström, M. (2021). Using augmented reality technology for balance training in the older adults : a feasibility pilot study. BMC Geriatrics, 21. 10.1186/s12877-021-02061-9 [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2020). A fast instance selection method for support vector machines in building extraction. Applied Soft Computing, 97 (B). 10.1016/j.asoc.2020.106716 [Mer information]
Liu, F., Jonsson, T. & Seipel, S. (2020). Evaluation of augmented reality-based building diagnostics using third person perspective. ISPRS International Journal of Geo-Information, 9 (1). 10.3390/ijgi9010053 [Mer information]
Seipel, S., Andrée, M., Larsson, K., Paasch, J. & Paulsson, J. (2020). Visualisation of 3D Property Data and Assessment of the Impact of Rendering Attributes. Journal of Geovisualization and Spatial Analysis, 4 (2). 10.1007/s41651-020-00063-6 [Mer information]
Ren, Z., Jiang, B. & Seipel, S. (2019). Capturing and characterizing human activities using building locations in America. ISPRS International Journal of Geo-Information, 8 (5). 10.3390/ijgi8050200 [Mer information]
Aslani, M., Mesgari, M., Seipel, S. & Wiering, M. (2019). Developing adaptive traffic signal control by actor-critic and direct exploration methods. Proceedings of the Institution of Civil Engineers : Transport, 172 (5), 289-298. 10.1680/jtran.17.00085 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U., Seipel, S. & Brandt, S. (2019). The impact of interactive visualization on trade-off-based geospatial decision-making. International Journal of Geographical Information Science, 33 (10), 2094-2123. 10.1080/13658816.2019.1613547 [Mer information]
Aslani, M., Seipel, S. & Wiering, M. (2018). Continuous residual reinforcement learning for traffic signal control optimization. Canadian journal of civil engineering (Print), 45 (8), 690-702. 10.1139/cjce-2017-0408 [Mer information]
Milutinovic, G., Ahonen-Jonnarth, U. & Seipel, S. (2018). GISwaps: A New Method for Decision Making in Continuous Choice Models Based on Even Swaps. International Journal of Decision Support System Technology, 10 (3), 57-78. 10.4018/IJDSST.2018070104 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2018). Precision study on augmented reality-based visual guidance for facility management tasks. Automation in Construction, 90, 79-90. 10.1016/j.autcon.2018.02.020 [Mer information]
Aslani, M., Seipel, S., Mohammad Saadi, M. & Wiering, M. (2018). Traffic signal optimization through discrete and continuous reinforcement learning with robustness analysis in downtown Tehran. Advanced Engineering Informatics, 38, 639-655. 10.1016/j.aei.2018.08.002 [Mer information]
Seipel, S. & Lim, N. (2017). Color map design for visualization in flood risk assessment. International Journal of Geographical Information Science, 31 (11), 2286-2309. 10.1080/13658816.2017.1349318 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2017). On the precision of third person perspective augmented reality for target designation tasks. Multimedia tools and applications, 76 (14), 15279-15296. 10.1007/s11042-016-3817-0 [Mer information]
Lim, N., Brandt, S. & Seipel, S. (2016). Visualisation and evaluation of flood uncertainties based on ensemble modelling. International Journal of Geographical Information Science, 30 (2), 240-262. 10.1080/13658816.2015.1085539 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2015). Infrared-visible image registration for augmented reality-based thermographic building diagnostics. Visualization in Engineering, 3 (1). 10.1186/s40327-015-0028-0 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2014). Detection of Façade Regions in Street View Images from Split-and-Merge of Perspective Patches. Journal of Image and Graphics, 2 (1), 8-14. 10.12720/joig.2.1.8-14 [Mer information]
Åhlén, J., Seipel, S. & Liu, F. (2014). Evaluation of the Automatic methods for Building Extraction. International Journal Of Computers and Communications, 8, 171-176. Länk [Mer information]
Seipel, S. (2013). Evaluating 2D and 3D Geovisualizations for Basic Spatial Assessment. Behavior and Information Technology, 32 (8), 845-858. 10.1080/0144929X.2012.661555 [Mer information]
Kjellin, A., Winkler Pettersson, L., Seipel, S. & Lind, M. (2010). Different levels of 3D : an evaluation of visualized discrete spatiotemporal data in space-time cubes. Information Visualization, 9 (2), 152-164. 10.1057/ivs.2009.8 [Mer information]
Kjellin, A., Pettersson, L., Seipel, S. & Lind, M. (2010). Evaluating 2D and 3D Visualizations of Spatiotemporal Information. ACM Transactions on Applied Perception, 7 (3), 19:1-19:23. 10.1145/1773965.1773970 [Mer information]
Winkler Pettersson, L., Kjellin, A., Lind, M. & Seipel, S. (2009). On the role of visual references in collaborative visualization. Information Visualization, 9 (2), 98-114. 10.1057/ivs.2009.2 [Mer information]
Forsell, C., Seipel, S. & Lind, M. (2006). Surface Glyphs for Efficient Visualization of Multivariate Data. Information Visualization, 5 (2), 112-124. [Mer information]
Wesslén, D. & Seipel, S. (2005). Real-time visualization of animated trees. The Visual Computer, 21 (6), 397-405. 10.1007/s00371-005-0295-1 [Mer information]
Kordaß, B., Gärtner, C., Söhnel, A., Bisler, A., Voß, G., Bockholt, U. & Seipel, S. (2002). The virtual articulator in dentistry : concept and development. Dental Clinics of North America, 46 (3), 493-506. [Mer information]
Zdravkovic, V., Carling, E., Hast, A. & Seipel, S. (2002). University of Gävle prepares students for entry into industry. Computer graphics, 36 (2), 27-32. 10.1145/566656.566666 [Mer information]
Lind, M., Seipel, S. & Mattiason, C. (2001). Displaying meta-information in context. Behavior and Information Technology, 20 (6), 427-432. 10.1080/01449290110089589 [Mer information]
Koch, S., Wagner, I., Seipel, S. & Schneider, W. (1998). Controlled Diagnosis-Oriented Enhancement of Automatically Segmented Radiographs in Dentistry. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 57 (1-2), 125-131. 10.1016/S0169-2607(98)00052-2 [Mer information]
Seipel, S., Wagner, I., Koch, S. & Schneider, W. (1998). Oral Implant Treatment Planning in a Virtual Reality Environment. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 57 (1-2), 95-103. 10.1016/S0169-2607(98)00049-2 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)