Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Stefan Seipel, fotad utomhus på campus 2016.

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Professor

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Stefan Seipel tillhör forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap och forskar inom visualisering och digital bildbehandling. Stefan Seipel’s forskning är främst inriktat mot interaktiva visualiseringar av geografisk och rumslig data. Forskningen bedrivs med användbarhet och människan i fokus.

AKTUELL FORSKNING

I Stefan Seipel's aktuellt pågående forskning ingår följande aktiviteter:

I ett forskningssamarbete med bl.a. Lantmäteriet och forskare från KTH studeras hur särskilt anpassade 3D visualiseringar kan stödja handläggningsprocessen inom fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment.

Visuell avvikelsedetektering inom digitala kartor studeras i ett forskningssamarbete med forskare från Cartogis gruppen vid Ghent universitet. Syftet med projektet är att utveckla och experimentellt utvärdera effektiva visualiseringar av digitala höjdmodeller som underlättar att identifiera förändringar på marken och byggnader t.ex. som följd av landras, jordbävningar eller andra händelser.

Projektet Urban 3D Visualisering är inriktat mot utveckling av effektiva algoritmer för modellering och visualisering av stadsmiljöer. Interaktiva simuleringar kommer att användas för scenariomodellering och smart stadsplanering t.ex. utifrån aspekter som solel [Seipel, Lingfors and Widén, 2013].

LÄS MER OM

Kapitel i böcker

Nyström, I., Olsson, P., Nysjö, J., Nysjö, F., Malmberg, F., Seipel, S., Hirsch, J. & Carlbom, I. (2016). Virtual Cranio-Maxillofacial Surgery Planning with Stereo Graphics and Haptics. Computer-Assisted Musculoskeletal Surgery: Thinking and Executing in 3D. Springer Publishing Company. S. 29-42. Länk [Mer information]
Seipel, S. (2014). Solving Geospatial Tasks in 2D and 3D Visualisation of Maps. Information Visualisation : Techniques, Usability and Evaluation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. S. 222-271. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)