Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Stefan Seipel, fotad utomhus på campus 2016.

Forskarpresentation

Stefan Seipel

Professor

Forskningsämne: Datavetenskap
Forskningsområde: Geospatial informationsvetenskap

Stefan Seipel tillhör forskargruppen Geospatial Informationsvetenskap och forskar inom visualisering och digital bildbehandling. Stefan Seipel’s forskning är främst inriktat mot interaktiva visualiseringar av geografisk och rumslig data. Forskningen bedrivs med användbarhet och människan i fokus.

AKTUELL FORSKNING

I Stefan Seipel's aktuellt pågående forskning ingår följande aktiviteter:

I ett forskningssamarbete med bl.a. Lantmäteriet och forskare från KTH studeras hur särskilt anpassade 3D visualiseringar kan stödja handläggningsprocessen inom fastighetsbildning. Forskningen bedrivs som en del av testbäddsprojektet "Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela livscykeln" med stöd från den nationella satsningen Smart Build Environment.

Visuell avvikelsedetektering inom digitala kartor studeras i ett forskningssamarbete med forskare från Cartogis gruppen vid Ghent universitet. Syftet med projektet är att utveckla och experimentellt utvärdera effektiva visualiseringar av digitala höjdmodeller som underlättar att identifiera förändringar på marken och byggnader t.ex. som följd av landras, jordbävningar eller andra händelser.

Projektet Urban 3D Visualisering är inriktat mot utveckling av effektiva algoritmer för modellering och visualisering av stadsmiljöer. Interaktiva simuleringar kommer att användas för scenariomodellering och smart stadsplanering t.ex. utifrån aspekter som solel [Seipel, Lingfors and Widén, 2013].

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Chandel, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2023). Evaluating the Tracking Abilities of Microsoft HoloLens-1 for Small-Scale Industrial Processes. . Länk [Mer information]
Aslani, M. & Seipel, S. (2022). A Spatially Detailed Approach to the Assessment of Rooftop Solar Energy Potential based on LiDAR Data. Proceedings of the 8th International Conference on Geographical Information Systems Theory, Applications and Management - GISTAM: ScitePress. S. 56-63. 10.5220/0011108300003185 [Mer information]
Andrée, M., Paasch, J., Paulsson, J. & Seipel, S. (2018). BIM and 3D property visualisation. FIG Congress 2018 : Proceedings. Länk [Mer information]
Ooms, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2018). Detecting Collapsed Buildings in Case of Disaster: Which Visualisation Works Best?. Eye Tracking for Spatial Research : Proceedings of the 3rd International Workshop. Zurich. 10.3929/ethz-b-000222480 [Mer information]
Ooms, K., Åhlén, J. & Seipel, S. (2018). Efficiency and effectiveness in case of disaster: a visual damage assessment test. Proceedings of the International Cartographic Association (Proceedings of the ICA). 10.5194/ica-proc-1-86-2018 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2018). Mapping of roof types in orthophotos using feature descriptors. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM : Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. S. 285-291. 10.5593/sgem2018/2.2/S08.036 [Mer information]
Milutinovic, G. & Seipel, S. (2018). Visual GISwaps - an interactive visualization framework for geospatial decision making. Proceedings of the 13th International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer Graphics Theory and Applications, VISIGRAPP 2018, Funchal, Madeira - Portugal, January 27-29, 2018: SciTePress. S. 236-243. 10.5220/0006610202360243 [Mer information]
Åhlén, J., Seipel, S. & Kautz, M. (2017). Data source evaluation for shoreline deliniation applications. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM : Conference proceedings. S. 849-858. 10.5593/sgem2017/21/S08.108 [Mer information]
Seipel, S., Milutinovic, G. & Andrée, M. (2016). 3D game technology in property formation. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : SGEM2016 Conference Proceedings : Book 2. S. 539-546. 10.5593/SGEM2016/B21/S08.068 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2016). Segmentation of shadows and water bodies in high resolution images using ancillary data. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2016 : SGEM2016 Conference Proceedings : Book 2. S. 827-834. 10.5593/SGEM2016/B21/S08.104 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2015). Automatic water body extraction from remote sensing images using entropy. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. S. 517-524. 10.5593/SGEM2015/B21/S8.064 [Mer information]
Lim, N., Åhlén, J. & Seipel, S. (2014). Geovisualisation of uncertainty in simulated flood maps. Proceedings of the International Conferences on Interfaces and Human Computer Interaction 2014, Game and Entertainment Technologies 2014 and Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2014 - Part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems, MCCSIS 2014: IADIS Press. S. 206-214. Länk [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2014). Knowledge Based Single Building Extraction and Recognition. Recent Advances in Computer Engineering, Communications and Information Technology: WSEAS Press. S. 29-35. [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2014). Time-space visualisation of Amur river channel changes due to flooding disaster. Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. S. 873-882. 10.5593/SGEM2014/B21/S8.112 [Mer information]
Seipel, S., Lingfors, D. & Widén, J. (2013). Dual-Domain Visual Exploration of Urban Solar Potential. Eurographics Workshop on Urban Data Modelling and Visualisation : UDMV 2013, May 6-10, 2013, Girona, Spain. S. 21-24. 10.2312/UDMV/UDMV13/021-024 [Mer information]
Hast, A., Jenke, P. & Seipel, S. (2013). Shortest diagonal triangulation of convex layers. Proceedings of the IASTED International Conference on Signal Processing, Pattern Recognition and Applications, SPPRA 2013. S. 424-430. 10.2316/P.2013.798-101 [Mer information]
Olsson, P., Nysjö, F., Aneer, B., Seipel, S. & Carlbom, I. (2013). SplineGrip - An eight degrees-of-freedom flexible haptic sculpting tool. Proceeding SIGGRAPH '13 ACM SIGGRAPH 2013 Posters. 10.1145/2503385.2503440 [Mer information]
Liu, F. & Seipel, S. (2012). Detection of Line Features in Digital Images of Building Structures. Proceedings of IADIS International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2012 (CGVCVIP 2012). S. 163-167. [Mer information]
Olsson, P., Nysjö, F., Seipel, S. & Carlbom, I. (2012). Physically Co-Located Haptic Interaction with 3D Displays. Proc. Haptics Symposium (HAPTICS), 2012 IEEE. S. 267-272. 10.1109/HAPTIC.2012.6183801 [Mer information]
Seipel, S. & Carvalho, L. (2012). Solving Combined Geospatial Tasks Using 2D and 3D Bar Charts. 2012 16th International Conference on Information Visualisation. S. 157-163. 10.1109/IV.2012.36 [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2011). Indication of Methane Gas in IR-Imagery. Proceedings of IADIS International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2011. S. 187-192. [Mer information]
Seipel, S. & Jenke, P. (2011). Quantification of gaseous structures with volumetric reconstruction from visual hulls. Proceedings of SIGRAD 2011. Evaluations of Graphics and Visualization, November 17–18, 2011, KTH, Stockholm, Sweden. S. 77-82. [Mer information]
Seipel, S., Liu, F. & Ericsson, M. (2010). A curvature based lightning model for quasi-global diffuse illumination. Proceedings of Eurographics 2010, Posters. [Mer information]
Seipel, S. & Hast, A. (2010). A Local Curvature Based Lighting Model for Rendering of Snow. Proceedings of IADIS International Conference Computer Graphics, Visualization, Computer Vision and Image Processing 2010 (CGVCVIP 2010). S. 367-372. [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2010). Early Recognition of Smoke in Digital Video. Advances in Communications, Computers, Systems, Circuits and Devices : European Conference of Systems, ECS'10, European Conference of Circuits Technology and Devices, ECCTD'10, European Conference of Communications, ECCOM'10, ECCS'10. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society. S. 301-306. [Mer information]
Hast, A., Ericsson, M. & Seipel, S. (2010). Multiscale Texture Synthesis and Colourization of Greyscale Textures. 18th International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision, WSCG 2010 - In Co-operation with EUROGRAPHICS : Full Papers Proceedings. Plzen: Union Agency Science Press. S. 55-61. [Mer information]
Jenke, P., Hast, A. & Seipel, S. (2010). On the quality of point-cloud triangulations based on convex hulls. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference 2010. S. 71-76. [Mer information]
Seipel, S. & Forsberg, A. (2009). A collaborative visualization environment for natural interaction with architectural content. Proceedings of the 3rd ISPRS International Workshop 3D-ARCH 2009: "3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures". Länk [Mer information]
Ericsson, M., Hast, A. & Seipel, S. (2009). A Heterogeneous Cluster framework for Computationally Heavy Visualizations. Proceedings of IADIS Applied Computing 2009. S. 337-339. [Mer information]
Seipel, S. & Forsberg, A. (2009). Designing Efficient Visualizations for Applications in the Paper and Pulp Industry. Proceedings of IADIS Applied Computing 2009, Rome, November 19-21. [Mer information]
Seipel, S. & Forsberg, A. (2009). On the Applicability of Direct and Indirect Input in Table-Top and Vertical Displays. Proceedings of IADIS Applied Computing 2009, Rome, November 19-21. [Mer information]
Åhlén, J. & Seipel, S. (2009). Prediction of Ventilation Paths in Urban Environments using Digitized Maps. Proceedings of the IADIS International Conference Applied Computing 2009. S. 217-221. [Mer information]
Winkler Pettersson, L. & Seipel, S. (2007). Collaborative pixel-accurate interaction with PixelActiveSurface. Extended Abstracts 2007. [Mer information]
Seipel, S. & Nivfors, A. (2007). Real-time rendering of ice. Computer graphics and imaging (CGIM 2007) : proceedings of 9th IASTED International conference on computer graphics and imaging - CGIM : February 13-15, 2007, Innsbruck, Austria. S. 60-66. [Mer information]
Seipel, S. (2007). Volumetric Normal Mapping in Rendering of Multivariate Volume Data. Proceedings of Eurographics 2007 - Short papers and Medical Prices, Prague, September 3-7. S. 49-52. Länk [Mer information]
Pettersson, L., Kjellin, A., Lind, M. & Seipel, S. (2006). Effects of layer partitioning in collaborative 3D visualizations. Advances in Visual Computing : Second International Symposium, ISVC 2006 Lake Tahoe, NV, USA, November 6-8, 2006 Proceedings, Part I. Berlin, Heidelberg: Springer. S. 180-190. 10.1007/11919476 [Mer information]
Seipel, S. & Nivfors, A. (2006). Efficient rendering of multiple refractions and reflections in natural objects. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 1-6. [Mer information]
Seipel, S., Forsberg, A. & Wesslén, D. (2006). Enhanced Visualizations of Thermographic Data in Process Industry. EuroVis 06: Eurographics Association. S. 307-314. 10.2312/VisSym/EuroVis06/307-314 [Mer information]
Forsberg, A., Winkler Pettersson, L., Linden, E., Sandberg, M. & Seipel, S. (2005). An augmented-reality approach to co-located visual exploration of indoor climate data in real rooms. Indoor Air 2005: Proceedings of the 10th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 2860-2860. [Mer information]
Forsell, C., Seipel, S. & Lind, M. (2005). Simple 3D Glyphs for Spatial Multivariate Data. Proceedings of the IEEE Symposium on Information Visualization – Infovis 2005. S. 119-124. Länk [Mer information]
Pettersson, L., Lind, M., Spak, U. & Seipel, S. (2005). Visualization of symbols in a horizontal multiple viewer 3D display environment. Proceedings of IEEE Information Visualization 2005. S. 357-362. 10.1109/IV.2005.150 [Mer information]
Pettersson, L. & Seipel, S. (2004). Collaborative 3D Visualizations of Geo-Spatial Information for Command and Control. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 41-47. [Mer information]
Jensen, N., Seipel, S., von Voigt, G., Raasch, S., Olbrich, S. & Nejdl, W. (2004). Development of a Virtual Laboratory System for Science Education and the Study of Collaborative Action. Proceedings of AACE ED Media Conference 2004. [Mer information]
Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). GPU-assisted Surface Reconstruction and Motion Analysis from Range Scanner Data. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 51-52. [Mer information]
Hast, A., Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). Improved Diffuse Anisotropic Shading. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 57-58. [Mer information]
Pettersson, L., Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). In situ tomographic display for interactive data visualization. Proceedings of the third Nordic conference on Human-Computer Interaction. [Mer information]
Ohlsson, P. & Seipel, S. (2004). Real-time Rendering of Accumulated Snow. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 25-32. [Mer information]
Wesslén, D. & Seipel, S. (2004). The Virtual Forest (Poster). Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 61-61. [Mer information]
Pettersson, L., Jensen, N. & Seipel, S. (2003). A Virtual Laboratory for Computer Graphics Education. Proceedings of EUROGRAPHICS Conference 2003, Granada, Spain. 1-6 September 2003. S. 17-21. [Mer information]
Jensen, N., Seipel, S., Nejdl, W. & Olbrich, S. (2003). CoVASE - Collaborative Visualization for Constructivist Learning. Designing for Change in Networked Learning Environments. S. 249-253. [Mer information]
Seipel, S. (2003). Information Visualization using Transparent Shape Impostors. Proceedings of EUROGRAPHICS Conference 2003. S. 249-254. [Mer information]
Seipel, S., Lindkvist, M. & Lars Winkler, P. (2003). Interactive virtual mummy dissections in a historical anatomic theatre. Proceedings of VAST2003: 4th International Symposium on Virtual Reality : Archeology and Intelligent Cultural Heritage. 10.2312/VAST/VAST03/101-110 [Mer information]
Seipel, S. & Ahreberg, L. (2002). Distributed Rendering in Heterogeneous Display Environments : A Functional Framework Design and Performance Assessment. Proceedings of the Annual SIGRAD Conference. S. 23-28. [Mer information]
Olsson, E., Seipel, S. & Jansson, A. (2002). Safer navigation at sea using augmented reality. Proceedings of HCI'02, People and Computers. S. 154-157. [Mer information]
Seipel, S. & Lindkvist, M. (2001). Simulation based collaborative experiments for interactive learning in virtual classroom environments. Proceedings of the 2nd European Conference on e-learning WBLE. S. 347-355. [Mer information]
Seipel, S. (2001). Telematic dental articulation system for remote teaching in collaborative virtual Telemedicine. Abstracts of the 6th International Conference on the Medical Aspects of Telemedicine. [Mer information]
Seipel, S., Wagner, I. & Schneider, W. (1998). Design of a 3D workbench interface for training in dental implantology. MEDINFO 98 : proceedings of the 9th World Congress on Medical Informatics. S. 907-911. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)