Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Universitetslektor

Forskningsämne: Industridesign

AKTUELL FORSKNING

Lars Löfqvist tillhör forskargruppen Industriell ekonomi och är aktiv inom FoU-centret Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP). Lars forskningsfält omfattar design- och innovationsprocesser i små företag, innovationsupphandling och samverkan mellan akademi och små företag.

LÄS MER OM

Forskningsområde

Jag forskar på innovationsprocesser i små företag då jag speciellt undersöker hur små etablerade företag resurseffektivt kan utveckla och kommersialisera nya produkter (varor och tjänster). Jag forskar även på innovationsupphandling där Trafikverkets innovationsupphandling för elvägar för tung transport är studieobjekt. Forskning bedrivs även inom designprocesser samt kring samverkan mellan akademi och små företag.

Jag tillhör följande forskarorganisationer: Centrum för Logistik och Innovativ Produktion (CLIP) vid Högskolan i Gävle, FoU Söderhamn vid Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) Söderhamn och Forskarforum Hälsingland.

Samverkan

Inom samverkan så håller jag seminarier kring innovation i mindre företag, kring samarbete mellan mindre företag och högskola för ömsesidig nytta samt coaching inom innovationsprojekt.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)