Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Universitetslektor

Forskningsämne: Industridesign

AKTUELL FORSKNING

Lars Löfqvist tillhör forskargruppen Industriell ekonomi och är aktiv inom FoU-centret Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP). Lars forskningsfält omfattar design- och innovationsprocesser i små företag, innovationsupphandling och samverkan mellan akademi och små företag.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Moreira e Silva Bernardes, M., Brunhari Kauling, G., Chang Chain, M. & Löfqvist, L. (2017). Original Design in a Copying-Intensive Industry. International Journal of Computer Applications, 159 (7), 29-38. 10.5120/ijca2017912998 [Mer information]
Löfqvist, L. (2017). Product innovation in small companies : managing resource scarcity through financial bootstrapping. International Journal of Innovation Management, 21 (2). 10.1142/S1363919617500207 [Mer information]
Löfqvist, L. (2012). Motivation for innovation in small enterprises. International Journal of Technology Management, 60 (3-4), 242-265. 10.1504/IJTM.2012.049441 [Mer information]
Löfqvist, L. (2010). Product and Process Novelty in Small Companies' Design Processes. Creativity and Innovation Management, 19 (4), 405-416. 10.1111/j.1467-8691.2010.00579.x [Mer information]

Doktorsavhandling

Löfqvist, L. (2014). Product innovation in small established enterprises : Managing processes and resource scarcity. Diss. (sammanfattning), 2014KTH Royal Institute of Technology. 82 s. (TRITA-IEO 2014:01) Länk [Mer information]

Konferensbidrag

Löfqvist, L. & Renngård, I. (2015). The creation of mutual benefit within innovation management research on small companies. 16th International CINet Conference : Pursuing Innovation Leadership. [Mer information]
Löfqvist, L. (2011). How small enterprises manage resource scarcity in their product innovation processes. Proceedings of the 6th European Conference on Innovation and Entrepreneurship. Reading: Academic Conferences Limited. S. 583-592. [Mer information]
Löfqvist, L. (2011). Managing Resource Scarcity in Small Enterprises’ Design Processes. Proceedings of the 18th International Conference on Engineering Design (ICED 11): Impacting Society Through Engineering Design : Vol. 3: Design Organisation and Management. Glasgow: The Design Society. S. 164-175. Länk [Mer information]
Löfqvist, L. (2010). Initiation of innovation in small companies. Proceedings of the 11<sup>th</sup> CINet conference, 5-7 September, Zürich. Länk [Mer information]
Löfqvist, L. (2009). Design processes and novelty in small companies : a multiple case study. ICED 09 - THE 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING DESIGN : Proceedings, Vol. 1, Design processes. S. 265-278. Länk [Mer information]
Löfqvist, L. (2009). Product and process novelty in small companies' design processes : A multiple case study. 10th International CINet Conference : Enhancing the innovation environment, Brisbane, Australia, 6-8 September 2009. S. 1-16. Länk [Mer information]
Löfqvist, L. (2008). Prerequisites for innovation in small companies : a multiple case study. Proceedings of the 9th International CINet Conference in Valencia, 7-9 September, 2008.. Länk [Mer information]
Löfqvist, L. (2007). The use of methodology for product and service development in SME : an exploratory study of 18 small companies. 8th International CINet conference, Gothenburg, Sweden, 9-11 September, 2007. Länk [Mer information]
Löfqvist, L. (2007). The use of methodology for product and service development in SME:s : an exploratory study of 18 small companies. 8th International CINet Conference : Continuous Innovation - Opportunities and Challenges, Gothenburg, Sweden, 7-11 September 2007. S. 1-9. Länk [Mer information]

Licentiatavhandling

Löfqvist, L. (2009). Innovation and Design Processes in Small Established Companies. Lic.-avh. (sammanfattning), 2009. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 76 s. (TRITA-IEO-R 2009:15) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)