Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Forskarpresentation

Lars Löfqvist

Universitetslektor

Forskningsämne: Industridesign

AKTUELL FORSKNING

Lars Löfqvist tillhör forskargruppen Industriell ekonomi och är aktiv inom FoU-centret Centrum för logistik och innovativ produktion (CLIP). Lars forskningsfält omfattar design- och innovationsprocesser i små företag, innovationsupphandling och samverkan mellan akademi och små företag.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Moreira e Silva Bernardes, M., Brunhari Kauling, G., Chang Chain, M. & Löfqvist, L. (2017). Original Design in a Copying-Intensive Industry. International Journal of Computer Applications, 159 (7), 29-38. 10.5120/ijca2017912998 [Mer information]
Löfqvist, L. (2017). Product innovation in small companies : managing resource scarcity through financial bootstrapping. International Journal of Innovation Management, 21 (2). 10.1142/S1363919617500207 [Mer information]
Löfqvist, L. (2012). Motivation for innovation in small enterprises. International Journal of Technology Management, 60 (3-4), 242-265. 10.1504/IJTM.2012.049441 [Mer information]
Löfqvist, L. (2010). Product and Process Novelty in Small Companies' Design Processes. Creativity and Innovation Management, 19 (4), 405-416. 10.1111/j.1467-8691.2010.00579.x [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)