Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Anette Jonsäll

Anette Jonsäll, forskare

Forskarpresentation

Anette Jonsäll

Forskare

Forskningsämne: Industriell ekonomi

E-post: anette.jonsall@hig.se 
Telefon: 026-64 85 00 (växel)
Mobil: 073-544 01 17

Anette har erfarenhet av att ha arbetat både vid universitet och internationellt företag men också drivit eget företag. Hon har varit med och startat upp olika verksamheter såsom HälsingeLivs (dagens Matvärden), Forskar forum Hälsingland och Sörängsskola. Sedan elva år tillbaka så har hon arbetat vid Inköp Gävleborg och Region Gävleborg som projektledare med innovation och upphandling.

Anette tog doktorsexamen vid Kostvetenskap, Uppsala universitet 2000, och har arbetat vid Umeå universitet som lektor med både forskning och undervisning. Hon har under åren utanför universitetet publicerat några artiklar i samverkan med andra forskare vid Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet.

AKTUELL FORSKNING

Anette tillhör forskargruppen Industriell ekonomi vid Högskolan i Gävle där hon är bihandledare till doktoranderna Marije Renkema Singh och Afshana Saleh i forskningsprojektet GREENER – Framgångsfaktorer för etablering och uppskalning av lokala livsmedelskedjor.

Forskningsområde:

  • Sensorisk analys
  • Livsmedelskvalitet
  • Lokala livsmedelskedjor

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Andersson, A., Andersson, R., Jonsäll, A., Andersson, J. & Fredriksson, H. (2017). Effect of Different Extrusion Parameters on Dietary Fiber in Wheat Bran and Rye Bran. Journal of Food Science, 82 (6), 1344-1350. 10.1111/1750-3841.13741 [Mer information]
Tieva, Å., Persson, E., Rhodin, A., Sköldunger, A., Pettersén, S., Jonsäll, A. & Hörnell, A. (2015). Effect on energy and macronutrient intake with partial replacement of external food supply by in-house cooking at a nursing home for older people in Sweden. International Journal of Consumer Studies, 39 (4), 369-379. 10.1111/ijcs.12176 [Mer information]
Winberg, A., Nordström, L., Strinnholm, Å., Nylander, A., Jonsäll, A., Rönmark, E. & West, C. (2013). New validated recipes for double-blind placebo-controlled low-dose food challenges. Pediatric Allergy and Immunology, 24 (3), 282-287. 10.1111/pai.12061 [Mer information]
Jonsäll, A., Johansson, L., Lundström, K., Andersson, K., Nilsen, A. & Risvik, E. (2002). Effects of genotype and rearing system on sensory characteristics and preference for pork (M. Longissimus dorsi). Food Quality and Preference, 13 (2), 73-80. 10.1016/s0950-3293(01)00060-x [Mer information]
Jonsäll, A., Johansson, L. & Lundström, K. (2001). Sensory quality and cooking loss of ham muscle (M. biceps femoris) from pigs reared indoors and outdoors. Meat Science, 57 (3), 245-250. 10.1016/s0309-1740(00)00097-8 [Mer information]
Jonsäll, A., Johansson, L. & Lundström, K. (2000). Effects of red clover silage and RN genotype on sensory quality of prolonged frozen stored pork (M. Longissimus dorsi). Food Quality and Preference, 11 (5), 371-376. 10.1016/s0950-3293(00)00010-0 [Mer information]
Johansson, L., Lundström, K., Jonsäll, A. & Lundh, T. (1999). Effects of red clover silage and ageing time on sensory characteristics and cooking losses of loin (M. longissimus dorsi) from Hampshire crosses with and without the RN− allele. Food Quality and Preference, 10 (4-5), 299-303. 10.1016/s0950-3293(99)00006-3 [Mer information]

Böcker

Gustavsson, I., Jonsäll, A., Mossberg, L., Swahn, J. & Öström, Å. (2014). Sensorik och marknadsföring. Studentlitteratur AB. 262 s. [Mer information]

Kapitel i böcker

Lozano, R., Petterssén, S., Jonsäll, A., Niss, C. & Bergström, B. (2019). Moving to a quintuple helix approach in SPP : Collaboration and LCC for lighting procurements. Cost and EU Public Procurement Law: Life-Cycle Costing for Sustainability. Taylor and Francis. S. 81-99. 10.4324/9780429060045-5 [Mer information]
Jonsäll, A. (2013). The Frame Lake Modell – en upphandlingsmodell utanför ramen. Det mogna tjänstesamhällets förnyelse : affärsmodeller, organisering och affärsrelationer. Studentlitteratur AB. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-04-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)