Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Åsa Hadin

Åsa Hadin, doktor.

Forskarpresentation

Åsa Hadin

Universitetslektor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Åsa är teknologie doktor i energisystem och disputerade 2018 med avhandlingen "From waste problem to renewable energy resource – Exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion".

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Mina doktorandstudier genomförde jag som doktorand inom Energisystem med forskning om förnybar energi (biogas) från hästgödsel. I avhandlingen From waste problem to renewable energy resource-Exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion sammanförs tankarna om ett effektivt resursanvändande och kretsloppstänkande. Studierna genomfördes med hjälp av litteraturstudier, intervjuer, anläggningsbesök och resultat från simuleringar. Resultaten visade att hästgödsel är en produkt som i vissa fall ses som ett problem, men som genom rötning i biogasanläggningar kan bidra med förnybar energi, värdefulla näringsämnen och minskad miljöpåverkan från hästgödselhanteringen.

Avfalls- och resurshantering

Samverkan

Utbildningen sker i samarbete med och koppling till företag och kommuner och omgivande samhälle, bland annat i form av projektarbeten.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)