Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Åsa Hadin

Åsa Hadin, doktor.

Forskarpresentation

Åsa Hadin

Universitetslektor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Åsa är teknologie doktor i energisystem och disputerade 2018 med avhandlingen "From waste problem to renewable energy resource – Exploring horse manure as feedstock for anaerobic digestion".

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

Som lektor i industriell ekonomi undervisar jag i miljöteknik och hållbar utveckling , miljöeffekter, miljöledning och miljörevision, miljölagstiftning och miljökonsekvensbeskrivning för studenter inom industriell ekonomi och miljöteknik/miljövetenskap. Kurserna innefattar bland annat avfallshantering, luftrenings- och vattenreningsteknik, systemperspektiv och ledning för hållbar utveckling.

I undervisningen ingår också handledning och examination av rapporter och examensarbeten på kandidat- och magisternivå inom industriell ekonomi och på kandidatnivå inom miljöteknik/miljövetenskap.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-01-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)