Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Chris Dominic

Chris Dominic, universitetslektor logistik avdelning industriell ekonomi, Högskolan i Gävle. Fotograferad 180919.

Forskarpresentation

Chris Dominic

Forskare

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Chris Dominic tillhör forskargruppen Industriell Ekonomi och Hållbar logistik och främst aktiv inom forskningsområdet Hållbar logistik. Chris intresserar sig bland annat för Logistik, Supply Chain Management Förpackningslogistik, Spårbarhet, Förpacknings och Material Design Distributionslogistik Operationsmanagement och Forskningsmetodik.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Chris Dominic är engagerad i ett forskningsprojekt om Lokalproducerat livsmedel, Distributionssystem inom dagligvaruhandel, Förpackningslogistik, Citylogistik och Förpackningsdesign.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Dominic, C. & Olsmats, C. (2023). Life-Centered Concurrent Packaging Design : Integrating Packaging, Product, Logistics Process and Supply Chain. diid disegno industriale industrial design, 79, 54-64. Länk [Mer information]
Dominic, C., Östlund, S., Buffington, J. & Masoud, M. (2015). Towards a Conceptual Sustainable Packaging Development Model : A Corrugated Box Case Study. Packaging Technology and Science, 28, 397-413. 10.1002/pts.2113 [Mer information]
Dominic, C. (2013). Supply and demand chain integration : A case study conducted in the packaging industry. Packaging technology & science (1), 51-63. 10.1002/pts.1963 [Mer information]
Olsmats, C. & Dominic, C. (2003). Packaging Scorecard - A Packaging Performance Evaluation Method. Packaging technology & science, 16 (1), 9-14. 10.1002/pts.604 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Dominic, C. (2005). Integrating Packaging Suppliers into the Supply/Demand Chain. Packaging technology & science, 18 (3), 151-160. 10.1002/pts.684 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)