Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Chris Dominic

Chris Dominic, universitetslektor logistik avdelning industriell ekonomi, Högskolan i Gävle. Fotograferad 180919.

Forskarpresentation

Chris Dominic

Forskare

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Chris Dominic tillhör forskargruppen Industriell Ekonomi och Hållbar logistik och främst aktiv inom forskningsområdet Hållbar logistik. Chris intresserar sig bland annat för Logistik, Supply Chain Management Förpackningslogistik, Spårbarhet, Förpacknings och Material Design Distributionslogistik Operationsmanagement och Forskningsmetodik.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Chris Dominic är engagerad i ett forskningsprojekt om Lokalproducerat livsmedel, Distributionssystem inom dagligvaruhandel, Förpackningslogistik, Citylogistik och Förpackningsdesign.

LÄS MER OM

Doktorsavhandling

Dominic, C. (2011). Packaging Logistics Performance. Diss. (sammanfattning), 2011. Lund: Lund University. 100 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Dominic, C. (2023). The Importance of Short Food Supply Chain : Examining Logistics Strategies for Competitive Advantage and Sustainability. Agricultural Value Chains : - some selected issues. UNITED KINGDOM: IntechOpen. 10.5772/intechopen.110429 [Mer information]

Licentiatavhandling

Dominic, C. (2006). Packaging Networks : a framework for integrating packaging suppliers in the demand chain. Lic.-avh. (sammanfattning), 2006. Lund: Lunds universitet. 51 s. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)