Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Ming Zhao

Forskarpresentation

Ming Zhao

Universitetslektor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Ming Zhao undervisar i olika kurser inom industriell ekonomi som statistik, kvalitetsstyrning (TQM), tillförlitlighetsteknik och simulering av logistiksystem. Hans forskningsintressen inkluderar multivariat statistik, tillförlitlighet matematik, mjukvarutillförlitlighet modellering och kvalitetsteknologi.

Han har en doktorsexamen i kvalitetsteknologi från Linköpings universitet, en magisterexamen i matematisk statistik från Wuhan universitet, Kina och en kandidatexamen i tillämpad matematik från Guizhou University, Kina. Innan han började sin doktorandstudie hade han arbetat i flygindustrin i flera år. Han har publicerat över 60 vetenskapliga artiklar i refererade tidskrifter och konferensbidrag.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Zhao, M., Zhang, Y. & Yang, J. (2018). Masked data analysis for storage reliability model with initial failures. Safety and Reliability - Safe Societies in a Changing World - Proceedings of the 28th International European Safety and Reliability Conference, ESREL 2018: CRC Press/Balkema. S. 2565-2572. [Mer information]
Hu, W., Mao, J., Yang, J. & Zhao, M. (2017). Maintainability design based on complex network. 2017 14th International Computer Conference on Wavelet Active Media Technology and Information Processing (ICCWAMTIP). S. 309-314. 10.1109/ICCWAMTIP.2017.8301503 [Mer information]
Liu, Y., Xie, M., Yang, J. & Zhao, M. (2015). A New Framework and Application of Software Reliability Estimation Based on Fault Detection and Correction Processes. Proceedings : IEEE International Conference on Software Quality, Reliability and Security, QRS 2015: IEEE conference proceedings. S. 65-74. 10.1109/QRS.2015.20 [Mer information]
Zhao, B., Yang, J., Zhao, M., Li, Q. & Liu, Y. (2014). A NHPP-based reliability model of wireless sensor networks. Applied Mechanics and Materials : Volume 596: Mechatronics and Industrial Informatics II. S. 877-882. 10.4028/www.scientific.net/AMM.596.877 [Mer information]
Zhao, B., Yang, J., Zhao, M., Li, Q. & Liu, Y. (2014). An additive NHPP-Based reliability model of wireless sensor networks. Applied Mechanics and Materials : Volumes 602 - 605: Advanced Manufacturing and Information Engineering, Intelligent Instrumentation and Industry Development. S. 3206-3212. 10.4028/www.scientific.net/AMM.602-605.3206 [Mer information]
Hu, W., Wu, S., Zhao, M. & Yang, J. (2014). Requires analysis based on software maintainability. ICRMS 2014 - Proceedings of 2014 10th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety : More Reliable Products, More Secure Life. S. 354-357. 10.1109/ICRMS.2014.7107202 [Mer information]
Zhao, M. & Yang, J. (2012). A DCA-based method for software prognostics and health management. Proceedings of IEEE 2012 Prognostics and System Health Management Conference, PHM-2012. S. 6228830-. 10.1109/PHM.2012.6228830 [Mer information]
Zhao, M., Zhang, Y. & Xu, F. (2011). ESS profiles with step stress level. ICRMS'2011 - Safety First, Reliability Primary : Proceedings of 2011 9th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety. S. 1156-1161. 10.1109/ICRMS.2011.5979445 [Mer information]
Zhao, M. (2011). Preface. ICRMS'2011 - Safety First, Reliability Primary: Proceedings of 2011 9th International Conference on Reliability, Maintainability and Safety, art. no. 5979227. [Mer information]
Wang, X., Yang, J., Gong, M. & Zhao, M. (2009). Reliability analysis and evaluation of gas supply system. ICMET'09 - Proceedings of the 2009 International Conference on Mechanical and Electrical Technology. Beijing. S. 245-249. [Mer information]
Xiaohua, W., Zhi, W. & Zhao, M. (2008). The relationship between developers and customers in agile methodology. Proceedings of the International Conference on Computer Science and Information Technology, ICCSIT 2008. Singapore. S. 566-572. 10.1109/ICCSIT.2008.9 [Mer information]
Zhao, M. (2005). Comparative Analysis of Continuous Improvement Performance between Chinese and European firms. Proceedings of the 6th International CINet Conference. [Mer information]
Zeng, H., Lei, X. & Zhao, M. (2005). International-oriented development strategy for improving local industry's innovation capability in western China. Proceedings of 6th International Continuous Innovation Network (CINet) Conference. S. 642-651. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)