Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Per Hilletofth

Forskarpresentation

Per Hilletofth

Professor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Per Hilletofth föddes 1982 och växte upp i Lidköping. Efter avslutad gymnasieutbildning började han sina universitetsstudier vid Högskolan i Skövde, där han avslutade en magisterexamen i industriell ekonomi 2005. Därefter fortsatte han sina universitetsstudier vid Chalmers tekniska högskola, där han avslutade en doktorsexamen i Teknikens ekonomi och organisation 2010. Efter examen började han arbeta som universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Han fortsatte sedan sin karriär vid Högskolan i Jönköping 2011, initialt som universitetslektor och från och med 2016 som professor. Sedan 2020 har han varit anställd som professor vid Högskolan i Gävle.

AKTUELL FORSKNING

Pers forskning fokuserar på industriell organisation och ekonomi med inriktning mot produktionsstrategi, produktions­lokalisering, utformning av försörjningskedjor, logistikanpassad produktutveckling och integration av värdeskapande och värdelevererande processer. Han har publicerat artiklar i internationella tidskrifter inklusive Production Planning and Control, Expert Systems with Applications, Industrial Management and Data Systems, Journal of Business and Industrial Marketing, Innovation: Organization and Management, Journal of Manufacturing Technology Management, and European Business Review. Han har redaktionella uppdrag i flera internationella tidskrifter och har varit gäst­redaktör för specialutgåvor i olika internationella tidskrifter, som täcker ämnen som beslutsstödsystem, hållbarhet och etik i försörjningskedjor, konkurrenskraftiga försörjningskedjor och integration av värdeskapande och värde­levererande processer. Han är regelbundet granskare inom populära tidskrifter inom sitt område. Hans forskning har vunnit flera priser för excellens.

Aktuella forskningsprojekt

LÄS MER OM

Böcker

Hilletofth, P., Hilmola, O. & Wang, Y. (red.) (2016). Special issue : Simulation based decision support systems in the supply chain context. Emerald. (Industrial management + data systems 116(2)) [Mer information]
Hilletofth, P., Hilmola, O. & Lorentz, H. (red.) (2013). Special Issue on Sustainability and Ethics in Global Transportation Logistics Networks Sustainability and Ethics in Global Transportation Logistics Networks. InderScience Publishers. (World Review of Intermodal Transportation Research 4(2/3)) [Mer information]
Hilletofth, P. & Hilmola, O. (red.) (2012). Special Issue on Industrial Case Studies of Demand-Supply Chain Management. InderScience Publishers. (International Journal of Manufacturing Research 7(2)) [Mer information]

Doktorsavhandling

Hilletofth, P. (2010). Demand-Supply Chain Management. Diss. , 2010Chalmers tekniska högskola. (Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 3109) [Mer information]

Kapitel i böcker

Reitsma, E. & Hilletofth, P. (2022). Supply chain strategizing in new product development: An interplay of practitioners, activities, and practice. The Palgrave Handbook of Supply Chain Management. Cham: Palgrave Macmillan. 10.1007/978-3-030-89822-9_9-1 [Mer information]
Hilletofth, P., Reitsma, E. & Eriksson, D. (2018). Coordination of new product development and supply chain management. Innovation and Supply Chain Management : Relationship, Collaboration and Strategies. Cham: Springer. S. 33-50. 10.1007/978-3-319-74304-2 [Mer information]
Hedvall, L., Wikner, J. & Hilletofth, P. (2017). Introducing buffer management in a manufacturing planning and control framework. Advances in Production Management Systems. The Path to Intelligent, Collaborative and Sustainable Manufacturing : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, Germany, September 3-7, 2017, Proceedings, Part II. New York: Springer-Verlag. S. 366-373. 10.1007/978-3-319-66926-7_42 [Mer information]
Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2011). Coordination of the demand and supply side : A case study from the furniture industry. Modelling Value: Pre-Proceedings in Two Volumes - 1st International Conference on Value Chain Management. Berlin: Shaker Verlag. S. 281-296. [Mer information]
Hilletofth, P., Lättilä, L. & Hilmola, O. (2009). Agent-based decision support in manufacturing supply chain. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications: Proceedings of the 3rd International KES Symposium. Berlin: Springer Verlag. S. 677-686. [Mer information]
Hilletofth, P. & Hilmola, O. (2009). ERP Training through Traditional and Intensive Course Formats. Networked Logistics and Production at South-East Finland, St Petersburg and Leningrad Oblast. Lappeenranta University of Technology. S. 145-166. [Mer information]
Szekely, B., Hilletofth, P. & Bakhsheshi, A. (2009). Role of Software Applications in Logistics Decision Making : Case of Warehouse Management Systems. Networked Logistics and Production at South-East Finland, St Petersburg and Leningrad Oblast. Lappeenranta University of Technology. S. 111-144. [Mer information]
Hilletofth, P. (2008). Differentiated supply chain strategy : Building knowledge through case studies. Proceedings of the 4th Railway Logistics Seminar: Cooperation among Transportation Modes in Northern Europe : Research report 200. Kouvola, Finland: Lappeenranta University of Technology. S. 5-28. [Mer information]
Hilletofth, P. (2008). Enterprise resource planning systems in higher education. Proceedings of the 4th Railway Logistics Seminar: Co-operation among Transportation Modes in Northern Europe : Research report 200. Kouvola, Finland: Lappeenranta University of Technology. S. 167-180. [Mer information]
Szekely, B., Saranen, J., Hilmola, O., Toikka, T. & Hilletofth, P. (2008). Globalization and international division of work : New ways of co-operation within lean production networks. Proceedings of the 4th Railway logistics Seminar: Co-operation among Transportation Modes in Northern Europe : Research report 200. Kouvola, Finland: Lappeenranta University of Technology. S. 181-198. [Mer information]

Licentiatavhandling

Hilletofth, P. (2008). Differentiated Supply Chain Strategy : Response to a fragmented and complex market. Lic.-avh. (sammanfattning), 2008. Chalmers tekniska högskola. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)