Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Per Hilletofth

Forskarpresentation

Per Hilletofth

Professor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Per Hilletofth föddes 1982 och växte upp i Lidköping. Efter avslutad gymnasieutbildning började han sina universitetsstudier vid Högskolan i Skövde, där han avslutade en magisterexamen i industriell ekonomi 2005. Därefter fortsatte han sina universitetsstudier vid Chalmers tekniska högskola, där han avslutade en doktorsexamen i Teknikens ekonomi och organisation 2010. Efter examen började han arbeta som universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Han fortsatte sedan sin karriär vid Högskolan i Jönköping 2011, initialt som universitetslektor och från och med 2016 som professor. Sedan 2020 har han varit anställd som professor vid Högskolan i Gävle.

AKTUELL FORSKNING

Pers forskning fokuserar på industriell organisation och ekonomi med inriktning mot produktionsstrategi, produktions­lokalisering, utformning av försörjningskedjor, logistikanpassad produktutveckling och integration av värdeskapande och värdelevererande processer. Han har publicerat artiklar i internationella tidskrifter inklusive Production Planning and Control, Expert Systems with Applications, Industrial Management and Data Systems, Journal of Business and Industrial Marketing, Innovation: Organization and Management, Journal of Manufacturing Technology Management, and European Business Review. Han har redaktionella uppdrag i flera internationella tidskrifter och har varit gäst­redaktör för specialutgåvor i olika internationella tidskrifter, som täcker ämnen som beslutsstödsystem, hållbarhet och etik i försörjningskedjor, konkurrenskraftiga försörjningskedjor och integration av värdeskapande och värde­levererande processer. Han är regelbundet granskare inom populära tidskrifter inom sitt område. Hans forskning har vunnit flera priser för excellens.

Aktuella forskningsprojekt

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Papadonikolaki, E., Tezel, A., Yitmen, I. & Hilletofth, P. (2021). Blockchain Ecosystem in Construction: Open or Closed Innovation?. Proceedings of the 37th Conference and Annual General Meeting, ARCOM Conference 2021: Recover, Rebuild and Renew. [Mer information]
Sequeira, M. & Hilletofth, P. (2019). Applying Fuzzy Analytical Hierarchy Process to Reshoring Decisions with Complexity and Uncertainty. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019, OSCM, 2019. [Mer information]
Adlemo, A. & Hilletofth, P. (2019). Automatic generation of fuzzy inference rules in a reshoring decision context. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019: OSCM. [Mer information]
Sequeira, M. & Hilletofth, P. (2019). Critical cost factors to consider in a manufacturing reshoring decision. . [Mer information]
Sequeira, M. & Hilletofth, P. (2019). Feasibility of Analytical Hierarchy Process as a Tool for Reshoring Decisions. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019: OSCM. [Mer information]
Hilletofth, P. & Sequeira, M. (2019). Fuzzy logic in a reshoring decision-making context. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019, OSCM, 2019. OSCM. [Mer information]
Manfredsson, P., Hilletofth, P. & Reitsma, E. (2019). Involving Suppliers In A Lean Training Program. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019, OSCM, 2019. OSCM. [Mer information]
Pardillo Baez, Y., Sequeira, M., Hilletofth, P. & Andersson, R. (2019). Local Distribution of Organic Food : A Review and Research Agenda. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019. OSCM. [Mer information]
Panova, Y. & Hilletofth, P. (2019). Logistics Setups in a Third Generation Port. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019. [Mer information]
Reitsma, E., Hilletofth, P. & Johansson, E. (2019). Performing Supply Chain Design Activities during Product Development Projects : A Systematic Literature Review. Proceedings of the 9th International Conference on Operations and Supply Chain Management, Vietnam, 2019. [Mer information]
Tezel, A., Papadonikolaki, E., Yitmen, I. & Hilletofth, P. (2019). Preparing Construction Supply Chains for Blockchain : An Exploratory Analysis. Proceedings of the CIB World Building Congress 'Constructing Smart Cities'. International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB): Hong Kong, China. [Mer information]
Pimenta, L., Pimenta, M., Bortolaso, I. & Hilletofth, P. (2019). Uma análise do fluxo de informação de redes formadas entre startups e empresas demandantes do triângulo mineiro [an analysis of the information flow of networks formed between startups and companies demanding the triângulo mineiro]. . [Mer information]
Sansone, C., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2018). Critical operations capabilities in a high cost environment. Proceedings of the 8th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 2018. [Mer information]
Sansone, C., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2018). Critical operations capabilities in a high cost environment : A multiple case study. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Institute of Physics Publishing (IOPP). 10.1088/1757-899X/337/1/012065 [Mer information]
Freitas, M., Pimenta, M. & Hilletofth, P. (2018). Demand Management : The Role of Cross-Functional Integration in a Context of Political Turbulence. . [Mer information]
Adlemo, A., Hilletofth, P. & Tarasov, V. (2018). Fuzzy logic based decision-support for reshoring decisions. Proceedings of the 8th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 2018. [Mer information]
Reitsma, E., Hilletofth, P. & Mukhtar, U. (2018). Implementation of enterprise resource planning systems : A user perspective. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering: Institute of Physics Publishing (IOPP). 10.1088/1757-899X/337/1/012049 [Mer information]
Reitsma, E. & Hilletofth, P. (2018). Integrated New Product Development: A Supply Chain Perspective. Proceedings of the 11th Triennial Conference of Association of Asia Pacific Operational Research Societies (APORS), Kathmandu, Nepal. [Mer information]
Wlazlak, P., Säfsten, K., Hilletofth, P. & Johansson, G. (2018). Integration of Suppliers’ Workflows in the OEMs’ New Product Development Process. Procedia Manufacturing: Elsevier. S. 479-486. 10.1016/j.promfg.2018.06.127 [Mer information]
Adlemo, A., Tarasov, V., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2018). Knowledge intensive decision support for reshoring decisions. Proceedings of the 30th Annual NOFOMA Conference: Relevant Logistics and Supply Chain Management Research, Kolding, 2018. [Mer information]
Adlemo, A., Tarasov, V., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2018). Reshoring decision support in a Swedish context. . [Mer information]
Sequeira, M., Hilletofth, P., Eriksson, D. & Sollander, K. (2018). Reshoring drivers in a Swedish manufacturing context. . [Mer information]
Björhag, A., Skärin, F. & Hilletofth, P. (2018). Statliga incitaments påverkan på svenska företags reshoringbeslut. Proceedings of the Plan Research Conference, Jönköping, 23-24 oktober, 2018. [Mer information]
Sansone, C., Hilletofth, P., Eriksson, D. & Pinna, C. (2017). An analysis of critical operations capabilities in a high cost environment : A multiple case study. Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2017: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Eriksson, D., Sollander, K., Hilletofth, P. & Jensen, L. (2017). An empirical investigation of enablers for reshoring. Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Baez, Y., Andersson, R., Manfredsson, P. & Hilletofth, P. (2017). Can Lean Six Sigma philosophy help to improve collaboration to get more integrated supply chains?. Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference: International Annual EurOMA Conference. Länk [Mer information]
Reitsma, E., Sansone, C. & Hilletofth, P. (2017). Critical operations capabilities in a high cost environment : A grey relational analysis. Management Challenges in a Network Economy: Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, Lublin, 17–19 May, 2017: ToKnowPress. S. 169-176. [Mer information]
De Freita, M., Pimenta, M. & Hilletofth, P. (2017). Demand management in the automotive industry : The role of cross-functional integration. Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
De Goey, H., Hilletofth, P. & Eriksson, L. (2017). Design-driven innovation: Making meaning for whom. Proceedings of the 12th EAD Conference: Design for Next, European Academy of Design, 2017. [Mer information]
Jensen, L., Eriksson, D. & Hilletofth, P. (2017). Outcomes of reshoring for Swedish firms : The influence of industrial networks. Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Sollander, K., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2017). Reshoring barriers in a Swedish context : A multiple case study. Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2017: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Jensen, L., Eriksson, D. & Hilletofth, P. (2017). Sourcing from China : Approaches and outcomes for Swedish firms. The 29th NOFOMA Conference ”Taking On Grand Challenges”: Nordic Logistics Research Network. [Mer information]
Hedvall, L., Hilletofth, P. & Wikner, J. (2017). Strategies for capacity dimensioning in manufacturing companies. Proceedings of the 24th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2017: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Bertan, F., Ferreira, A., Pimenta, M. & Hilletofth, P. (2016). Análise da Integração Interfuncional nos Pontos de Contato de Processos de Desenvolvimento de Sementes. Proceedings of the 36th Encontro Nacional de Engenharia de Produção, João Pessoa, 3-6 October, 2016. [Mer information]
Edh Mirzaei, N., Wlazlak, P., Sansone, C. & Hilletofth, P. (2016). Challenges with competitive manufacturing in high cost environment. Proceedings of the 23rd International Annual EurOMA Conference, Trondheim, Norway, International Annual EurOMA Conference, 2016: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Murillo-Oviedo, A., Pimenta, M. & Hilletofth, P. (2016). Creating market responsiveness through cross-functional integration. : Proceedings of the 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 2016. [Mer information]
Sansone, C., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2016). Critical operations capabilities in a high cost environment : A focus group study. Proceedings of the 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 2016. [Mer information]
Sansone, C. & Hilletofth, P. (2016). Critical operations capabilities in high cost environment : A case study. Proceedings of the 23rd International Annual EurOMA Conference, Trondheim, Norway: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
De Goey, H., Hilletofth, P. & Eriksson, L. (2016). Design-driven innovation : A literature review. Proceedings of the 20th DMI: Academic Design Management Conference, Boston, USA, 2016. [Mer information]
De Goey, H., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2016). Enablers and barriers to design-driven innovation : a case study at a Swedish wood furniture wholesaler. Proceedings of the 23rd International Annual EurOMA Conference, Trondheim, Norway: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Reitsma, E., Wewering, D. & Hilletofth, P. (2016). Enterprise resource planning system implementation : An end user perspective. Proceedings of the 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 2016. [Mer information]
Sansone, C., Eriksson, D. & Hilletofth, P. (2016). Framework of operations capabilities : A literature review with new insights. Proceedings of the 23rd International Annual EurOMA Conference, Trondheim, Norway: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Hedvall, L., Sollander, K., Wikner, J. & Hilletofth, P. (2016). Kapacitetsdimensionering : 14 företags investeringsstrategier och planeringsstrategier. Proceedings of the Plan Research Conference, Växjö, 19-20 oktober, 2016. [Mer information]
Sollander, K., Hilletofth, P. & Eriksson, D. (2016). Motiv till återflyttning av produktion till Sverige. Proceedings of the Plan Research Conference, Växjö, 19-20 oktober, 2016. [Mer information]
Panova, Y. & Hilletofth, P. (2016). Prospects of nearshoring European manufacturing located in China to Russia. Proceedings of the 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 2016. [Mer information]
Hilletofth, P., Wlazlak, P., Johansson, G. & Säfsten, K. (2015). Challenges with industrialization in a supply chain network : A supplier perspective. Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference, Bari, Italy, 27–29 May 2015. S. 309-318. [Mer information]
De Oliveira, E., Pimenta, M. & Hilletofth, P. (2015). Characterizing Cross-Functional Teams in Service Companies : A Case Study from Telecom Industry. Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society: Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2015: ToKnowPress. S. 2139-2148. [Mer information]
Lee, T., Liu, S. & Hilletofth, P. (2015). How Asian Entrepreneurs Balance Business and Family Life : A Case Study from Taiwan. Proceeding of the International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Bari. S. 1049-1058. [Mer information]
Wlazlak, P., Hilletofth, P., Johansson, G. & Säfsten, K. (2015). Supplier involvement in product development : Critical issues from a supplier perspective. Proceedings of the 22<sup>nd</sup> EurOMA International Annual Conference, Neuchâtel, Switzerland, 26 June–1 July, 2015: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Yurtkulu Akgun, E., Hilletofth, P. & Johansson, G. (2015). Supply chain related decisions in product development projects : Insights from the industry. Proceedings of the 22nd International Annual EurOMA Conference, Neuchatel, June 26th-July 1st, 2015: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Yurtkulu, E., Hilletofth, P. & Johansson, G. (2014). Foundation of the integration of supply chain decisions in new product development. Proceedings of the 21th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2014: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Andersson, R. & Hilletofth, P. (2014). Lean implementation in geriatric care in a municipal : A case study from Sweden. Proceedings of 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28th-30th May 2014, Seoul, South Korea. [Mer information]
Andersson, R., Manfredsson, P. & Hilletofth, P. (2014). Lean Six Sigma strategy : A case study from Sweden. Proceedings of 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 28th-30th May 2014, Seoul, South Korea. [Mer information]
Lee, T., Hsu, Y., Chain-Yao, C. & Hilletofth, P. (2014). Managing the customer waiting problem in fast food restaurants in Taiwan through reengineering of the app ordering process. Proceeding of the International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, Seoul, South Korea, 2014. Seoul, South Korea. S. 40-48. [Mer information]
Lee, T., Kuo, Y. & Hilletofth, P. (2013). Formulation of marketing information and communication strategies in Taiwan tourism industry. Proceeding of the 2013 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management, 29-31 May 2013, Phuket, Thailand: Diversity, technology, and innovation for operational competitiveness. Phuket: ToKnowPress. S. 103-111. [Mer information]
Yurtkulu, E., Hilletofth, P. & Hilmola, O. (2013). Value and risk of extended services within Swedish road freight sector. Proceedings of the 20th International Annual EurOMA Conference, International Annual EurOMA Conference, 2013: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Hilletofth, P. & Lättilä, L. (2012). Demand and supply chain integration framework. Proceedings of the FAIM 2012. Tampere: Tampere University of Technology. S. 821-828. [Mer information]
Hilletofth, P. (2012). Supply chain design and differentiation. Building competences, synergy and competitiveness for the future : book of abstracts: Proceeding of the International Conference on Technology Innovation and Industrial Management. Lublin: Maria Sklodowska-Curie University. [Mer information]
Eriksson, D. & Hilletofth, P. (2011). A consumer driven business models´ impact on sourcing and inventory. Proceedings of the International Conference on Technology Innovation and Industrial management, Oulo, Finland, 2011. Oulo, Finland. [Mer information]
Hilletofth, P. & Lättilä, L. (2011). Agent based decision support in the supply chain context. Proceedings of the 3rd Rapid Modeling Conference, Leuven, Belgium, 2011. Leuven, Belgium. [Mer information]
Hilletofth, P. & Ericsson, D. (2010). Coordinating demand and supply processes : Towards demand-supply chain management. Proceedings of the 20th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, 2010. S. 512-521. [Mer information]
Asplund, A., Persson, A. & Hilletofth, P. (2010). E-procurement beyond the buyer cost perspective. Proceedings of the 22nd NOFOMA Conference, Kolding. Kolding. S. 483-498. [Mer information]
Hilletofth, P., Claesson, F. & Hilmola, O. (2010). In-transit distribution strategy : hope for European factories. Rapid Modelling and Quick Response: Intersection of Theory and Practice: Springer London. S. 249-262. 10.1007/978-1-84996-525-5_17 [Mer information]
Hilletofth, P. & Hilmola, O. (2010). Role of Emerging Markets in Demand-Supply Chain Management. Proceedings of the 15th annual Cambridge International Manufacturing Symposium : Innovation in global manufacturing - New models for sustainable value capture. Cambridge: University of Cambridge, Institute for Manufacturing. S. 1-16. [Mer information]
Jensen, Å., Palm, L., Claesson, F. & Hilletofth, P. (2010). Supply chain planning in automotive sector : Swedish Case Study. Proceedings of the Plan Research Conference, Skövde, 2010. Skövde. S. 53-72. [Mer information]
Eriksson, D. & Hilletofth, P. (2010). The role of consumer insight in new product development and its impact on supply chain management : A Swedish Case Study. Innovative Process Optimization Methods in Logistics: Emerging trends, concepts and technologies. Berlin. S. 113-126. [Mer information]
Hilletofth, P., Lättilä, L. & Hilmola, O. (2009). Agent Based Decision Support in Manufacturing Supply Chain. Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications : Third KES International Symposium, KES-AMSTA 2009, Uppsala, Sweden, June 3-5, 2009. Proceedings. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg. S. 677-686. 10.1007/978-3-642-01665-3_68 [Mer information]
Hilletofth, P., Lättilä, L., Ujvari, S. & Hilmola, O. (2009). Agent-based decision support in maintenance service operations. Proceedings of the 16th International Annual EurOMA Conference. Göteborg, Sweden. Länk [Mer information]
Hilletofth, P., Ujvari, S. & Johansson, R. (2009). Agent-based simulation fusion for improved decision making for service operations. Proceedings of the 12th International Conference on Information Fusion, Seattle, US. Seattle, US. S. 998-1005. [Mer information]
Hedenstierna, P., Hilletofth, P. & Hilmola, O. (2009). An integrative approach to inventory control. Rapid Modelling for Increasing Competitiveness : Tools and Mindset. London: Springer. S. 105-118. 10.1007/978-1-84882-748-6_9 [Mer information]
Hedenstierna, P., Hilletofth, P. & Hilmola, O. (2009). Design of a Framework for Inventory Control - Evaluation of Forecasting and Inventory Control Systems. Flexible Automation and Intelligent Manufacturing 2009 (FAIM 2009): Curran Associates, Inc.. S. 573-580. [Mer information]
Hedenstierna, P., Hilletofth, P. & Hilmola, O. (2009). Design of a framework for inventory control : Evaluation of forecasting and inventory control system. Rapid Modelling for Increasing Competitiveness : Tools and Mindset: Proceedings of the 1st Rapid Modeling Conference. Middlesbrough, UK. S. 573-580. [Mer information]
Hilletofth, P., Ericsson, D., Hilmola, O. & Hedenstierna, P. (2009). New product development in a manufacturing company : A challenge for supply chain management. Proceedings of the 19th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, 2009. S. 1169-1177. [Mer information]
Into, C., Zetterberg, S. & Hilletofth, P. (2009). Transitlager som en strategi i ett globalt distributionssystem. LANs forsknings- och tillämpningskonferens 2009: Effektiva och lönsamma försörjningskedjor: Artiklar från konferensen på Växjö universitet 19-20 augusti 2009. S. 93-103. [Mer information]
Hilletofth, P., Ericsson, D., Hilmola, O. & Ujvari, S. (2008). Differentiated Supply Chains Strategies Based on Customer Insights. Proceedings of the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2008), Skövde, 30/6-2/7, 2008. Länk [Mer information]
Hilletofth, P., Ericsson, D., Hilmola, O. & Ujvari, S. (2008). Integration and formalization of strategic product development and commercialization in a manufacturing company : A challenge for supply chain management. Proceedings of the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Skövde: University of Skövde , 2008. Skövde: University of Skövde. S. 532-539. [Mer information]
Jäger, K., Ujvari, S., Hermansson, A. & Hilletofth, P. (2008). Logistics actors : Key issues for a service developer. Proceedings of the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Skövde, Sweden, 2008. Skövde, Sweden. S. 1329-1336. [Mer information]
Van Laere, J., Nilsson, M., Ujvari, S. & Hilletofth, P. (2008). Reflections on fusion systems requirements analysis for maintenance planning. Proceedings of the 2nd Skövde Workshop on Information Fusion planning, Skövde, Sweden, 2008. Skövde, Sweden. S. 5-8. [Mer information]
Hilletofth, P., Ujvari, S. & Hilmola, O. (2007). Information fusion in maintenance planning. Proceedings of Swedish Production Symposium, Göteborg, Sweden, 2007. Göteborg, Sweden. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)