Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Robin von Haartman

Docent Robin Von Haartman.

Forskarpresentation

Robin von Haartman

Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Robins forskning sker främst inom områdena logistik, inköp och produktionsstrategier. Robin är även engagerad i statistisk dataanalys inom flera andra område såsom ledning för hållbar utveckling.

AKTUELL FORSKNING

Pågående forskningsprojekt handlar om Kopplingen mellan Lean och digitalisering, hållbar logistik, samt ledning för hållbar utveckling. Forskningen sker i samarbete med andra forskare på Högskolan i Gävle, näringslivet och andra lärosäten, nationellt och internationellt.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jazairy, A., Pohjosenperä, T., Sassali, J., Juga, J. & von Haartman, R. (2023). Driving the talk: examining professional truck drivers' motivations to engage in eco-driving. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 53 (11), 98-124. 10.1108/ijpdlm-07-2022-0236 [Mer information]
von Haartman, R., Samen, L., Bengtsson, L. & Eriksson, S. (2023). Visual management in the era of industry 4.0 : Perceived advantages and disadvantages of digital boards. International Journal of Advanced Operations Management (IJAOM), 15 (1), 24-41. 10.1504/IJAOM.2023.10052710 [Mer information]
Alieva, J. & von Haartman, R. (2021). Digital collaboration within the supply chain: unlocking the hidden lean potential. International Journal of Advanced Operations Management (IJAOM), 13 (1), 1-20. 10.1504/IJAOM.2021.113663 [Mer information]
von Haartman, R., Bengtsson, L. & Niss, C. (2021). Lean practices and the adoption of digital technologies in production. International Journal of Services and Operations Management, 40 (2), 286-304. 10.1504/IJSOM.2021.118260 [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2021). Measuring the gaps between shippers and logistics service providers on green logistics throughout the logistics purchasing process. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51 (1), 25-47. 10.1108/IJPDLM-08-2019-0237 [Mer information]
Jazairy, A., von Haartman, R. & Björklund, M. (2021). Unravelling collaboration mechanisms for green logistics : the perspectives of shippers and logistics service providers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51 (4), 423-448. 10.1108/IJPDLM-09-2019-0274 [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2020). Analysing the institutional pressures on shippers and logistics service providers to implement green supply chain management practices. International Journal of Logistics, 23 (1), 44-84. 10.1080/13675567.2019.1584163 [Mer information]
Alieva, J. & von Haartman, R. (2020). Digital Muda - The New Form of Waste by Industry 4.0. Proceeding International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 13 (3), 269-278. 10.31387/oscm0420268 [Mer information]
von Haartman, R., Wang, W., Bengtsson, L., Niss, C. & Herdin, G. (2020). One size does not even fit one : Supply chain strategies in the decline phase. International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 34 (1), 25-45. 10.1504/IJMTM.2020.105818 [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Carpenter, A., von Haartman, R. & Lozano, R. (2019). Examining Relations Between Public Participation and Public Expenditure : Opinions from English and French Users on Environmental Issues in the English Channel. Sustainability, 11 (8). 10.3390/su11082230 [Mer information]
Carpenter, A., Shellock, R., von Haartman, R., Stephen, F. & Glegg, G. (2018). Public perceptions of management priorities for the English Channel region. Marine Policy, 97, 294-304. 10.1016/j.marpol.2018.07.001 [Mer information]
Lozano, R. & von Haartman, R. (2018). Reinforcing the Holistic Perspective of Sustainability : Analysis of the Importance of Sustainability Drivers in Organizations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25 (4), 508-522. 10.1002/csr.1475 [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2018). Sustainable global purchasing : assessing the relative impact of sustainability goals and programs. International Journal of Business Performance Management, 19 (2), 169-188. 10.1504/IJBPM.2018.090689 [Mer information]
von Haartman, R., Sammalisto, K., Lozano, R. & Blomqvist, P. (2017). A Longitudinal Comparison of Sustainability Learning between Men and Women in Engineering and Nursing Programmes. Sustainability, 9 (8). 10.3390/su9081464 [Mer information]
Jazairy, A., Lenhardt, J. & von Haartman, R. (2017). Improving logistics performance in cross-border 3PL relationships. International Journal of Logistics, 20 (5), 491-513. 10.1080/13675567.2017.1306036 [Mer information]
Sammalisto, K., Sundström, A., von Haartman, R., Holm, T. & Yao, Z. (2016). Learning about sustainability : what influences students’ self-perceived sustainability actions after undergraduate education?. Sustainability, 8 (6). 10.3390/su8060510 [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35 (9), 1295-1311. 10.1108/IJOPM-03-2015-0128 [Mer information]
von Haartman, R. (2013). Do Customers Improve New Product Development Efficiency? : Revealing the Impact of Manufacturing-Based Absorptive Capacity. International Journal of Business Performance Management, 14 (2), 149-165. 10.1504/IJBPM.2013.052939 [Mer information]
von Haartman, R. (2012). Beyond Fisher’s Product-Supply Chain Matrix : Illustrating the Actual Impact of Technological Maturity on Supply Chain Design. International Journal of Logistics Systems and Management, 12 (3), 318-333. 10.1504/IJLSM.2012.047604 [Mer information]
Bengtsson, L., Niss, C. & von Haartman, R. (2010). Combining master and apprentice roles : Potential for Learning in distributed manufacturing networks. Creativity and Innovation Management, 19 (4), 417-427. 10.1111/j.1467-8691.2010.00578.x [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R. & Dabhilkar, M. (2009). Low-Cost versus Innovation : Contrasting outsourcing and integration strategies in manufacturing. Creativity and Innovation Management, 18 (1), 35-47. 10.1111/j.1467-8691.2009.00510.x [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2009). Manufacturing competence : A key to successful supplier integration. International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 16 (3), 283-299. 10.1504/IJMTM.2009.022437 [Mer information]
Dabhilkar, M., Bengtsson, L., von Haartman, R. & Åhlström, P. (2009). Supplier selection or collaboration? : Determining factors of performance improvement when outsourcing manufacturing.. Journal of Purchasing and Supply Management, 15 (3), 143-153. 10.1016/j.pursup.2009.05.005 [Mer information]

Doktorsavhandling

von Haartman, R. (2012). Manufacturing capabilities : expendable commodities or catalysts for effective supply chain management. Diss. (sammanfattning), 2012. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. viii, 73 s. (Trita-IEO 2011:08) Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Bengtsson, L., von Haartman, R. & Dabhilkar, M. (2013). Outsourcing eller kunskapsintegration?. Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. S. 58-75. [Mer information]
von Haartman, R. (2013). Tillverkningskompetens : en förutsättning för innovativa försörjningskedjor?. Innovation eller kvartalskapitalism? : Utmaningar för global svensk produktion. Stockholm: Liber. S. 76-90. [Mer information]
Bengtsson, L., Dabhilkar, M. & von Haartman, R. (2011). Knowledge integration challenges when outsourcing manufacturing. Knowledge integration and innovation : critical challenges facing international technology-based firms. Oxford: Oxford University Press. 10.1093/acprof:oso/9780199693924.003.0009 [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2005). Produktionsutveckling lönar sig - och ger förutsättningar för extern samverkan. Alternativ till outsourcing. Malmö: Liber. S. 114-130. [Mer information]

Konferensbidrag

Alieva, J. & von Haartman, R. (2022). Waste under the impact of digital technologies : Evidence from European manufacturing survey (EMS). The proceedings of the 29th international EurOMA conference. [Mer information]
von Haartman, R. & Jazairy, A. (2020). Analysing the trade-off between lower emissions and cost efficiency in logistics : Results from a Swedish large-scale survey. . [Mer information]
von Haartman, R., Niss, C. & Bengtsson, L. (2020). Innovative suppliers and industry 4.0 : Developing digital capabilities for increased innovation. . [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2019). Assessing the gaps between shippers and logistics service providers on green logistics practices along the logistics purchasing process. . [Mer information]
Alieva, J. & von Haartman, R. (2019). Digital collaboration within the supply chain : new booster for hidden lean potential. . Länk [Mer information]
Alieva, J. & von Haartman, R. (2019). DIGITAL MUDA - THE NEW FORM OF WASTE BY INDUSTRY 4.0.. . Länk [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2019). Do relationships matter? Linking the advancement of shipper-logistics service provider relationships with green logistics implementation. Proceedings of the 26th EurOMA conference. [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). Digitalisation of production: The significance of CI capability and teamwork. . [Mer information]
von Haartman, R., Lozano, R., Öberg, J. & Pettersson, A. (2018). Improving job engagement: : A survey of blue- and white-collar workers in an medium-sized manufacturing firm. Proceedings of the 25th annual EurOMA conference. Budapest: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Sammalisto, K., Lozano, R. & von Haartman, R. (2018). Institutionalising sustainability in HEIs : Experiences from the University of Gävle. . [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R., Niss, C. & Alieva, J. (2018). People still matters: Digital transformation of production requires CI capabilities and teamwork. . [Mer information]
Lozano, R. & von Haartman, R. (2018). Resistance to sustainability in organisations : Analyses of the importance of sustainability barriers to change. EurOMA 2018 Proceedings. [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2017). Drivers for sustainability conducts in shipper-3PL relationships: an exploratory analysis. Proceedings of the 4th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum. [Mer information]
von Haartman, R., Bengtsson, L. & Niss, C. (2016). Digital or lean? Lean practices and adoption of digital technologies in assembly- and process-based industries. . [Mer information]
Jazairy, A., Lenhardt, J. & von Haartman, R. (2016). How to start up TPL relationships within offshoring contexts. Proceedings of the 23rd EurOMA conference. [Mer information]
von Haartman, R., Bengtsson, L. & Niss, C. (2016). Lean practices as requisites for the use of digital technology in production. Proceedings of the 23rd EurOMA conference : Trondheim. [Mer information]
Stefan, I., Bengtsson, L. & von Haartman, R. (2016). Patents in Logistics. . [Mer information]
Barås, M., Brunberg, A. & von Haartman, R. (2014). A supply chain strategy for an innovative commodity producer : Testing the applicability of established theoretical models. EurOMA 2014 Full Papers. Länk [Mer information]
Wang, W., Bengtsson, L., Niss, C., Herdin, G. & von Haartman, R. (2014). Aligning supply chain strategies with products uncertainties in the decline phase. Proceedings of the 21th Euroma conference, 20-25 June, Palermo. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2013). Global sourcing for innovation. Proceedings of the 14<sup>th</sup> international CINet conference, 9-11 September, 2013, Nijmegen, Netherlands. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2013). Global sourcing for innovation and sustainable development. . Länk [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2013). Global sourcing’s impact on sustainability : Vile or virtue?. . Länk [Mer information]
von Haartman, R. (2012). Manufacturing capabilities : Mere drivers of operational performance or critical for customer-driven innovation?. Proceeding of 4th Joint World Conference on Production &amp; Operations Management. Länk [Mer information]
Haartman, R. (2010). The Challenge of being both Cost Efficient and Responsive : Analysing the Supply Chain Design of Ericsson, the Telecom Equipment Maker. Proceedings of APMS 2010 - International Conference on Advances in Production Management Systems. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2009). Boosting New Product Development Efficiency by Leveraging Firms' Manufacturing Absorptive Capacity. Proceedings of the 16th International Annual EurOMA Conference, 14-17 June 2009, Göteborg. [Mer information]
Bengtsson, L., Niss, C. & von Haartman, R. (2009). Combining master and apprentice roles : a potential for knowledge integration in distributed manufacturing networks.. Proceedings of the 10th International CINet Conference, 4-8 September, 2009, Brisbane. [Mer information]
Bengtsson, L., Niss, C. & von Haartman, R. (2008). Being both master and apprentice : knowledge integration in a global industrialisation process. R&amp;D Management Advanced Workshop : Integrating knowledge - challenges for R&amp;D Management Linköping, Sweden, 15-16 September, 2008. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2008). Boosting new product development efficiency by leveraging firms' manufacturing absorptive capacity. Proceedings of the 9th International CINet Conference in Valencia, 7-9 September, 2008.. [Mer information]
Bengtsson, L., Dabhilkar, M. & von Haartman, R. (2008). Exploring the outcome of four outsourcing and integration strategies in manufacturing plants. R&amp;D Management Advanced Workshop, Linköping, 15-16 September. [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R. & Dabhilkar, M. (2008). Low-cost vs. Innovation : Comparing the outcome of two manufacturing outsourcing strategies. Proceedings of 15th International Annual Euroma Conference : University of Groningen, the Netherlands, June 15-18, 2008. S. 10-. [Mer information]
Bengtsson, L. & von Haartman, R. (2007). Balancing innovation and cost imperatives in manufacturing : comparing the outcomes of two outsourcing strategies. Proceedings of 8th International CINet conference, Gothenburg, Sweden, 9-11 September, 2007. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2007). Manufacturing competence and external integration : absorptive capacity in a first tier supplier. . [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2006). Competitive priorities and the need for internal and external integration. Proceedings of 7th International CINet conference. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2006). Internal and external integration and its effect on manufacturing firms competitiveness. Proceedings of EurOMA Conference 2006 in Glasgow, June, 2006, and at the 7th International CINet Conference in Lucca, Italy, 10-12 September, 2006. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2005). Manufacturing competence – the key to successful supplier integration. Proceedings of the 12th International EurOMA Conference on Operations and Global Competitiveness. [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2005). Manufacturing competence : the key to successful customer integration. Proceedings of the 6th International CINet Conference in Brighton. [Mer information]
Bengtsson, L. & von Haartman, R. (2005). Outsourcing manufacturing and its effect on firm performance. Proceedings of 6th International CINet Conference in Brighton. [Mer information]

Licentiatavhandling

von Haartman, R. (2007). External integration and the need for manufacturing competence. Lic.-avh. (sammanfattning), 2007. Stockholm: Industriell ekonomi och organisation, Kungliga Tekniska högskolan. 56 s. (Trita-IEO 2007:06) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2023-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)