Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Robin von Haartman

Docent Robin Von Haartman.

Forskarpresentation

Robin von Haartman

Universitetslektor, docent, ämnesföreträdare

Forskningsämne: Industriell ekonomi

Robins forskning sker främst inom områdena logistik, inköp och produktionsstrategier. Robin är även engagerad i statistisk dataanalys inom flera andra område såsom ledning för hållbar utveckling.

AKTUELL FORSKNING

Pågående forskningsprojekt handlar om Kopplingen mellan Lean och digitalisering, hållbar logistik, samt ledning för hållbar utveckling. Forskningen sker i samarbete med andra forskare på Högskolan i Gävle, näringslivet och andra lärosäten, nationellt och internationellt.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Jazairy, A., Pohjosenperä, T., Sassali, J., Juga, J. & von Haartman, R. (2023). Driving the talk: examining professional truck drivers' motivations to engage in eco-driving. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 53 (11), 98-124. 10.1108/ijpdlm-07-2022-0236 [Mer information]
von Haartman, R., Samen, L., Bengtsson, L. & Eriksson, S. (2023). Visual management in the era of industry 4.0 : Perceived advantages and disadvantages of digital boards. International Journal of Advanced Operations Management (IJAOM), 15 (1), 24-41. 10.1504/IJAOM.2023.10052710 [Mer information]
Alieva, J. & von Haartman, R. (2021). Digital collaboration within the supply chain: unlocking the hidden lean potential. International Journal of Advanced Operations Management (IJAOM), 13 (1), 1-20. 10.1504/IJAOM.2021.113663 [Mer information]
von Haartman, R., Bengtsson, L. & Niss, C. (2021). Lean practices and the adoption of digital technologies in production. International Journal of Services and Operations Management, 40 (2), 286-304. 10.1504/IJSOM.2021.118260 [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2021). Measuring the gaps between shippers and logistics service providers on green logistics throughout the logistics purchasing process. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51 (1), 25-47. 10.1108/IJPDLM-08-2019-0237 [Mer information]
Jazairy, A., von Haartman, R. & Björklund, M. (2021). Unravelling collaboration mechanisms for green logistics : the perspectives of shippers and logistics service providers. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 51 (4), 423-448. 10.1108/IJPDLM-09-2019-0274 [Mer information]
Jazairy, A. & von Haartman, R. (2020). Analysing the institutional pressures on shippers and logistics service providers to implement green supply chain management practices. International Journal of Logistics, 23 (1), 44-84. 10.1080/13675567.2019.1584163 [Mer information]
Alieva, J. & von Haartman, R. (2020). Digital Muda - The New Form of Waste by Industry 4.0. Proceeding International Conference on Operations and Supply Chain Management (OSCM), 13 (3), 269-278. 10.31387/oscm0420268 [Mer information]
von Haartman, R., Wang, W., Bengtsson, L., Niss, C. & Herdin, G. (2020). One size does not even fit one : Supply chain strategies in the decline phase. International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 34 (1), 25-45. 10.1504/IJMTM.2020.105818 [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Carpenter, A., von Haartman, R. & Lozano, R. (2019). Examining Relations Between Public Participation and Public Expenditure : Opinions from English and French Users on Environmental Issues in the English Channel. Sustainability, 11 (8). 10.3390/su11082230 [Mer information]
Carpenter, A., Shellock, R., von Haartman, R., Stephen, F. & Glegg, G. (2018). Public perceptions of management priorities for the English Channel region. Marine Policy, 97, 294-304. 10.1016/j.marpol.2018.07.001 [Mer information]
Lozano, R. & von Haartman, R. (2018). Reinforcing the Holistic Perspective of Sustainability : Analysis of the Importance of Sustainability Drivers in Organizations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25 (4), 508-522. 10.1002/csr.1475 [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2018). Sustainable global purchasing : assessing the relative impact of sustainability goals and programs. International Journal of Business Performance Management, 19 (2), 169-188. 10.1504/IJBPM.2018.090689 [Mer information]
von Haartman, R., Sammalisto, K., Lozano, R. & Blomqvist, P. (2017). A Longitudinal Comparison of Sustainability Learning between Men and Women in Engineering and Nursing Programmes. Sustainability, 9 (8). 10.3390/su9081464 [Mer information]
Jazairy, A., Lenhardt, J. & von Haartman, R. (2017). Improving logistics performance in cross-border 3PL relationships. International Journal of Logistics, 20 (5), 491-513. 10.1080/13675567.2017.1306036 [Mer information]
Sammalisto, K., Sundström, A., von Haartman, R., Holm, T. & Yao, Z. (2016). Learning about sustainability : what influences students’ self-perceived sustainability actions after undergraduate education?. Sustainability, 8 (6). 10.3390/su8060510 [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2015). The impact of global purchasing and supplier integration on product innovation. International Journal of Operations & Production Management, 35 (9), 1295-1311. 10.1108/IJOPM-03-2015-0128 [Mer information]
von Haartman, R. (2013). Do Customers Improve New Product Development Efficiency? : Revealing the Impact of Manufacturing-Based Absorptive Capacity. International Journal of Business Performance Management, 14 (2), 149-165. 10.1504/IJBPM.2013.052939 [Mer information]
von Haartman, R. (2012). Beyond Fisher’s Product-Supply Chain Matrix : Illustrating the Actual Impact of Technological Maturity on Supply Chain Design. International Journal of Logistics Systems and Management, 12 (3), 318-333. 10.1504/IJLSM.2012.047604 [Mer information]
Bengtsson, L., Niss, C. & von Haartman, R. (2010). Combining master and apprentice roles : Potential for Learning in distributed manufacturing networks. Creativity and Innovation Management, 19 (4), 417-427. 10.1111/j.1467-8691.2010.00578.x [Mer information]
Bengtsson, L., von Haartman, R. & Dabhilkar, M. (2009). Low-Cost versus Innovation : Contrasting outsourcing and integration strategies in manufacturing. Creativity and Innovation Management, 18 (1), 35-47. 10.1111/j.1467-8691.2009.00510.x [Mer information]
von Haartman, R. & Bengtsson, L. (2009). Manufacturing competence : A key to successful supplier integration. International Journal of Manufacturing Technology and Management (IJMTM), 16 (3), 283-299. 10.1504/IJMTM.2009.022437 [Mer information]
Dabhilkar, M., Bengtsson, L., von Haartman, R. & Åhlström, P. (2009). Supplier selection or collaboration? : Determining factors of performance improvement when outsourcing manufacturing.. Journal of Purchasing and Supply Management, 15 (3), 143-153. 10.1016/j.pursup.2009.05.005 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)