Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Rodrigo Lozano

Rodrigo Lozano professor sedan 2017 vid HiG i organisatorisk hållbarhet.

Forskarpresentation

Rodrigo Lozano

Professor

Forskningsämne: Industriell ekonomi
Forskningsområde: Industriell ekonomi

E-post: rodrigo.lozano@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)
Mobil: 073-461 83 56

Rodrigo är professor i organisatorisk hållbarhet och meddirektör för Center for Logistics and Innovative Production (CLIP) vid Högskolan i Gävle. Han är specialredaktör för Frontiers in Organisations for Sustainability. Han är gästprofessor vid Central University of Technology, Bloemfontein, Sydafrika. Han var chefredaktör för Journal of Cleaner Production. I över tjugo år har Rodrigo arbetat för hållbarhet i icke-statliga organisationer, universitet och företag.

AKTUELL FORSKNING

  • Organisationsförändringshantering
  • Hållbara affärsmodeller
  • Hållbarhetsbedömning och rapportering
  • Cirkulär ekonomi
  • Hållbarhet i hamnar
  • Samarbete för hållbarhet
  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Hållbarhetskompetenser och pedagogiska tillvägagångssätt

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lozano, R. (2023). Analysing organisations' engagement with and impacts to sustainability. Business Strategy and the Environment. 10.1002/bse.3445 [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Lozano, R., Carpenter, A. & Bautista-Puig, N. (2023). Analysing sustainability change management in government owned companies : Experiences from European ports. Social Responsibility Journal, 19 (6), 1037-1050. 10.1108/srj-04-2022-0165 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2023). Civil society organisations as agents for societal change: Football clubs' engagement with sustainability. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 30 (2), 820-828. 10.1002/csr.2390 [Mer information]
Bautista-Puig, N., Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2023). Developing a sustainability implementation framework: insights from academic research on tools, initiatives and approaches. Environment, Development and Sustainability, 11011-11031. 10.1007/s10668-022-02516-y [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., D'Amato, D., Gago-Cortes, C., Favi, C., Martins, R., Monus, F., Caeiro, S., Benayas, J., Caldera, S., Bostanci, S., Djekic, I., Moneva, J., Saenz, O., Awuzie, B. & Gladysz, B. (2023). Improving sustainability teaching by grouping and interrelating pedagogical approaches and sustainability competences : Evidence from 15 Worldwide Higher Education Institutions. Sustainable Development, 31 (1), 349-359. 10.1002/sd.2396 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2023). Organisations' contributions to sustainability. An analysis of impacts on the Sustainable Development Goals. Business Strategy and the Environment, 32 (6), 3371-3382. 10.1002/bse.3305 [Mer information]
Lozano, F., Lozano, R., Lozano-García, D. & Flores-Tlacuahuac, A. (2023). Reducing energy poverty in small rural communities through in situ electricity generation. Discover Sustainability, 4. 10.1007/s43621-023-00128-8 [Mer information]
Sakao, T., Desha, C., Djekic, I., Favi, C., Olayide, O., Ziolo, M., Kantola, J., Muñoz-Torres, M., Tortato, U., Segalas, J., Urbaniec, K., Santibanez-González, E., Renzi, M., Seuring, S. & Lozano, R. (2023). Scoping good papers for organizations' sustainability in management and engineering research. Frontiers in Sustainability, 4. 10.3389/frsus.2023.1148499 [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Pietikäinen, J., Gago‐Cortes, C., Favi, C., Jimenez Munguia, M., Monus, F., Simão, J., Benayas, J., Desha, C., Bostanci, S., Djekic, I., Moneva, J., Sáenz, O., Awuzie, B. & Gladysz, B. (2022). Adopting sustainability competence‐based education in academic disciplines: Insights from 13 higher education institutions. Sustainable Development, 30 (4), 620-635. 10.1002/sd.2253 [Mer information]
Lozano, R., Santos, F. & Barreiro-Gen, M. (2022). Developing a harmonic sustainable public procurement framework. Environment, Development and Sustainability. 10.1007/s10668-022-02818-1 [Mer information]
Lozano, R., Bautista-Puig, N. & Barreiro-Gen, M. (2022). Developing a sustainability competences paradigm in higher education or a white elephant?. Sustainable Development, 30 (5), 870-883. 10.1002/sd.2286 [Mer information]
Tortato, U., Renzi, M., Di Nauta, P. & Lozano, R. (2022). Editorial: Sustainability and Resiliency in Organizations During Times of Crises: Addressing the Challenges of COVID-19. Frontiers in Sustainability, 2. 10.3389/frsus.2021.824890 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2022). Embedding Sustainability in Small and Medium-Size Enterprises: Experiences From Sweden. IEEE Engineering Management Review, 50 (1), 211-219. 10.1109/emr.2021.3130107 [Mer information]
Temel, M., Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2022). Making organizations sustainable through employee participation: An analysis of factors and their interactions. IEEE Engineering Management Review, 50 (2), 93-109. 10.1109/emr.2022.3162413 [Mer information]
Temel, M., Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2021). Analysing the governance factors for sustainability in organisations and their inter-relations. Frontiers in Sustainability, 2. 10.3389/frsus.2021.684585 [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M. & Zafar, A. (2021). Collaboration for organizational sustainability limits to growth: Developing a factors, benefits, and challenges framework. Sustainable Development, 29 (4), 728-737. 10.1002/sd.2170 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2021). Corporate Sustainability and COVID-19 : Analysing the impacts of the outbreak. IEEE Engineering Management Review, 49 (1), 72-80. 10.1109/EMR.2021.3049538 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2021). Disrupting the brave new world : COVID-19 effects on organisations’ sustainability efforts. Journal of Organizational Change Management, 34 (3), 613-628. 10.1108/JOCM-09-2020-0276 [Mer information]
Lozano, R., Bautista-Puig, N. & Barreiro-Gen, M. (2021). Elucidating a holistic and panoptic framework for analysing circular economy. Business Strategy and the Environment, 30 (4), 1644-1654. 10.1002/bse.2699 [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Lozano, R., Temel, M. & Carpenter, A. (2021). Gender equality for sustainability in ports: Developing a framework. Marine Policy, 131. 10.1016/j.marpol.2021.104593 [Mer information]
Lozano, R. (2020). Analysing the use of tools, initiatives, and approaches to promote sustainability in corporations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27 (2), 982-998. 10.1002/csr.1860 [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Lozano, R. & Zafar, A. (2020). Changes in Sustainability Priorities in Organisations due to the COVID-19 Outbreak: Averting Environmental Rebound Effects on Society. Sustainability, 12 (12). 10.3390/su12125031 [Mer information]
Barreiro-Gen, M. & Lozano, R. (2020). How circular is the circular economy? Analysing the implementation of circular economy in organisations. Business Strategy and the Environment, 29 (8), 3484-3494. 10.1002/bse.2590 [Mer information]
Lozano, R. & Garcia, I. (2020). Scrutinizing sustainability change and its institutionalization in organizations. Frontiers in Sustainability. 10.3389/frsus.2020.00001 [Mer information]
Lozano, R., Fobbe, L., Carpenter, A. & Sammalisto, K. (2019). Analysing sustainability changes in seaports : experiences from the Gävle Port Authority. Sustainable Development, 27 (3), 409-418. 10.1002/sd.1913 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2019). Analysing the factors affecting the incorporation of sustainable development into European Higher Education Institutions' curricula. Sustainable Development, 27 (5), 965-975. 10.1002/sd.1987 [Mer information]
Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R. & Stacherl, B. (2019). Assessing the Impacts of Higher Education Institutions on Sustainable Development : An Analysis of Tools and Indicators. Sustainability, 11 (1). 10.3390/su11010059 [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Carpenter, A., von Haartman, R. & Lozano, R. (2019). Examining Relations Between Public Participation and Public Expenditure : Opinions from English and French Users on Environmental Issues in the English Channel. Sustainability, 11 (8). 10.3390/su11082230 [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher Education Institutions : Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. Sustainability, 11 (6). 10.3390/su11061602 [Mer information]
Findler, F., Schönherr, N., Lozano, R., Reider, D. & Martinuzzi, A. (2019). The impacts of higher education institutions on sustainable development : a review and conceptualization. International Journal of Sustainability in Higher Education, 20 (1), 23-38. 10.1108/IJSHE-07-2017-0114 [Mer information]
Lozano, F. & Lozano, R. (2018). Assessing the potential sustainability benefits of agricultural residues : biomass conversion to syngas for energy generation or to chemicals production. Journal of Cleaner Production, 172, 4162-4169. 10.1016/j.jclepro.2017.01.037 [Mer information]
Lozano, F., Lozano, R., Freire, P., Jiménez-Gonzalez, C., Sakao, T., Ortiz, M., Trianni, A., Carpenter, A. & Viveros, T. (2018). New perspectives for green and sustainable chemistry and engineering : approaches from sustainable resource and energy use, management, and transformation. Journal of Cleaner Production, 172, 227-232. 10.1016/j.jclepro.2017.10.145 [Mer information]
Lozano, R. (2018). Proposing a Definition and a Framework of Organisational Sustainability : A Review of Efforts and a Survey of Approaches to Change. Sustainability, 10 (4). 10.3390/su10041157 [Mer information]
Lozano, R. & von Haartman, R. (2018). Reinforcing the Holistic Perspective of Sustainability : Analysis of the Importance of Sustainability Drivers in Organizations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 25 (4), 508-522. 10.1002/csr.1475 [Mer information]
Carpenter, A., Lozano, R., Sammalisto, K. & Astner, L. (2018). Securing a port's future through Circular Economy : Experiences from the Port of Gävle in contributing to sustainability. Marine Pollution Bulletin, 128, 539-547. 10.1016/j.marpolbul.2018.01.065 [Mer information]
Lozano, R. & Reid, A. (2018). Socially responsible or reprehensible? Investors, electricity utility companies, and transformative change in Europe. Energy Research & Social Science, 37, 37-43. 10.1016/j.erss.2017.09.018 [Mer information]
Blanco-Portela, N., R-Pertierra, L., Benayas, J. & Lozano, R. (2018). Sustainability Leaders’ Perceptions on the Drivers for and the Barriers to the Integration of Sustainability in Latin American Higher Education Institutions. Sustainability, 10 (8). 10.3390/su10082954 [Mer information]
Lozano, R. (2018). Sustainable business models : providing a more holistic perspective. Business Strategy and the Environment, 27 (8), 1159-1166. 10.1002/bse.2059 [Mer information]
von Haartman, R., Sammalisto, K., Lozano, R. & Blomqvist, P. (2017). A Longitudinal Comparison of Sustainability Learning between Men and Women in Engineering and Nursing Programmes. Sustainability, 9 (8). 10.3390/su9081464 [Mer information]
Lozano, R., Suzuki, M., Carpenter, A. & Tyunina, O. (2017). An analysis of the contribution of Japanese Business terms to Corporate Sustainability : learnings from the ‘looking-glasses’ of the East to the West and vice versa. Sustainability, 9 (2). 10.3390/su9020188 [Mer information]
Lozano, R., Merrill, M., Sammalisto, K., Ceulemans, K. & Lozano, F. (2017). Connecting Competences and Pedagogical Approaches for Sustainable Development in Higher Education : A Literature Review and Framework Proposal. Sustainability, 9 (10). 10.3390/su9101889 [Mer information]
Domingues, A., Lozano, R., Ceulemans, K. & Ramos, T. (2017). Sustainability reporting in public sector organisations : exploring the relation between the reporting process and organisational change management for sustainability. Journal of Environmental Management, 192, 292-301. 10.1016/j.jenvman.2017.01.074 [Mer information]
Niesten, E., Jolink, A., Lopes de Sousa Jabbour, A., Chappin, M. & Lozano, R. (2017). Sustainable collaboration : The impact of governance and institutions on sustainable performance. Journal of Cleaner Production, 155 (2), 1-6. 10.1016/j.jclepro.2016.12.085 [Mer information]
Blanco-Portela, N., Benayas, J., Pertierra, L. & Lozano, R. (2017). Towards the integration of sustainability in Higher Education Institutions : a review of drivers of and barriers to organisational change and their comparison against those found of companies. Journal of Cleaner Production, 166, 563-578. 10.1016/j.jclepro.2017.07.252 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Papargyropoulou, E., Steinberger, J., Wright, N., Lozano, R., Padfield, R. & Ujang, Z. (2019). Patterns and causes of food waste in the hospitality and food service sector : Food waste prevention insights from Malaysia. Sustainability, 11 (21). 10.3390/su11216016 [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Astner, L., Carpenter, A., Lozano, R. & Sammalisto, K. (2018). Utilizing waste to create new port land. Port Technology, 77 (Spring), 118-119. [Mer information]

Böcker

Ziolo, M., Escig-Olmedo, E. & Lozano, R. (red.) (2022). Fostering sustainable business models through financial markets. Springer. 172 s. (Strategies for Sustainability) 10.1007/978-3-031-07398-4 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Toward Sustainable Organisations : A Holistic Perspective on Implementation Efforts. Springer. 144 s. (Strategies for Sustainability) 10.1007/978-3-030-99676-5 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (red.) (2021). Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches. Springer. [Mer information]
Carpenter, A. & Lozano, R. (red.) (2020). European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Cham: Springer. 345 s. (Strategies for Sustainability) 10.1007/978-3-030-36464-9 [Mer information]

Kapitel i böcker

Lozano, R. (2022). Civil Society Organisations’ Contributions to Sustainability. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 89-102. 10.1007/978-3-030-99676-5_6 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Corporations’ Contributions to Sustainability. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 103-114. 10.1007/978-3-030-99676-5_7 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Introduction. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 1-3. 10.1007/978-3-030-99676-5_1 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Organisational Change Management for Sustainability. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 75-88. 10.1007/978-3-030-99676-5_5 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Organisations and Their Contribution to Sustainability. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 19-38. 10.1007/978-3-030-99676-5_3 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Public Sector Organisations’ Contributions to Sustainability. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 115-126. 10.1007/978-3-030-99676-5_8 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Sustainable Development and Sustainability. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 5-17. 10.1007/978-3-030-99676-5_2 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Tools, Initiatives, and Approaches Used for Implementing Sustainability. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 39-74. 10.1007/978-3-030-99676-5_4 [Mer information]
Lozano, R. (2022). Towards More Sustainable Organisations: Discussions and Conclusions. Toward sustainable organisations : A holistic perspective on implementation efforts. Springer. S. 127-139. 10.1007/978-3-030-99676-5_9 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2021). Conclusions. Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches. Springer Nature. S. 267-274. 10.1007/978-3-030-64965-4_18 [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2021). Introduction. Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches. Springer. S. 1-5. 10.1007/978-3-030-64965-4_1 [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M. & Temel, M. (2021). Literature Review and Methods. Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches. Springer Nature. S. 7-31. 10.1007/978-3-030-64965-4_2 [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M. & Mårtensson, G. (2021). Sustainability Competences and Pedagogical Approaches at the University of Gävle. Developing Sustainability Competences Through Pedagogical Approaches. Springer Nature. S. 33-45. 10.1007/978-3-030-64965-4_3 [Mer information]
Lozano, R., Carpenter, A. & Sammalisto, K. (2020). Analysing organisational change management in seaports : Stakeholder perception, communication, drivers for, and barriers to sustainability at the Port of Gävle. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. [Mer information]
Carpenter, A. & Lozano, R. (2020). Introduction, chapter summary, and conclusions from the book. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. S. 1-17. [Mer information]
Carpenter, A. & Lozano, R. (2020). Proposing a framework for anchoring sustainability relationships between ports and cities. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. S. 37-51. [Mer information]
Fobbe, L., Lozano, R. & Carpenter, A. (2020). Proposing a holistic framework to assess sustainability performance in seaports. European port cities in transition : Moving towards more sustainable sea transport hubs. Springer. S. 149-168. [Mer information]
Ceulemans, K., Scarff Seatter, C., Molderez, I., Van Liedekerke, L. & Lozano, R. (2020). Unfolding the complexities of the sustainability reporting process in higher education : a case study in the University of British Columbia. International Business, Trade and Institutional Sustainability. Springer. S. 1043-1070. 10.1007/978-3-030-26759-9_61 [Mer information]
Lozano, R., Petterssén, S., Jonsäll, A., Niss, C. & Bergström, B. (2019). Moving to a quintuple helix approach in SPP : Collaboration and LCC for lighting procurements. Cost and EU Public Procurement Law: Life-Cycle Costing for Sustainability. Taylor and Francis. S. 81-99. 10.4324/9780429060045-5 [Mer information]
Lozano, R. & Muñoz Torres, M. (2019). Typologies of Sustainable Business. Decent Work and Economic Growth. Cham: Springer. 10.1007/978-3-319-71058-7_54-1 [Mer information]
Domingues, A., Lozano, R. & Ramos, T. (2018). Stakeholder-driven initiatives using sustainability indicators. Routledge Handbook of Sustainability Indicators. Abingdon: Routledge. S. 379-391. [Mer information]

Konferensbidrag

Lozano, R. (2022). The importance of Life Cycle for sustainable organisations. . Länk [Mer information]
Lozano, R., Bautista-Puig, N. & Barreiro-Gen, M. (2021). Developing a holistic and panoptic framework for analysing circular economy. . [Mer information]
Bautista-Puig, N., Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2021). Disentangling the Connections of Tools, Initiatives and Approaches (TIAs) in Literature. . [Mer information]
Barreiro-Gen, M., Lozano, R., Temel, M. & Carpenter, A. (2021). Exploring new waters for sustainability: gender equality in European seaports. . [Mer information]
Bautista-Puig, N., Barreiro-Gen, M. & Lozano, R. (2021). Organisations' contributions to the SDGs. . Länk [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2020). COVID-19 outbreak impacts on organisations and their sustainability efforts. . [Mer information]
Barreiro-Gen, M. & Lozano, R. (2019). Analysing the incorporation of Sustainable Development into European Higher Education Institutions’ curricula. . Länk [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2019). Analysing the incorporation of sustainable development into European Higher Education Institution's curricula. Engineering Education towards Sustainability: Approaches for Institutionalization and Teaching Implementation : Second Internacional Conference on Engineering Education for the 21st Century – ICEE21C 2019. Bilbao: Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. S. 51-56. Länk [Mer information]
Lozano, R. (2019). Assessing sustainability in higher education institutions. . Länk [Mer information]
Fobbe, L., Lozano, R. & Carpenter, A. (2019). Assessing the coverage of sustainability reports: An analysis of sustainability in seaports. . [Mer information]
Lozano, R. (2019). Bridging aims and delivery of higher education for sustainable development : Using pedagogical approaches to fulfil competences. . [Mer information]
Lozano, R. (2019). Chemical Engineering and Sustainability : the need for holistic education and practice. . Länk [Mer information]
Fobbe, L. & Lozano, R. (2019). Collaboration for sustainability : A systems-oriented holistic perspective. . [Mer information]
Lozano, R. & Barreiro-Gen, M. (2019). Corporate Sustainability Initiatives : Their use and results. . Länk [Mer information]
Lozano, R. (2019). Drivers for and barriers to Corporate Sustainability. . [Mer information]
Lozano, R. (2019). Impulsores de la sostenibilidad corporativa [Corporate sustainability drivers]. . Länk [Mer information]
Lozano, R. (2019). Organisational sustainability. . Länk [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher Education Institutions: Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. . Länk [Mer information]
Lozano, R., Barreiro-Gen, M., Lozano, F. & Sammalisto, K. (2019). Teaching Sustainability in European Higher Education Institutions: Assessing the Connections between Competences and Pedagogical Approaches. . Länk [Mer information]
Lozano, R. (2018). Analysis of the importance of sustainability drivers and barriers to change in Higher Education Institutions. . Brussels. [Mer information]
Lozano, R., Merrill, M., Lozano, F., Ceulemans, K. & Sammalisto, K. (2018). Bridging aims and delivery of higher education for sustainable development : Using pedagogical approaches to fulfil competences. . [Mer information]
Lozano, R. (2018). Evaluar la sostenibilidad en las instituciones de educación superior de manera integral [Assessing sustainability in higher education institutions holistically]. . [Mer information]
von Haartman, R., Lozano, R., Öberg, J. & Pettersson, A. (2018). Improving job engagement: : A survey of blue- and white-collar workers in an medium-sized manufacturing firm. Proceedings of the 25th annual EurOMA conference. Budapest: International Annual EurOMA Conference. [Mer information]
Sammalisto, K., Lozano, R. & von Haartman, R. (2018). Institutionalising sustainability in HEIs : Experiences from the University of Gävle. . [Mer information]
Lozano, R. & Reid, A. (2018). Investors, Electricity Utility Companies, and Transformative Change in Europe. . [Mer information]
Lozano, R., Findler, F., Schönherr, N. & Stacherl, B. (2018). Making the Invisible Visible : Impact Assessment in Higher Education. Proceedings of the International Association for Business and Society : Proceedings of the Twenty-Ninth Annual Meeting. [Mer information]
Lozano, R., Pettersen, S., Jonsall, A. & Niss, C. (2018). Moving to a quadruple/quintuple helix in Sustainable Public Procurement. . Länk [Mer information]
Stefan, I., Fobbe, L., Bengtsson, L. & Lozano, R. (2018). Open Business Model Innovation : Antecedents, Dynamics and Subsequent Challenges. 2018 ISPIM Innovation Conference (Stockholm) : Innovation, The Name of The Game. [Mer information]
Lozano, R. (2018). Organisational sustainability. . [Mer information]
Lozano, R. & von Haartman, R. (2018). Resistance to sustainability in organisations : Analyses of the importance of sustainability barriers to change. EurOMA 2018 Proceedings. [Mer information]
Lozano, R. (2018). State of the art on sustainable business models : A discussion on sustainable business models : Providing a more holistic perspective on sustainable business models. . [Mer information]
Fobbe, L., Lozano, R., Carpenter, A. & Abid, M. (2018). Sustainability assessment of seaports : Towards a comprehensive holistic framework. 24th Annual ISDRS Conference, Actions for a Sustainable World. From Theory to Practice, Messina, 13 -15 June, 2018. [Mer information]
Abid, M., Fobbe, L., Lozano, R. & Sammalisto, K. (2018). Sustainability reporting as a way to foster entrepreneurial universities. Proceedings of the 25th Annual EurOMA Conference - To Serve, to Produce and to Servitize in the Era of Networks, Big Data and Analytics, Budapest, June 24-26, 2018.. [Mer information]
Lozano, R., Ceulemans, K., Alonso-Almeida, M., Huisingh, D., Lozano, F., Waas, T., Lambrechts, W., Lukman, R. & Hugé, J. (2017). Commitment and implementation of Sustainable Development in Higher Education. . Länk [Mer information]
Lozano, R. (2017). Institutionalising sustainability in HEIs : Experiences from the University of Gävle. . [Mer information]
Lozano, R. (2017). Proposing a sustainable business models typology. . Länk [Mer information]
Lozano, R. (2017). Re-conceptualising Sustainable Business Models : An update to Stubb and Cocklin’s paper. Re-conceptualising Sustainable Business Models : An update to Stubb and Cocklin’s paper. [Mer information]
Lozano, R. (2017). Reinforcing the holistic perspective of sustainability : Analysis of the importance of sustainability drivers in organisations. . [Mer information]
Lozano, R. (2017). Reinforcing the holistic perspective of sustainability : Analysis of the importance of sustainability drivers in organisations. . [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)