Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Rudrajeet Pal

Rudrajeet Pal

Forskarpresentation

Rudrajeet Pal

Gästprofessor

Forskningsämne: Industriell ekonomi

E-post: rudrajeet.pal@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

Min forskning har en bred utgångspunkt inom hållbara industrier och utmaningar till motståndskraft som uppstår inom de värde­kedjorna, och hur dessa påverkar miljö och samhälle. Jag belyser vikten av hållbarhet i de industriella värdekedjorna utifrån perspek­tiven att uppnå resurseffektivitet och synlighet, vilket formar mina tre forskningsdomäner; omvända och cirkulära värdekedjor, digital och lokal produktion i värdekedjor som baseras på efterfrågan, samt spårbarhet i värdekedjor.

I min forskning kombinerar jag i första hand principer kring värdekedjor och affärsmodeller, för att utforma specifika metoder för problem­lösning för att optimera och förändra värdekedjor vilket leder till ett hållbart värde.

AKTUELL FORSKNING

  • Industriella värdekedjor
  • Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller
  • Returlogistik
  • Organisatorisk resiliens i försörjningskedjor
  • Digital och lokal produktion
  • Spårbarhet

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Paras, M., Pal, R. & Ekwall, D. (2023). An exploratory study of Swedish and Romanian organisations to investigate upcycling practice in the clothing industry. Research Journal of Textile and Apparel. 10.1108/rjta-04-2022-0048 [Mer information]
Kumar, V., Hernández, N., Jensen, M. & Pal, R. (2023). Deep learning based system for garment visual degradation prediction for longevity. Computers in industry (Print), 144. 10.1016/j.compind.2022.103779 [Mer information]
Dissanayake, K. & Pal, R. (2023). Sustainability dichotomies of used clothes supply chains: a critical review of key concerns and strategic resources. The International Journal of Logistics Management, 34 (7), 75-97. 10.1108/ijlm-10-2022-0410 [Mer information]
Paras, M., Wang, L., Pal, R. & Ekwall, D. (2022). A sustainable model based on genetic algorithm for garment redesign process. Journal of Fashion Marketing and Management. 10.1108/jfmm-04-2022-0096 [Mer information]
Casciani, D., Chkanikova, O. & Pal, R. (2022). Exploring the nature of digital transformation in the fashion industry: Opportunities for supply chains, business models, and sustainability-oriented innovations. Sustainability : Science, Practice, & Policy, 18 (1), 773-795. 10.1080/15487733.2022.2125640 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-04-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)