Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mikael Björling

Mikael Björling är docent i kemi vid ATM.

Forskarpresentation

Mikael Björling

Docent i fysikalisk kemi, universitetslektor

Forskningsämne: Kemi
Forskningsområde: Miljöteknik

Mikael Björling tillhör forskargruppen i kemi och intresserar sig bland annat för luftkvalitet genom mätning av ventilation i byggnader med spårgastekniker, frisättning av allergener från pollen och metoder för sanering av farliga ämnen i byggnader. Mikael Björling forskar även inom ämnesdidaktik och elevers lärande i naturvetenskap och har bland annat skrivit om kemi för yngre barn.

Mikael undervisar inom kemi, miljöteknik, lärarutbildningen, ingenjörsutbildningarna och termodynamik.

AKTUELL FORSKNING

Just nu är Mikael Björling engagerad i ett forskningsprojekt om ventilation och bevarande i samarbete med Oslo Universitet inför ombyggnaden av Vikingaskepsmuseét i Oslo samt ett projekt om ventilation i skolor på Nya Zeeland i samarbete med Universitet i Auckland. Mikael är också huvudhandledare för Dan Wahlborg som forskar om frisättning av allergener från björkpollen.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Björling, M., Hou, J. & Sun, Y. (2023). Air change rates measured by two different tracer gases of residential building in China and its association with asthma and allergy of children. . [Mer information]
Björling, M. & Hjulstad, G. (2021). Air Exchange Rate and Internal Air Flows in a Naturally Ventilated Museum Building. Cold Climate HVAC & Energy 2021: EDP Sciences. 10.1051/e3sconf/202124601003 [Mer information]
Björling, M. & Hou, J. (2020). Comparison of Pft and Co2 Estimates of Air Exchange Rates in an apartment. Proceedings of The 16th Conference of the International Society of Indoor Air Quality & Climate ONLINE | From November 1, 2020 : Creative & Smart Solutions for Better Built Environments. S. 1211-1215. Länk [Mer information]
Björling, M., Mattsson, M. & Akander, J. (2018). Infiltration of Air into two World Heritage Farmhouses in Sweden during Winter Conditions. Roomvent & Ventilation 2018 : Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. Helsinki, Finland. S. 1079-1084. [Mer information]
Björling, M., Kumlin, A. & Carlsson, P. (2018). Local Determination of the Building Envelope Air Leakage. Indoor Air 2018. [Mer information]
Wahlborg, D., Björling, M. & Andersson, L. (2016). Allergenic potency of birch pollen. Indoor Air 2016 : The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium. Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Björling, M., Akander, J. & Steen Englund, J. (2016). On Measuring Air Infiltration Rates Using Tracer Gases in Buildings with Presence Controlled Mechanical Ventilation Systems. Indoor Air 2016: The 14th International Conference of Indoor Air Quality and Climate, July 3-8 2016, Ghent, Belgium : Conference Proceedings: ISIAQ. Länk [Mer information]
Björling, M., Jönsson, D., Bagge, H. & Johansson, D. (2014). Air infiltration into naturally ventilated apartments in multifamily dwellings. Indoor Air 2014 - 13th International Conference on Indoor Air Quality and Climate. S. 34-40. [Mer information]
Björling, M. (2012). Air exchange and ventilation in an underground train station. 10th International Conference on Healthy Buildings 2012 : Vol. 2. S. 1406-1411. Länk [Mer information]
Björling, M., Stymne, H. & Boman, C. (2009).  The Indoor Climate of a Naturally Ventilated Church. Healthy Buildings 2009, Sept 13-18, Syracuse, NY USA: IAQ. S. 1-4. Länk [Mer information]
van Stam, J., Briscoe, S., Kronberg, B., Karlsson, G. & Björling, M. (2007). Thermodynamic understanding of Alkanes' solubility in tenside hydrocarbon layers. . [Mer information]
Björling, M., Stymne, H., Mattsson, M. & Blomqvist, C. (2007). Ventilation measurements combined with pollutant concentration measurements discriminates between high emission rates and insufficient ventilation. IAQVEC 2007 Indoor Air Quality Ventilation and Energy Conservation : sustainable Buildings. P. 2. S. 393-400. Länk [Mer information]
Hansson, P., Björling, M. & Stymne, H. (2004). Permeation of the tracer gas SF6 through three common building materials with and without surface treatment. Proceedings of Roomvent 2004 : 9th International Conference on Air Distribution in Rooms, Coimbra, Portugal. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-06-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)