Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Iris Attorps är professor i matematikdidaktik vid HiG sedan 2016. Bedriver aktionsforskning inom den praktiska verksamheten.

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Professor i matematikdidaktik, Docent vid Helsingfors universitet

Forskningsämne: Matematik

AKTUELL FORSKNING

Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspektivet förskola till högskola. Vår forskning kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

"Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik" vid Högskolan i Gävle är en forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och yrkesverksamma lärare som bedriver forskning inom vårt forskningsfält. För närvarande har vi tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik i vår grupp.

LÄS MER OM

Syftet med vårt projekt är att utveckla metoder, som avser att förbättra lärande i matematik i perspektivet förskola till högskola. Vidare är syftet att utveckla en forskningsmiljö för lärande i matematik, som skall fungera som en plattform för lärarnas kompetensutveckling såväl i skola som högskola.

Vår forskning har fokus på frågeställningar som berör svårigheter i fasövergång i matematik från gymnasieskolan till högskolan, problem som uppstår i samband med distansundervisning i matematik och lärandesvårigheter i matematik, som är speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition.

I våra studier vill vi lyfta fram en forskningsfråga som har att göra med såväl teori som praktik. Den övergripande frågeställningen är därmed hur matematikdidaktiska och pedagogiska teorier kan användas för att förbättra elevers och studenters lärande i matematik från perspektivet förskola till högskola?

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)