Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Iris Attorps är professor i matematikdidaktik vid HiG sedan 2016. Bedriver aktionsforskning inom den praktiska verksamheten.

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Professor i matematikdidaktik, Docent vid Helsingfors universitet

Forskningsämne: Matematik

AKTUELL FORSKNING

Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspektivet förskola till högskola. Vår forskning kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

"Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik" vid Högskolan i Gävle är en forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och yrkesverksamma lärare som bedriver forskning inom vårt forskningsfält. För närvarande har vi tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik i vår grupp.

LÄS MER OM

Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Kellner, E. & Attorps, I. (2024). Collective development of teaching practices in Swedish compulsory schools – does professional learning occur?. Teacher Development. 10.1080/13664530.2024.2315170 [Mer information]
Asami-Johansson, Y., Attorps, I. & Winsløw, C. (2020). Comparing mathematics education lessons for primary school teachers : case studies from Japan, Finland and Sweden. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 51 (5), 688-712. 10.1080/0020739X.2019.1614688 [Mer information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2020). The school–university intersection as a professional learning arena: evaluation of a two-year action research project. Teacher Development, 24 (3), 366-383. 10.1080/13664530.2020.1773522 [Mer information]
Asami-Johansson, Y. & Attorps, I. (2019). Japanese and Swedish Mathematics Teacher Educators’ Pedagogical Content Knowledge : An Institutional Perspective. Educaçao Matemática Pesquissa, 21 (4), 157-170. 10.23925/1983-3156.2019v21i4p157-170 [Mer information]
Attorps, I. & Kellner, E. (2017). School-University Action Research : Impacts on Teaching Practices and Pupil Learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 15 (2), 313-330. 10.1007/s10763-015-9686-6 [Mer information]
Attorps, I., Björk, K. & Radic, M. (2016). Generating the patterns of variation with GeoGebra : the case of polynomial approximations. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47 (1), 45-57. 10.1080/0020739X.2015.1046961 [Mer information]
Attorps, I., Hector, S. & Radić, M. (2015). Creating the patterns of variation with GeoGebra when teaching derivative graphs for first year engineering students. International Journal of Engineering Education, 31 (6), 1605-1612. [Mer information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2015). Primary school teachers' concerns and needs in biology and mathematics teaching. NorDiNa : Nordic Studies in Science Education, 11 (3), 282-292. Länk [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Radic, M. & Tossavainen, T. (2013). Varied ways to teach the definite integral concept. International Electronic Journal of Mathematics Education, 8 (2-3), 81-99. [Mer information]
Tossavainen, T., Attorps, I. & Väisänen, P. (2012). Some South African mathematics teachers' concept images of the equation concept. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 16 (3), 376-389. [Mer information]
Tossavainen, T., Attorps, I. & Väisänen, P. (2011). On mathematics students' understanding of the equation concept. Far East Journal of Mathematical Education, 6 (2), 127-147. [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2011). Prospective teachers' initial conceptions about pupils difficulties in science and mathematics : a potential resource in teacher education. International Journal of Science and Mathematics Education, 9 (4), 843-866. 10.1007/s10763-010-9232-5 [Mer information]
Viirman, O., Attorps, I. & Tossavainen, T. (2010). Different views - some Swedish mathematics students' concept images of the function concept. Nordisk matematikkdidaktikk, 15 (4), 5-24. [Mer information]
Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2008). Prospective teachers’ initial conceptions about pupils’ understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31 (3), 257-278. 10.1080/02619760802208429 [Mer information]

Vetenskapliga artiklar, ej refereegranskade

Bäckman, K. & Attorps, I. (2012). Teaching Mathematics in the Pre-school Context. Journal of US-China Education Review B, 1-16. [Mer information]
Attorps, I. & Johansson, E. (2008). Area och omkrets i förskoleklass. Nämnaren, 35 (1), 34-36. [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Attorps, I. & Kellner, E. (2021). Ett helhetsgrepp för likvärdig skola. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning (3), 35-39. [Mer information]
Kellner, E. & Attorps, I. (2014). Kollegialt lärande om progression i biologi- och matematikundervisning. Nämnaren : tidskrift för matematikundervisning, 41 (4), 3-8. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)