Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Iris Attorps är professor i matematikdidaktik vid HiG sedan 2016. Bedriver aktionsforskning inom den praktiska verksamheten.

Forskarpresentation

Iiris Attorps

Professor i matematikdidaktik, Docent vid Helsingfors universitet

Forskningsämne: Matematik

AKTUELL FORSKNING

Vid Högskolan i Gävle bedrivs sedan 2006 praxisnära forskning i matematikdidaktik från perspektivet förskola till högskola. Vår forskning kan beskrivas som en form av aktionsforskning, som tar sin utgångspunkt i den praktiska verksamheten.

Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Vår forskning har fokus på lärandesvårigheter i matematik speciellt kopplade till matematisk begreppsbildning och begreppsdefinition. Vi är också intresserade av att utveckla matematikundervisning med hjälp av olika pedagogiska verktyg och modeller.

"Learning Studies – Praxisnära forskning i matematik" vid Högskolan i Gävle är en forskningsmiljö som samordnar de flesta av de forskare, adjunkter och yrkesverksamma lärare som bedriver forskning inom vårt forskningsfält. För närvarande har vi tre aktiva forskare och en forskarstuderande i matematikdidaktik i vår grupp.

LÄS MER OM

Konferensbidrag

Asami-Johansson, Y., Attorps, I. & Laine, A. (2017). Comparing the practices of primary school mathematics teacher education Case studies from Japan, Finland and Sweden. PROCEEDINGS OF THE TENTH CONGRESS OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME10). Dublin. S. 1602-1609. [Mer information]
Asami-Johansson, Y. & Attorps, I. (2015). Applying the structured problem solving in teacher education in Japan - A case study. PROCEEDINGS OF THE NINTH CONFERENCE OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION (CERME9): CHARLES UNIV, FAC EDUC. S. 2741-2747. [Mer information]
Attorps, I., Nordlander, E. & Nordström, G. (2013). MST education in Swedish preschool. . [Mer information]
Attorps, I., Nordlander, E. & Nordström, G. (2013). MST-utbildning i den svenska förskolan. . Länk [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Radic, M. & Viirman, O. (2013). Teaching Inverse Functions at Tertiary level. CERME 8 : <em></em>Proceedings of the Eight Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Antalya: Middle East Technical University. S. 2524-2533. Länk [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Lingefjärd, T. & Radic, M. (2012). Application of Variation Theory in Teaching and Learning of Taylor Polynomials with GeoGebra. Proceedings of the 12th International Congress on Mathematics Education. Seoul. Korea. Seoul. Korea. S. 3479-3488. [Mer information]
Attorps, I., Björk, K. & Radic, M. (2011). The use of mathematics software in university mathematics teaching. The proceedings of the Seventh Congress of the European Society for Research in Mathematics education. Poland.  University of Rzeszow.. S. 2188-2197. [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2010). Erfarenheter av ”Learning Studies” som ett pedagogiskt verktyg i skola och högskola. Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat [Möte med ämnesdidaktik]. Tampere: Juvenes Print. S. 25-33. [Mer information]
Attorps, I., Björk, K. & Radic, M. (2010). Improving undergraduate mathematics teaching. The proceedings of MADIF7; The 7th Swedish Mathematics  Education Research Seminar, Stockholm, January 26-27, 2010.. [Mer information]
Attorps, I., Björk, K., Radic, M. & Tossavainen, T. (2010). The Learning Study Model and the Teaching of the Definite Integral Concept. <em></em>Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology. Joensuu: University of Eastern Finland. S. 77-86. Länk [Mer information]
Perkkilä, P., Aarnos, E. & Attorps, I. (2009). Finnish and Swedish children’s spontaneous mathematical  expressions inspired by pictures. The Proceedings of the conference MAVI-15. Ongoing research on beliefs in mathematics education.. S. 131-137. [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2009). Is there always truth in equation?. Nordic Research in Mathematics Education. Proceedings from NORMA 08. Rotterdam: Sense Publishers. S. 143-149. [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2009). On the equivalence relation in the students' concept image of equation. Perspectives on Mathematical Knowledge : Proceedings of MADIF6, The 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar Stockholm, January 29-30, 2008. Linköping: LiU-Tryck. S. 118-119. [Mer information]
Attorps, I. (2009). Ongoing research in mathematics education in school context. Perspectives on mathematical knowledge : proceedings of MADIF 6 : the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008. Linköping: LiU-Tryck. S. 116-117. [Mer information]
Attorps, I. (2007). Concept definition and concept image : in the case of equations. Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv : rapport från Rikskonferensen i ämnesdidaktik. Kristianstad: Kristianstad University Press. S. 89-98. [Mer information]
Attorps, I. & Tossavainen, T. (2007). Is there equality in equation?. European research in mathematics education 5 : proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics education : Larnaca, Cyprus 22- 26 February 2007. Länk [Mer information]
Kellner, E., Gullberg, A., Attorps, I., Thorén, I. & Tärneberg, R. (2007). Prospective teachers' initial conceptions of pupils' difficulties : holistic view of concepts in science and mathematics. ESERA 2007. [Mer information]
Attorps, I. (2005). Secondary school teachers’ conceptions about algebra teaching. . Länk [Mer information]
Attorps, I. (2004). Secondary school teachers’ pedagogical content knowledge. Proceedings of the Annual Meeting of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME). Volume 1. Norge: University College. [Mer information]
Attorps, I. (2003). Teachers’ image of the "equation" concept. CERME 3: Third Conference of the European Society for Research in Mathematics education. [Mer information]
Attorps, I. (2002). Teachers’ knowledge about the equation concept. International group for the psychology of mathematics education PME 26. S. 1-335. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)