Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Kristina Palm Kaplan

Forskarpresentation

Kristina Palm Kaplan

Universitetslektor

Forskningsämne: Matematik

I min avhandling tittade jag på algebrauppgifter i relation till läroplansreformen 2011, för att diskutera möjligheter att implementera kursplanerna i läroböcker; men också för att diskutera möjligheten att använda resultat på den storskaliga kunskapsmätningen TIMSS för att utvärdera den typen av förändringar som gjordes i läroplansreformen 2011, i algebra.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Andrews, P. & Palm Kaplan, K. (2020). PISA, TIMSS and Swedish students' knowledge of linear equations : A 'telling' case of a system fixing something that may not be broken. Annales Universitates Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia, 12, 5-29. 10.24917/20809751.12.1 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2021-02-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)