Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Lionel Lang

Forskarpresentation

Lionel Lang

Universitetslektor

Forskningsämne: Matematik

Jag är universitetslektor i matematik vid Högskolan i Gävle. Min forskning fokuserar på sambandet mellan algebraisk geometri och tropisk geometri. Jag arbetar med tropisk kompaktifiering av modulirum och deras tillämpning på klassiska problem som:

  • Beräkning av Galoisgrupper och mer generellt monodromigrupper av algebraiska familjer.
  • Severi-problemet på toriska ytor.

Jag studerar också amöbor utifrån topologi, singularitetsteori och symplektisk geometri.

Innan jag kom till Gävle var jag postdoktor och sedan vikarierande lektor vid Stockholms universitet, från 2017 till 2020. Innan dess var jag postdoktor vid Uppsala universitet, 2015 till 2017. I december 2014 blev jag färdig med mina doktorandstudier vid universitetet i Genève, Schweiz. Min handledare var professor Grigory Mikhalkin.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Lang, L. & Tyomkin, I. (2023). A note on the Severi problem for toric surfaces. Mathematische Annalen, 385, 1677-1705. 10.1007/s00208-022-02374-z [Mer information]
Lang, L. & Renaudineau, A. (2022). Patchworking the Log-critical locus of planar curves. Journal für die Reine und Angewandte Mathematik, 792, 115-143. 10.1515/crelle-2022-0054 [Mer information]
Esterov, A. & Lang, L. (2022). Sparse polynomial equations and other enumerative problems whose Galois groups are wreath products. Selecta Mathematica, New Series, 28 (2). 10.1007/s00029-021-00741-3 [Mer information]
Esterov, A. & Lang, L. (2021). Braid monodromy of univariate fewnomials. Geometry and Topology, 25 (6), 3053-3077. 10.2140/gt.2021.25.3053 [Mer information]
Lang, L., Shapiro, B. & Shustin, E. (2021). On the number of intersection points of the contour of an amoeba with a line. Indiana University Mathematics Journal, 70 (4), 1335-1353. 10.1512/iumj.2021.70.8627 [Mer information]
Lang, L. (2020). Harmonic tropical morphisms and approximation. Mathematische Annalen, 377 (1-2), 379-419. 10.1007/s00208-020-01971-0 [Mer information]
Lang, L. (2020). Monodromy of rational curves on toric surfaces. Journal of Topology, 13 (4), 1658-1681. 10.1112/topo.12171 [Mer information]
Lang, L. (2019). Amoebas of curves and the Lyashko-Looijenga map. Journal of the London Mathematical Society, 100 (1), 301-322. 10.1112/jlms.12214 [Mer information]
Crétois, R. & Lang, L. (2019). The vanishing cycles of curves in toric surfaces II. Journal of Topology and Analysis (JTA), 11 (04), 909-927. 10.1142/S1793525319500353 [Mer information]
Cretois, R. & Lang, L. (2018). The vanishing cycles of curves in toric surfaces I. Compositio Mathematica, 154 (8), 1659-1697. 10.1112/S0010437X18007200 [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)