Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Mikael Cronhjort

Forskarpresentation

Mikael Cronhjort

Universitetslektor

Forskningsämne: Matematik

Cronhjort disputerade 1995 i teoretisk fysik vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) med avhandlingen Models and computer simulations of origins of life and evolution. Forskningen hade en tvärvetenskaplig karaktär i gränsområdet mellan fysik, matematik, kemi och biologi. Under doktorandtiden väcktes intresset för frågor som handlade om undervisning och lärande, och Cronhjort tog 1998 examen som gymnasielärare i matematik och fysik.

Forskningen har sedan 2012 haft ett praktiknära fokus inom områdena matematikdidaktik och högskolepedagogik. Ett tydligt tema är kvantitativa och kvalitativa effektstudier av interventioner i högskolans matematikundervisning. Cronhjort var under perioden 2014-2019 programansvarig vid KTH för utbildningen Civilingenjör och lärare och genomförde även studier om kombinerad civilingenjörs- och ämneslärarutbildning, särskilt med fokus på hur alumner ser på sin utbildning och sin roll och framgång på arbetsmarknaden, både som lärare och som civilingenjörer. Sedan 2020 är Cronhjort lektor i matematikdidaktik vid Högskolan i Gävle. Nuvarande forskningsintressen är lärarutbildning, lärares kollegiala lärande, lärares professionella kunskap, och hur erfarenheter och metoder från andra länder kan tillämpas i Sverige.

Cronhjort har 2015-2021 varit sekreterare i Svenska kommittén för matematikutbildning, SKM, som är en underorganisation till Nationalkommittén för matematik vid Kungl. vetenskapsakademien, och är sedan 2022 avdelningschef för Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap vid Akademin för teknik och miljö.

AKTUELL FORSKNING

LÄS MER OM

  • Publikationer

Konferensbidrag

Cronhjort, M., Nobuoka, J., Ängskog, P., Haga, A. & Mårtensson, G. (2022). Efforts to improve attractiveness of lower level engineering education (concept). SEFI 2022 - 50th Annual Conference of the European Society for Engineering Education, Proceedings. S. 1104-1112. 10.5821/conference-9788412322262.1444 [Mer information]
Cronhjort, M., Bengmark, S., Kann, L. & Kann, V. (2020). Leadership and Pedagogical Skills in Computer Science Engineering by Combining a Degree in Engineering with a Degree in Education. 2020 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE): IEEE. S. 1-9. 10.1109/FIE44824.2020.9273958 [Mer information]
Cronhjort, M., Högfeldt, A., Kann, V., Kari, L., Lennholm, H. & Nilsson, M. (2020). Nationellt erfarenhetsutbyte och utmaningar för civilingenjörsutbildning. Proceedings of 7:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. S. 231-232. Länk [Mer information]
Azasu, S., Bergman, M., Bettaieb, L., Cronhjort, M., Elnady, T., Geschwind, L., Högfeldt, A., Ndaipa, C., Rosén, A. & Edström, K. (2019). CDIO in Africa. <em>Proceedings of the 15th International CDIO Conference</em>. Länk [Mer information]
Cronhjort, M., Nyberg, S. & Naeslund, L. (2017). Civilingenjör och lärare – ett bidrag till hållbar ingenjörsutbildning. . Länk [Mer information]
Cronhjort, M., Naeslund, L. & Nyberg, S. (2017). Competences developed in a double degree programme : Master of science in engineering and in education. INTED2017 : 11th International Technology, Education and Development Conference: IATED. S. 1762-1767. [Mer information]
Cronhjort, M., Naeslund, L. & Nyberg, S. (2017). Double degrees : Hits and pits for the careers. INTED2017 : 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT. S. 4302-4309. [Mer information]
Cronhjort, M. (2017). Motives for choosing a double degree programme. A case study in engineering and education. INTED2017 : 11TH INTERNATIONAL TECHNOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION A& DEVELOPMENT. S. 4267-4271. [Mer information]
Cronhjort, M. (2016). Aktivt lärande genom Flipped Classroom?. Proceedings från 5:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. S. 8-9. Länk [Mer information]
Cronhjort, M. & Weurlander, M. (2016). Student perspectives on flipped classrooms in engineering education. Proceedings of the 12th International CDIO Conference: CDIO. S. 1041-1050. Länk [Mer information]
Cronhjort, M., Filipsson, L. & Maria, W. (2013). Can Peer Instruction in calculus improve student learning? <em></em>. Proceedings of the 9th International CDIO Conference<em></em> : Massachusetts Institute of Technology and Harvard University School of Engineering and Applied Sciences<em> </em>. Cambridge, Massachusetts, USA: CDIO. Länk [Mer information]
Högfeldt, A., Cornell, A., Cronhjort, M., Jerbrant, A., Lyng, R., Kantola, R., Malmi, L., Lundqvist, U., Malmqvist, J., Munkebo Hussmann, P., Villadsen, J., Brattebø, H. & Torvatn, T. (2012). Program Leadership from a Nordic Perspective. Proceedings of the 8th International CDIO Conference, Queensland University of Technology, Brisbane.. Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)