Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Yury Shestopalov

Forskarpresentation

Yury Shestopalov

Professor

Forskningsämne: Matematik

AKTUELL FORSKNING

Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori, partiella differentialekvationer, numeriska  metoder, inversproblem, ickelinjär analys, lösningsmetoder för storskaliga problem med osäkra data inriktade mot superdatorer; olika applikationer inom teoretisk elektroteknik inklusive vågutbredning i ickelinjära media, nya dielektriska material, optik, samt kontaktmekanik. Forskningsintressena inkluderar riskanalys och beslutsfattande metoder samt matematikdidaktik. 

LÄS MER OM

  • Tillämpad matematik.
  • Matematiska metoder för elektromagnetisk fältteori.
  • Riskanalys och beslutsfattande metoder.
  • Matematikdidaktik.

Den aktuella forskningen är inriktad mot utveckling av lämpliga beräkningsmetoder som kan tillämpas på de modernaste superdatorerna inom elektroteknik och storskaliga problem med osäkra data, skapandet av nya material, design av modern antennutrustning med mera.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2019-12-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)