Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Åsa Gren

Åsa Gren, lektor i miljövetenskap.

Forskarpresentation

Åsa Gren

Universitetslektor

Forskningsämne: Miljövetenskap

AKTUELL FORSKNING

Jag fokuserar i min nuvarande forskning på den övergripande utmaningen att skapa rättvisa, hälsosamma, hållbara och motstånds­kraftiga städer för alla i en stadsplanerings- och designkontext.

Mot bakgrund av att

  • människors hälsa och välbefinnande är kopplat till tillgången och tillgängligheten till ekosystem och deras tjänster
  • majoriteten av människor bor i stadsområden
  • de negativa trenderna när det gäller fysisk och psykisk hälsa hos människor som bor i städer
  • det ökande trycket på städernas ekosystem genom ökad konkurrens om markanvändning
  • ojämlik tillgång till ekosystemtjänster och fördelar.

I min forskning, mer specifikt, omfattar detta operationalisering av den teoretiska ramen för social ekologisk urbanism (SEU) – en ram som tillämpar institutioner och stadsform som verktyg för att styra urbana processer. Ett exempel är att tillämpa SEU för att förbättra vår förståelse av förhållandet mellan tillgänglighet till hälsorelaterade CES i ett socioekonomiskt sammanhang och vilken roll stadsförtätning och äganderätt spelar i detta dynamiska förhållande.

LÄS MER OM

  • Publikationer

Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Berghauser Pont, M., Barthel, S., Colding, J., Gren, Å., Legeby, A. & Marcus, L. (2022). Editorial: Social-ecological urbanism: Developing discourse, institutions and urban form for the design of resilient social-ecological systems in cities. Frontiers in Built Environment, 8. 10.3389/fbuil.2022.982681 [Mer information]
Colding, J., Samuelsson, K., Marcus, L., Gren, Å., Legeby, A., Berghauser Pont, M. & Barthel, S. (2022). Frontiers in Social–Ecological Urbanism. Land, 11 (6). 10.3390/land11060929 [Mer information]
Causevic, A., LoCastro, M., David, D., Selvakkumaran, S. & Gren, Å. (2021). Financing resilience efforts to confront future urban and sea-level rise flooding : Are coastal megacities in Association of Southeast Asian Nations doing enough?. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 48 (5), 989-1010. 10.1177/2399808321994437 [Mer information]
Colding, J., Gren, Å. & Barthel, S. (2020). The Incremental Demise of Urban Green Spaces. Land, 9 (5). 10.3390/land9050162 [Mer information]
Engström, G., Gren, Å., Li, C. & Krishnamurthy, C. (2020). Valuing biodiversity and resilience : an application to pollinator diversity in the Stockholm region. Spatial Economic Analysis, 15 (3), 238-261. 10.1080/17421772.2020.1784988 [Mer information]
Gren, Å., Colding, J., Berghauser-Pont, M. & Marcus, L. (2019). How smart is smart growth? : Examining the environmental validation behind city compaction. Ambio, 48 (6), 580-589. 10.1007/s13280-018-1087-y [Mer information]
Gren, Å. & Andersson, E. (2018). Being efficient and green by rethinking the urban-rural divide-Combining urban expansion and food production by integrating an ecosystem service perspective into urban planning. Sustainable cities and society, 40, 75-82. 10.1016/j.scs.2018.02.031 [Mer information]
Lindborg, R., Gordon, L., Malinga, R., Bengtsson, J., Peterson, G., Bommarco, R., Deutsch, L., Gren, Å., Rundlöf, M. & Smith, H. (2017). How spatial scale shapes the generation and management of multiple ecosystem services. Ecosphere, 8 (4). 10.1002/ecs2.1741 [Mer information]
Noring, M., Hasselström, L., Håkansson, C., Soutukorva, Å. & Gren, Å. (2016). Valuation of oil spill risk reductions in the Arctic : <em></em>. Journal of Environmental Economics and Policy, 5 (3), 298-317. 10.1080/21606544.2016.1155499 [Mer information]
Haase, D., Larondelle, N., Andersson, E., Artmann, M., Borgström, S., Breuste, J., Gomez-Baggethun, E., Gren, Å., Hamstead, Z., Hansen, R., Kabisch, N., Kremer, P., Langemeyer, J., Lorance Rall, E., McPhearson, T., Pauleit, S., Qureshi, S., Schwarz, N., Voigt, A., Wurster, D. & Elmqvist, T. (2014). A Quantitative Review of Urban Ecosystem Service Assessments : Concepts, Models, and Implementation. Ambio, 43 (4), 413-433. 10.1007/s13280-014-0504-0 [Mer information]
Troell, M., Naylor, R., Metian, M., Beveridge, M., Tyedmers, P., Folke, C., Arrow, K., Barrett, S., Crépin, A., Ehrlich, P., Gren, Å., Kautsky, N., Levin, S., Nyborg, K., Österblom, H., Polasky, S., Scheffer, M., Walker, B., Xepapadeas, T. & de Zeeuw, A. (2014). Does aquaculture add resilience to the global food system?. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111 (37), 13257-13263. 10.1073/pnas.1404067111 [Mer information]
Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Colding, J., Elmqvist, T., Folke, C. & Gren, Å. (2014). Reconnecting Cities to the Biosphere : Stewardship of Green Infrastructure and Urban Ecosystem Services. Ambio, 43 (4), 445-453. 10.1007/s13280-014-0506-y [Mer information]

Övriga artiklar (populärvetenskap, debatt etc.)

Barthel, S., Berghauser-Pont, M., Colding, J., Gren, Å., Legeby, A. & Marcus, L. (2016). Miljonprogram - unik chans att lösa flera frågor. Dagens Nyheter. [Mer information]
Barthel, S., Berghauser-Pont, M., Colding, J., Gren, Å., Legeby, A. & Marcus, L. (2016). Nytt miljonprogram - unik chans att lösa flera frågor. Dagens Nyheter (25-apr). [Mer information]

Konferensbidrag

Marcus, L., Berghauser Pont, M. & Gren, Å. (2013). Can spatial form support urban ecosystem services : representing patches and connectivity zones for bees using space syntax mehodology. Proceeding - 9th international space syntax symposium: Sejong University Press. [Mer information]

Rapporter

Colding, J., Marcus, L., Barthel, S., Andersson, E., Gren, Å. & Borgström, S. (2013). Ekosystemtjänster i Stockholmsregionen : Ett underlag för diskussion och planering. Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR). 75 s. (Tillväxt, miljö och regionplanering 2013:3) Länk [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)