Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Daniele Silvestro

Forskarpresentation

Daniele Silvestro

Forskare

Forskningsämne: Miljövetenskap

Som forskare inom cirkulär ekonomi undersöker jag symbiotiska lösningar för att möjliggöra en mer effektiv användning av material, energi och andra tillgängliga resurser i både industriella och urbana sammanhang. Mitt huvudsakliga tillvägagångssätt är analys av materialflöden och identifiering av hinder och möjligheter till en hållbar utveckling, samtidigt som jag stimulerar samarbete mellan de olika regionala intressenterna för att uppmuntra industriell och urban symbiosinitiativ. Detta inkluderar projektledning, forskning, undervisning och utveckling av workshops med företag och offentliga aktörer för att öka medvetenheten och underlätta konstruktiva dialoger. För att ge våra forskningsprojekt bättre synlighet skapar jag ett regionalt nätverk för industriell och urban symbios (GENIUS) som kan fungera som referenspunkt för Högskolan i Gävles projekt relaterade till ämnet.

Under min yrkesresa som biotekniker har jag fokuserat på forskning och utveckling mot resurseffektivitet och industriell symbios, både i den akademiska världen och i branschen.

AKTUELL FORSKNING

Hållbart värdeskapande genom cirkulära affärsmodeller.

LÄS MER OM


Artiklar


Vetenskapliga artiklar, refereegranskade

Stanchev, L., Marek, M., Xian, F., Klöhn, M., Silvestro, D., Dittmar, G., López-Marqués, R. & Günther Pomorski, T. (2021). Functional significance of conserved cysteines in the extracellular loops of the atp binding cassette transporter pdr11p. Journal of Fungi, 7 (1). 10.3390/jof7010002 [Mer information]
Sørensen, D., Holen, H., Pedersen, J., Martens, H., Silvestro, D., Stanchev, L., Costa, S., Günther Pomorski, T., López-Marqués, R. & Palmgren, M. (2019). The P5A ATPase Spf1p is stimulated by phosphatidylinositol 4-phosphate and influences cellular sterol homeostasis. Molecular Biology of the Cell, 30 (9), 1069-1084. 10.1091/mbc.e18-06-0365 [Mer information]
Silvestro, D., Villette, C., Delecolle, J., Olsen, C., Motawia, M., Geoffroy, P., Miesch, M., Jensen, P., Heintz, D. & Schaller, H. (2018). Vitamin D5 in Arabidopsis thaliana. Scientific Reports, 8 (1). 10.1038/s41598-018-34775-z [Mer information]
Laursen, T., Borch, J., Knudsen, C., Bavishi, K., Torta, F., Martens, H., Silvestro, D., Hatzakis, N., Wenk, M., Dafforn, T., Olsen, C., Motawia, M., Hamberger, B., Møller, B. & Bassard, J. (2016). Characterization of a dynamic metabolon producing the defense compound dhurrin in sorghum. Science, 354 (6314), 890-893. 10.1126/science.aag2347 [Mer information]
Pičmanová, M., Neilson, E., Motawia, M., Olsen, C., Agerbirk, N., Gray, C., Flitsch, S., Meier, S., Silvestro, D., Jørgensen, K., Sánchez-Pérez, R., Møller, B. & Bjarnholt, N. (2015). A recycling pathway for cyanogenic glycosides evidenced by the comparative metabolic profiling in three cyanogenic plant species. Biochemical Journal, 469 (3), 375-389. 10.1042/bj20150390 [Mer information]
Marek, M., Silvestro, D., Fredslund, M., Andersen, T. & Pomorski, T. (2014). Serum albumin promotes ATP-binding cassette transporter-dependent sterol uptake in yeast. FEMS yeast research (Print), 14 (8), 1223-1233. 10.1111/1567-1364.12219 [Mer information]
Silvestro, D., Andersen, T., Schaller, H. & Jensen, P. (2013). Plant Sterol Metabolism. Δ7-Sterol-C5-Desaturase (STE1/DWARF7), Δ5,7-Sterol-Δ7-Reductase (DWARF5) and Δ24-Sterol-Δ24-Reductase (DIMINUTO/DWARF1) Show Multiple Subcellular Localizations in Arabidopsis thaliana (Heynh) L. PLOS ONE, 8 (2). 10.1371/journal.pone.0056429 [Mer information]
Jäpelt, R., Silvestro, D., Smedsgaard, J., Jensen, P. & Jakobsen, J. (2013). Quantification of vitamin D3 and its hydroxylated metabolites in waxy leaf nightshade (Solanum glaucophyllum Desf.), tomato (Solanum lycopersicum L.) and bell pepper (Capsicum annuum L.). Food Chemistry, 138 (2-3), 1206-1211. 10.1016/j.foodchem.2012.11.064 [Mer information]
Jäpelt, R., Silvestro, D., Smedsgaard, J., Jensen, P. & Jakobsen, J. (2011). LC–MS/MS with atmospheric pressure chemical ionisation to study the effect of UV treatment on the formation of vitamin D3 and sterols in plants. Food Chemistry, 129 (1), 217-225. 10.1016/j.foodchem.2011.04.029 [Mer information]
Di Giacomo, M., Paolino, M., Silvestro, D., Vigliotta, G., Imperi, F., Visca, P., Alifano, P. & Parente, D. (2007). Microbial Community Structure and Dynamics of Dark Fire-Cured Tobacco Fermentation. Applied and Environmental Microbiology, 73 (3), 825-837. 10.1128/aem.02378-06 [Mer information]
Vigliotta, G., Di Giacomo, M., Carata, E., Massardo, D., Tredici, S., Silvestro, D., Paolino, M., Pontieri, P., Del Giudice, L., Parente, D. & Alifano, P. (2007). Nitrite metabolism in Debaryomyces hansenii TOB-Y7, a yeast strain involved in tobacco fermentation. Applied Microbiology and Biotechnology, 75 (3), 633-645. 10.1007/s00253-007-0867-2 [Mer information]

Kapitel i böcker

Silvestro, D., Zandén Kjellén, P., Dharmala, N., Soam, S. & Hillman, K. (2023). The role of hydrogen in mitigating global climate change. Handbook on Climate Change and Technology. Elgar. S. 134-162. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)