Gå till eugreenalliance
Sök

Forskarpresentation

Johan Colding

Johan Colding, docent i naturresurshållning. Bygger upp Urban Studio vid Högskolan i Gävle. Forskar kring hållbar stadsutveckling och smarta städer.

Forskarpresentation

Johan Colding

Professor, docent i naturresurshushållning

Forskningsämne: Miljövetenskap

Johan Colding disputerade år 2001 inom ämnet naturresurshantering vid Institutionen för Systemekologi vid Stockholms universitet. Han är anställd som forskningsledare vid HiG Urban Studio, som är ett strategiskt styrt forskningsprogram för hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle och vars huvudsakliga uppgift är att stimulera forskning om städers hållbarhet genom integrering av socio-teknisk miljöforskning med forskning kring social-ekologisk stadsdesign. Johan är också Biträdande Professor vid Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm där han leder forskningen kring urbana social-ekologiska system http://www.beijer.kva.se. Sedan år 2006 har han också varit temaledare för den urbanekologiska forsknings som bedrivs vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms Universitet http://www.stockholmresilience.org.

I sin forskning studerar Johan hur städer mer optimalt kan bidra till en mer hållbar förvaltning av biosfären. Detta inbegriper forskning kring att bygga resiliens i stadsrummen med särskild inriktning på samspelet mellan ekosystem, stadsform och institutionella styrmedel samt de underliggande mentala modeller som formar och påverkar rådande stadsutveckling.

AKTUELL FORSKNING

Analysing city-densification from an ecological resilience perspective. Project leader: Johan Colding. Funder: FORMAS / The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning. 3-year grant (2018-2020).

Analyzing the environmental rationales for city compaction in the Stockholm region. Project leader: Johan Colding. Funder: The Stockholm County Council and S.U. Hälsa, trafik, kultur och regionplanering (Health, traffic, culture and regional planning). 3-year grant (2017-2019).

LÄS MER OM

Böcker

Barthel, S., Colding, J., Erixon, H., Ernstson, H., Grahn, S., Kärsten, C., Marcus, L. & Torsvall, J. (2013). Principles of Social Ecological Design : Case study Albano Campus, Stockholm. Stockholm: Architecture and Built Environment, KTH. 117 s. (Trita-ARK 2013:3) [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (red.) (2002). Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. 393 s. 10.1017/CBO9780511541957 [Mer information]

Doktorsavhandling

Colding, J. (2001). Local institutions, biological conservation and management of ecosystem dynamics. Diss. (sammanfattning), 2001. Stockholm: Stockholm University. 38 s. Länk [Mer information]

Kapitel i böcker

Colding, J., Marcus, L. & Barthel, S. (2021). Promoting Partnership between Urban Design and Urban Ecology through Social-Ecological Resilience Building. <em>Urban Transition - Perspectives on Urban Systems and Environments</em>. InTech. 10.5772/intechopen.96642 [Mer information]
Colding, J. & Barthel, S. (2017). Resilience and Sustainable Development. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre and Metropolia University of Applied Sciences. S. 28-29. Länk [Mer information]
Schewenius, M., Colding, J. & Barthel, S. (2017). Social-Ecological Integrated Planning and Design. Dreams and Seeds : The role of campuses in sustainable urban development. Stockholm: Stockholm Resilience Centre; Metropolia University of Applied Sciences. S. 47-49. Länk [Mer information]
Andersson, E., Barthel, S., Borgström, S., Colding, J., Elmqvist, T., Folke, C. & Gren, A. (2016). Reconnecting cities to the biosphere : Stewardship of green infrastructure and urban ecosystem services. Sustainable Cities: Urban Planning Challenges and Policy. CRC Press. S. 29-45. [Mer information]
Barthel, S., Parker, J., Folke, C. & Colding, J. (2014). Urban gardens : pockets of social-ecological memory. Greening in the Red Zone : Disaster, Resilience, and Community Greening Part II. Dordrecht: Springer Netherlands. S. 145-158. 10.1007/978-90-481-9947-1_11 [Mer information]
Colding, J. (2013). Local Assessment of Stockholm : Revisiting the Stockholm Urban Assessment. Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities : A Global Assessment. New York: Springer Netherlands. S. 313-335. 10.1007/978-94-007-7088-1_17 [Mer information]
Kronenberg, J., Tezer, A., Haase, D. & Colding, J. (2013). Regional assessment of Europe. Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities : A Global Assessment. Springer Netherlands. S. 275-278. 10.1007/978-94-007-7088-1_13 [Mer information]
Folke, C. & Colding, J. (2013). Traditional Conservation Practices. Encyclopedia of Biodiversity : Second Edition. Elsevier. S. 226-235. 10.1016/B978-0-12-384719-5.00144-1 [Mer information]
Colding, J. (2011). Creating incentives for increased public engagement in ecosystem management through urban commons. Adapting Institutions : Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience. Cambridge, UK: Cambridge University Press. S. 101-124. 10.1017/CBO9781139017237.008 [Mer information]
Colding, J. (2011). The role of ecosystem services in contemporary urban planning. Urban Ecology : patterns, processes and applications. Oxford, UK: Oxford University Press. S. 228-237. 10.1093/acprof:oso/9780199563562.003.0028 [Mer information]
Colding, J. (2010). Super : Sustainable urban planning for ecosystem services and resilience. URBAN-NET Research Anthology. Edinburgh: Scotland & Northern Ireland Forum for Environmental Research (SNIFFER). S. 35-40. Länk [Mer information]
Elmqvist, T., Alfsen, C. & Colding, J. (2008). Urban Systems. Encyclopedia of Ecology. Oxford: Academic Press. S. 3665-3672. 10.1016/B978-008045405-4.00364-5 [Mer information]
Folke, C., Colding, J., Olsson, P. & Hahn, T. (2007). Interdependent Social-Ecological Systems and Adaptive Governance for Ecosystem Services. The SAGE handbook of environment and society. Los Angeles: Sage Publications. S. 536-552. [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2002). Introduction. Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. S. 1-29. 10.1017/CBO9780511541957.003 [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2002). Living with disturbance : Building resilience in social-ecological systems. Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. S. 163-186. 10.1017/CBO9780511541957.011 [Mer information]
Berkes, F., Colding, J. & Folke, C. (2002). Synthesis : Building Resilience and Adaptive Capacity in Social-Ecological Systems. Navigating Social-Ecological Systems : Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. S. 352-387. 10.1017/CBO9780511541957.020 [Mer information]
Folke, C., Berkes, F. & Colding, J. (1998). Ecological practices and social mechanisms for building resilience and sustainability. Linking social and ecological systems : Institutional learning for resilience. Cambridge: Cambridge University Press. S. 414-437. [Mer information]
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2022-07-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)